Årsmötesrapport – Finlands Olympiska Kommitté

Finlands Olympiska Kommitté ordnade sitt vårmöte den 28 maj i Helsingfors. På årsmötena utövar 89 finländska motion- och idrottsorganisationer och 4 enskilda medlemmar beslutanderätt genom sina representanter. Därutöver har 30 partnermedlemmar rätt att närvara på mötena.

Under årsmötet bekräftades verksamhetsberättelsen för Finlands Olympiska Kommitté rf och bokslutet. Dessutom fördes en inledande diskussion om motion- och idrottsgemenskapens utredningar och den rullande strategin för idrottsrörelsen.

I sitt öppningstal uppmanade Jan Vapaavuori, som är ordförande för Olympiska Kommittén, en ännu starkare gemensam vilja emellan idrottsorganisationerna i utmanande tider.

– Vi på Olympiska Kommittén kommer fortsättningsvis att göra vårt bästa för att säkerställa uppmuntrade och inspirerande förutsättningar i samhället, till att utöva motion och idrott. Samtidigt inser vi att vi måste vara ännu mer effektiva och arbeta ännu bättre tillsammans. Att arbeta tillsammans betyder mer än att arbeta tillsammans, och vi måste kunna agera annorlunda än vi skulle göra på egen hand, sade Vapaavuori.

Enligt Vapaavuori är förändringen nödvändig. Det här stöds av utmaningarna i den offentliga ekonomin samt de nationalekonomiska utmaningarna.

– Vi står inte inför svåra tider, vi är redan där. Under höstens budgetförhandling (budgetmangling) klarnar det, hur stor del av de nya nedskärningarna riktas mot motion och idrott. Det är positivt, att det enligt minister Bergqvist inte riktas nedskärningar till det allmänna understödet för idrottsfrämjande organisationer. Emellertid måste vi ändå finna också egna lösningar på problematiken – lösningar hittar vi endast genom en snabb utveckling av kompetens och en uppdatering av våra verktyg samt attityder.

– Vi saknar också en gemensam strategi för motion och idrott. Det här är delvis en följd av att vi har en annorlunda modell än de andra nordiska länderna. Vi måste ta tag i saken omedelbart, belyser Vapaavuori.

Motion- och idrottsgemenskapens utredningar väcker debatt   

De finländska motion- och idrottsorganisationerna har tillsammans beslutat att verkställa en utredning av nätverkets struktur, gemensamma tjänster samt möjliga förändringsbehov. Utredningarna framskred under ledning av Olympiska Kommittén i vår. (Under vårmötet ingicks en allmän debatt mellan organisationerna, gällande det utredningsarbete som gjorts.) ELLER En allmän debatt ingick under vårmötet bland organisationerna gällande utredningsarbetet som genomförts.

Under debatten steg ett gemensam servicecenter, Olympiska Kommitténs roll, en gemensam strategi för motion- och idrottsgemenskapen, samt strukturer, uppdelning av resurser samt jämförelse med andra nordiska länder fram som viktiga ärenden.

Utredningsarbetet har utförts av två arbetsgrupper. I deras arbete ingick också så kallad internationell benchmarking. Arbetsgruppen om nätverkets nuläge och eventuella strukturella förändringar leddes av Riku Tapio, generalsekreterare för AIF, och arbetsgruppen om gemensamma tjänster leddes av Pekka Ilmivalta, verkställande direktör för Salibandyförbundet.

Utredningsarbetet fortsätter med den allmänna debatten som grund. Besluten som baserar sig på utredningsarbetet fattas under årsmötet 30.11.2024.

Medlemmarna godkände ett nytt sätt att nominera kandidater inför höstens val

Ett av de mest centrala ärendena under årsmötet var förfarandet inför inkommande styrelseval. För att öka öppenheten och transparensen inför höstens styrelseval beslöt medlemmarna i det inkommande valet att inte inrätta en valberedning utan i stället organisera höstens val genom en digital portal. Syftet med portalen är att på ett transparent sätt samla kandidaterna till tjänsterna som ordförande, vice ordförande och övriga styrelsemedlemmar.

Under årsmötet ingicks också en allmän debatt om att möjligtvis granska strategin. Under årsmötet i fjolhöst beslöt medlemmarna att kommittén övergår till en rullande strategi. I praktiken betyder det här att strategin uppdateras enligt behov, i kontrast till att endast uppdatera strategin vart fjärde år. Den uppdaterade strategin godkäns under höstmötet 30.11.2024.

Dessutom godkändes fjolårets verksamhetsberättelse samt bokslut 2023 under vårmötet i maj.

Suomen OlympiaÅrsberättelse 2023 – Finlands Olympiska Kommitté (på finska) 

Mer information: Finlands Olympiska Kommitté, verkställande direktör (vd) Taina Susiluoto 050 33 19 832