Olympiska kommitténs webbplats förnyas – Förbättrad användarupplevelse som drivkraft

Olympiska kommitténs webbplats förnyas. I denna förnyelse har vi starkt beaktat webbplatsens olika användargrupper och deras behov. Dessutom har webbplatsens allmänna utseende fräschats upp och moderniserats.

Olympiska kommitténs kommunikationsexpert Piia Bergström beskriver förändringen som en ny start. Webbplatsen ska i fortsättningen betjäna Olympiska kommitténs intressenter ännu bättre.

– Våra tidigare webbplatser har varit mycket organisationscentrerade. Nu har vi byggt webbplatsen med fokus på användarnas behov. Vi vill att besökarna på webbplatsen ska hitta det de söker så smidigt som möjligt, beskriver Bergström.

Förnyelsen stöds av bland annat intressentundersökningar och annan forskningsdata. Resultaten har visat att användarna har upplevt brister i informationssökningen.

– Nu har vi samlat allt som rör respektive målgrupp på ett ställe. Dessutom finns eventuellt extra material och bakgrundsartiklar tillgängliga på samma sida. Alla möjliga ”återvändsgrändar” har tagits bort, vilket underlättar våra webbplatsbesökares navigering.

– På de nya sidorna är tillgängligheten bättre än tidigare och webbplatsen kommer också att finnas i komprimerade språkversioner på svenska och engelska, tillägger Bergström.

De nya webbplatserna lyfter fram Olympiska kommitténs verksamhetsomfattning och idrottare på ett imponerande sätt

Olympiska kommitténs nya webbplats lyfter nu fram både idrottare och idrottsföreningar på ett helt nytt sätt. På webbplatsen kan man bekanta sig med både finska olympiska idrottare och de idrottsföreningar som beviljats Tähtiseurat-kvalitetsprogrammets Stjärnmärke.

– På de nya sidorna kan man till exempel lära känna de olympiska idrottarna och deras meriter. Samtidigt får Tähtiseura-föreningarna sin egen plats. På vår webbplats kommer det framöver att finnas en kort presentation av varje Tähtiseura-förening och deras allmänna information. På detta sätt strävar vi efter att stärka respekten för både finsk idrott och sport, berättar Bergström.

Samtidigt knyter webbplatsen samman Olympiska kommitténs olika tjänster och innehåll.

– Webbplatsen leder nu tydligare till sidan Finland – ett land och ett folk med funktionsförmåga samt Suomisport. På detta sätt kan vi stärka samarbetet mellan alla våra webbplatser och ge synlighet till vår hela verksamhetet.

Kundansvarige Timo Salminen på digitalbyrån Karhu Helsinki beskriver hur samspelet mellan webbplatserna även underlättar användaren. Olympiska kommitténs webbplats fungerar som en hemvist varifrån det är lätt att navigera till andra webbplatser.

– Dessutom har användarupplevelsen förbättrats genom att personanpassa webbplatsen och förbättra sökfunktionen. På de nya sidorna kan användarna till exempel personanpassa aktuellt innehåll efter sina intressen och behov. Dessutom har sökfunktionen förbättrats. Användarna hittar nu snabbare det innehåll de letar efter.

– Man kan sammanfatta det som att användarna har varit i tydligt fokus i varje steg av förnyelsen. Å andra sidan ger den nya webbplatsen också en ny möjlighet att lyfta fram aktuella innehåll och teman från Olympiska kommittén. Eftersom mycket kvalitativt innehåll produceras är det viktigt att dessa kan visas på ett imponerande och mångsidigt sätt, sammanfattar Salminen.