Suomen Olympiakomitean vuosikokoustiedote 28.5.2024

Suomen Olympiakomitean kevätvuosikokous järjestettiin 28.5. Helsingissä. Vuosikokouksissa päätäntävaltaa käyttää edustajiensa kautta 89 suomalaista liikunta- ja urheilujärjestöä ja 4 henkilöjäsentä. Lisäksi kokouksissa on läsnäolo-oikeus 30 kumppanuusjäsenellä.

Vuosikokous vahvisti Suomen Olympiakomitea ry:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja kävi lähetekeskustelun liikunta- ja urheiluyhteisön selvityksistä ja rullaavasta strategiasta.

Vuosikokouksen avauspuheenvuorossaan Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori peräänkuulutti yhä vahvempaa liikunta- ja urheilujärjestöjen yhteistä tahtotilaa haastavien aikojen keskellä.

– Me Olympiakomiteassa teemme jatkossakin kaikkemme, että yhteiskunnassa on kannustavat ja innostavat edellytykset liikunnalle ja urheilulle. Samalla tunnistamme, että meidän on oltava vielä nykyistäkin tehokkaampia ja toimittava vieläkin paremmin yhdessä. Yhdessä tekeminen tarkoittaa enemmän kuin yhteistyö ja meidän pitää kyetä toimimaa eri tavalla kuin mitä yksinään toimisimme, Vapaavuori sanoi.

Vapaavuoren mukaan muutos on välttämätöntä, ja sitä korostavat julkisen talouden ja koko kansantalouden haasteet.

– Emme ole haastavien aikojen edessä, vaan olemme jo niiden keskellä. Syksyn budjettiriihessä selviää, paljonko ja miten uusimmat leikkaukset kohdistuvat liikuntaan ja urheiluun. On myönteistä, että liikuntajärjestöjen yleisavustuspottiin ei ministeri Bergqvistin mukaan kohdisteta ensi vuonna leikkauksia. Silti meidän pitää löytää asiaan myös omia ratkaisuja, ja ratkaisut löytyvät vain nopeasta osaamisen kehittämisestä ja työkalupakkimme sekä asenteidemme päivittämisestä.

– Meiltä myös puuttuu liikunnan ja urheilun yhteinen strategia, mikä on osin seurausta muista pohjoismaista poikkeavasta mallistamme. Näihin asioihin on välttämätöntä puuttua nyt, Vapaavuori linjasi.

Liikunta- ja urheiluyhteisön selvitykset herättivät keskustelua   

Suomalaiset liikunta- ja urheilujärjestöt ovat yhdessä päättäneet toteuttaa selvitykset verkoston rakenteesta, yhteisistä palveluista ja mahdollisista muutostarpeista. Selvitykset ovat edenneet kevään aikana Olympiakomitean fasilitoimina. Kevätkokouksessa järjestöt kävivät lähetekeskustelua tehdystä selvitystyöstä.

Keskustelussa keskeisiksi asioiksi nousivat lajien yhteinen palvelukeskus, Olympiakomitean rooli, liikunta- ja urheiluyhteisön yhteinen strategia, rakenteet, resurssien jakaminen ja vertailu muihin Pohjoismaihin.

Selvitystyötä on tehty kahdessa työryhmässä, jonka lisäksi työ on sisältänyt mm. kansainvälistä benchmarkkausta. Verkoston nykytila ja mahdolliset rakennemuutokset -työryhmässä puheenjohtajana on toiminut TUL:n pääsihteeri Riku Tapio ja Yhteiset palvelut -työryhmässä Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta.

Selvitystyötä jatketaan käydyn lähetekeskustelun pohjalta. Päätökset selvitystyön perusteella tehdään syyskokouksessa 30.11.2024.

Jäsenistö hyväksyi uuden toteutustavan syksyn hallitusvaalin ehdokasasetteluun

Vuosikokouksen keskeisimpänä päätösasiana käsiteltiin ensi syksyn hallitusvaalin ehdokasasettelun toteutustapa. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi syksyn hallitusvaaliin jäsenistö päätti, ettei ehdollepanotoimikuntaa aseteta, vaan hallitusvaali järjestetään digitaalisen portaalin avulla. Portaalin tavoitteena on koota avoimesti nähtäväksi ehdokkaat hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja muiksi hallituksen jäseniksi.

Jäsenistö kävi vuosikokouksessa myös lähetekeskustelua mahdollisesta strategian tarkastamisesta. Viime syksyn kokouksessaan jäsenistä päätti siirtymisestä rullaavaan strategiaan, jossa strategiaa päivitetään tarpeen mukaan, eikä enää nelivuotiskausiksi kerrallaan. Päivitetty strategia hyväksytään syyskokouksessa 30.11.2024.

Lisäksi kevätkokous vahvisti vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Suomen Olympiakomitean vuosikertomus 2023 

Lisätiedot: Suomen Olympiakomitea, toimitusjohtaja Taina Susiluoto 050 3319832.

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista