Tähtiseura-programmet

Tähtiseura-kvalitetsprogrammet bjuder in föreningar till en utvecklingsresa

Skulle er förening vilja utveckla föreningens kultur mot bättre? Är ni intresserade av att se på vilken nivå er förening befinner sig just nu och fundera på hur den kan utvecklas? Skulle ni vilja ha hjälp med utvecklingsarbetet?

Tähtiseura-programmet är Olympiska kommitténs, grenförbundens och distriktsorganisationernas gemensamma kvalitetsprogram för föreningar. I Tähtiseura är man i bästa sällskapet och kan lita på att verksamheten är av hög kvalitet och ansvarsfull.

Det öppna kvalitetsprogrammet bjuder in alla föreningar, både små och stora. Kvalitetsprogrammet är öppet för alla föreningar, oavsett storlek. Programmet erbjuder föreningarna olika verktyg och experthjälp för självbedömning och revision av föreningen samt en användarvänlig Tähtiseura-webbtjänst på Suomisport.

Programmet erbjuder föreningarna kostnadsfritt:

  • olika verktyg
  • experthjälp för föreningens självutvärdering och revision
  • en användarvänlig Tähtiseura-webbtjänst på Suomisport.

Huvudpartner för Tähtiseura-programmet är Cloetta.

600 +Tähtiseura föreningar
47grenar
300.000+medlemmar

Finsk idrott lyser i Tähtiseurat

Över 600 Tähtiseura föreningar erbjuder kvalitativ och ansvarsfull verksamhet runt om i Finland. Bekanta dig med Tähtiseura föreningar på finska.

Vanliga frågor

Tähtiseura är ett starkt varumärke som indikerar föreningens högkvalitativa verksamhet. Vi stöder föreningar som deltar i kvalitetsprogrammet på olika sätt för att underlätta utvecklingen av deras verksamhet. Nätverkande och samarbete underlättas också mellan föreningar samt med grenförbund och regionala organisationer. Grenförbundens och de regionala organisationernas föreningsutvecklare stödjer föreningens utvecklingsarbete.

Vi erbjuder föreningarna en kostnadsfri Tähtiseura-webbtjänst, stöd från föreningsutvecklare, utbildning, material och information för praktiskt utvecklingsarbete.

Stjärnmärket är en symbol för idrottsföreningar vars verksamhet uppfyller de fastställda kvalitetsfaktorerna. Stjärnmärket är ett löfte om kvalitet. I föreningar som beviljats Stjärnmärket bedrivs verksamheten ansvarsfullt, deltagarna lyssnas på och uppmuntras, förändringar i omgivningen bemöts, moderna metoder används och verksamhetsmiljön påverkas. I Tähtiseura förening kan alla träna och röra sig på sin egen nivå mot sina egna mål och utveckling.

Föreningen kan använda stjärnmärket i marknadsföringen, vilket hjälper till exempel vid rekrytering av nya medlemmar. Många kommuner har också inkluderat, som ett av sina bidragskriterier, att föreningen är en Tähtiseura.

Tähtiseura föreningar kan också ansöka om särskilda utmärkelser som är riktade till dem årligen.

Att en förening utvecklas är inspirerande och engagerande för medlemmarna. I Tähtiseura-programmet görs utvecklingsarbetet grenspecifikt. Alla föreningar och grensektioner som är intresserade av kvalitetsutveckling kan anmäla sig till programmet och sträva efter Stjärnmärket, förutsatt att deras grenförbund är medlem i Finlands olympiska kommitté. Se här vilka grenförbund som är medlemmar i kommittén.

Vi stöder utvecklingsarbetet genom att erbjuda föreningar den kostnadsfria Tähtiseura-webbtjänsten och många olika verktyg. Verksamheten kan utvecklas i egen takt, ett område i taget.  

Det gäller att reservera tillräckligt med tid för utvecklingsarbetet; de som strävar efter Stjärnmärket för första gången borde reservera 3-9 månader till arbetet. Föreningar som ska auditeras på nytt rekommenderas reservera 2-4 månader.

1. Sätt ihop ett utvecklingsteam

Det lönar sig för föreningen att utse ett utvecklingsteam med målet att inspirera och inspireras och se till att föreningen blir en Tähtiseura-förening. Teamet beaktar synpunkter från föreningens olika funktionärer och försäkrar sig om att föreningen verkligen har nytta av utvecklingsprocessen. Vi rekommenderar att teamet består av åtminstone 3-5 personer från olika delar av verksamheten. 

2. Välj ett område för utveclingen 

Välj antingen barn och unga, vuxna eller toppidrott* som ett område som ni vill utveckla. Ni kan också välja flera områden. Se här vilka områden det egna grenförbundet kan auditera. Utveckling av toppidrottsområdet förutsätter att grenförbundet inlett ett Tähtiseura-program för toppidrotten och valt föreningen till programmet. Utvecklingsteamet gör upp en plan och en tidtabell för utvecklingsprocessen.

3. Ta i bruk Suomisports Tähtiseura-webbtjänst

Tähtiseura-webbtjänsten är en del av Suomisport. För att ta i bruk Tähtiseura-webbtjänsten, läs Suomisports instruktioner för ibruktagandet. Varje teammedlem bör ha egna Tähtiseurakäyttäjä-användarrättigheter, som föreningens Suomisport-huvudanvändaren kan bevilja. Instruktioner åt huvudanvändaren. Ohje pääkäyttäjälle. Tähän linkki materiaalipankin ohjeeseen.

4. Föreningsutvecklarna som hjälp

 Föreningsutvecklarna i grenförbunden, distriktsorganisationerna, TUL och Finlands Paralympiska Kommitté hjälper i utvecklingsarbetet, auditerar och beviljar Tähtiseura-status. 

Suomisports Tähtiseura-webbtjänst är öppen för alla idrottsföreningar. Med hjälp av tjänsten kan föreningen utveckla sin verksamhet och även sikta på att erhålla Stjärnmärket. I den kostnadsfria tjänsten kan idrottsföreningar utveckla sin verksamhet självständigt och i interaktion med grenförbundets eller distriktsorganisationens föreningsutvecklare. Tjänsten används också vid auditering av Stjärnmärket. Webbtjänsten fungerar som en del av Suomisport.

Användning av Tähtiseura-webbtjänsten

Tähtiseura-webbtjänsten fungerar som en del av Suomisports digitala tjänst. För att ta Tähtiseura-webbtjänsten i bruk, vänligen läs instruktionerna för att komma igång med Suomisport.

Varje teammedlem ska ha egna användarbehörigheter för Stjärnförening, som föreningens Suomisport-huvudanvändare kan bevilja. Instruktioner för huvudanvändaren.

Användningen av Tähtiseura-webbtjänsten kräver inte aktivering av betalningstjänstavtalet, som kräver ett utdrag från föreningsregistret/uppgifter om föreningens namntecknare, utan webbtjänsten kan tas i bruk direkt i Suomisport när utvecklingsteamets användarbehörigheter är klara. Användningen är kostnadsfri.

Bekanta dig med instruktionerna (på finska) för användning av Tähtiseura-webbtjänsten.
Se instruktionsvideon (på finska) för användning av Tähtiseura-webbtjänsten.

Behöver du hjälp med att använda tjänsten eller förbereda dig för auditeringen?

Bekanta dig med webbinarieutbudet i Suomisports evenemangssökning.

Med hjälp av Tähtiseura-programmet får klubbarna möjlighet att utvärdera sin verksamhet, hitta sina styrkor och identifiera sina utvecklingsområden. På sin Tähtiseura-resa speglar klubben sin verksamhet mot programmets kvalitetsfaktorer. När klubben uppfyller programmets kvalitetsfaktorer tilldelas den en Stjärnmärke.

Stjärnmärket är ett erkännande för klubben. Det är ett löfte om kvalitet och ansvarsfull verksamhet. I en klubb som fått Stjärnmärket lyssnar och uppmuntrar man deltagarna, reagerar på förändringar i omgivningen, agerar modernt och påverkar verksamhetsmiljön.

Stjärnmärket delas in i tre områden:

  •     Barn och ungdomar (grönt Stjärnmärke)
  •     Vuxna (rött Stjärnmärke)
  •     Elitidrottsföreningsverksamhet (blått Stjärnmärke)

En kvalitetsklubb som uppfyller kriterierna för alla tre områden får ett fullständigt trefärgat Stjärnmärke. En kvalitetsklubb kan få ett fullständigt trefärgat Stjärnmärke genom att uppfylla kriterierna för alla tre områden.

Om Tähtiseura-programmet berättar mer för dig