Finlands Olympiska Kommitténs höstmöte

Årsmötet för Finlands Olympiska Kommitté ordnades 28.11 i Helsingfors. Under höstmötet godkändes verksamhetsplanen och budgeten för år 2024 av Finlands Olympiska Kommitté rf. Det slutliga beloppet för nästa års budget är 10,199 miljoner euro.

I sitt öppningsanförande på årsmötet tog Olympiska Kommitténs ordförande Jan Vapaavuori ställning till den nuvarande situationen inom motion och idrott. Läs hela öppningsanförandet här (på finska).

Vapaavuori tackade motion- och idrottsgemenskapen för det arbete som gjordes för att ha inflytande i valet i fjol våras och konstaterade att resultatet i regeringsprogrammet med tanke på motion och idrott varit positivt.

– Vi hade framgång i inflytande av valet på grund av samarbete. Av de som registrerat sig som kandidater i valet slog över 60 igenom. Jag hoppas att de idrottskandidater som blev valda till riksdagsledamöter kommer att förstå vikten av idrott och motion och lösa de problem som orsakas av en passiv livsstil inom alla områden av den offentliga förvaltningen, sade Vapaavuori.

Vapaavuori påminde om att motion och idrott är positiva saker, som ger människor speciellt mycket glädje och resurser när världen annars är mörk.

– Finländarna vill ha framgång inom idrott och njuter av motion och idrott. Beslutsfattarna har alltså ett mandat från folket att hitta lösningar som gynnar motion och idrott. Det är på sin plats att påminna beslutsfattarna om att nedskärningar inom motion och idrott skulle vara en direkt nedskärning av finländarnas andliga och fysiska välmående, hälsa och funktionsförmåga.

Samtidigt informerade Vapaavori att motion- och idrottsgemenskapen har tagit emot Republikens president, Sauli Niinistös, motionsutmaning som är riktat till alla finländare.

– Den Olympiska Kommittén bjuder in alla medlemsorganisationer för att göra sina egna löften för ett Finland med bättre funktionsförmåga. Tillsammans med andra viktiga samhälleliga aktörer lanserar vi konceptet för ett land och ett folk med god Funktionsförmåga på Idrottsgalan i januari. Med den besvarar vi utmaningen från Republikens president, lovar Vapaavuori.

Tapio Korjus blir Olympiska Kommitténs vice ordförande – Kommitténs stora förtjänsttecken gick till Kyra Kyrklund

Under höstmötet fastställdes det att Sari Multala, som fungerat som styrelsens andra vice ordförande avgick från medlemskapet i Olympiska Kommitténs styrelse efter att Multala utnämnts till medlem av statsrådet. Med anledning av situationen valdes Tapio Korjus till Olympiska Kommitténs andra vice ordförande under höstmötet. Susanna Rahkamo fortsätter som första vice ordförande.
Beslutet att inte utöka styrelsen ytterligare fattades dessutom på höstmötet.

Olympiska Kommitténs stora förtjänsttecken tilldelades Kyra Kyrklund för hennes speciellt betydande arbete för idrotten och idrottskulturen i Finland. Kyra Kyrklund har representerat Finland hela sex gånger i olympiska spelen i dressyr, mellan åren 1980 och 2008. Dessutom har hon placerat sig tre gånger på 5:e plats. Därtill har hon uppnått VM-silver i dressyr år 1990 och fungerat som en betydande påverkare, tränare och skolare inom ridning under de senaste 50 åren.

Olympiska Kommittén övergår till en rullande strategi

Den nuvarande strategiperioden för Finlands Olympiska Kommitté löper ut i slutet av år 2024. På förslag av styrelsen för Olympiska Kommittén, beslöts under höstmötet, att organisationen övergår till en rullande strategi och slopar strategiperioder samt startegiavslutningsår. I fortsättningen diskuteras strategin med 6 månaders mellanrum på vår- och höstmötena.

– Beslutet förstärker styrelsens förnyelse som vi påbörjade i fjol. Med hjälp av en rullande strategi kan vi snabbare reagera på förändringar i samhället och uppdatera våra mål, uppföljningar och mätinstrument, som direkt påverkar den operativa verksamhetens inriktning. I sista hand är målet att ha möjligheten till att på ett smidigare sätt främja en fysisk livsstil, föreningsverksamhet och toppidrott, samt stöda våra medlemmar och partner som arbetar inom dessa områden, säger VD:n för Olympiska Kommittén, Taina Susiluoto.

Under höstmötet valdes nya medlemmar till Idrottens rättsskyddsnämnd och Idrottens övervakningsnämnd för etiska ärenden. Till rättsskyddsnämnden valdes Terhi KytöTanja StormbomMatti HuhtamäkiSami SarvilinnaNiko Jakobsson och Pertti Lenkkeri. Till övervakningsnämnden valdes Laura JaarolaMarja Naulapää-Sipilä och Niko Ruuskanen. Dessutom godkändes Finlands Järgarförbund rf som partnermedlem i Finlands Olympiska Kommitté från och med 1.1.2024.