Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
26.09.2018 | Huippu-urheilu

Urheilun tukeminen on yhteiskuntavastuullista toimintaa

Urheilu herättää tunteita ja urheilun tarinat kiinnostavat ihmisiä. Monet yritykset kokevat urheilun edustavan itselleen sopivia arvoja, jolloin urheiluun panostaminen voi olla liiketoimintaa edistävä investointi. Urheilijalle tämä saattaa merkitä mahdollisuutta ammattimaiseen urheiluun sponsoreiden tuella. Korkea-asteen kaksoisuraseminaarissa keskusteltiin urheilijan uravaihtoehdoista ja arvonluonnista.

 

Urheilun tarjoamia mahdollisuuksia yrityksille on monia. Toisaalta yritykset voivat hyödyntää urheilua ja urheilijoita brändityössään ja yhteiskuntavastuun viestimisessä ja näin välittää haluamaansa kuvaa itsestään. Urheilijoiden avulla yritys voi myös puhutella asiakasta tavalla, joka on asiakkaalle merkityksellinen.

– Yritykset haluavat kumppanuuksia, jotka ovat linjassa heidän strategiansa kanssa ja joiden kautta he voivat osoittaa yhteiskuntavastuutaan. Yhteiskunnallisiin asioihin kantaa ottamalla voi myös erottautua. Hyvin suomalainen tapa ajatella yhteiskuntavastuuta on hakea win-win -asetelmia. Ajatellaan esimerkiksi, että jos ihmiset voivat hyvin, myös yritys voi hyvin, sanoo Turussa kaksoisuraseminaarissa puhunut urheilujohtamisen ja markkinoinnin lehtori Jaakko Haltia Turun ammattikorkeakoulusta.

Sponsoroinnin vastineena on perinteisesti ajateltu näkyvyyttä. Urheilun saama julkisuus on yksi syy yhteistyön tekemiseen, mutta tänä päivänä näkökulmia on lukuisia muitakin. Urheilun periaatteet sisältävät jo valmiiksi vastuullisten yritysten tarvitsemia arvoja, esimerkiksi urheilun terveysvaikutukset ja sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuudet, jotka lisäävät yritysten yhteiskuntavastuun näkökulmaa.

Urheilua harrastavat ja seuraavat nuoret ovat monelle yritykselle kiinnostava kohderyhmä, johon urheilun tukemisella on mahdollista vaikuttaa. Urheilu on kansainvälisesti ymmärretty kieli ja voi mahdollistaa jopa kansainvälisen yleisön saamisen. Urheilun yhteiskuntavastuu linkittyy usein myös ympäristön ja kestävän kehityksen tietoisuuden paranemiseen.

Urheilijan henkilökohtainen arvo kasvaa tarinoiden avulla

Urheilijat ovat mediahahmoja, joiden tekemisistä ollaan kiinnostuneita. Urheilija voi olla yksilönä mielipidejohtaja, joka lisää hänen arvoaan sponsoroinnin näkökulmasta. Sosiaalisen median hyödyntäminen on kyky, joka nostaa urheilijan arvoa yritysten silmissä niin mahdollisena sponsoroitavana kuin työntekijänäkin.

– Tarinallisuus on vahva tekijä tässäkin. Tarina voi syntyä monesta asiasta, esimerkiksi urheilijan persoonasta tai ulkoisesta vaikutelmasta. Urheilijan erikoinen tai mielenkiintoinen laji lisää hänen arvoaan, samoin menestyminen, Haltia summaa.

– Mediana urheilija on entistä arvokkaampi. Vaikkei olisi maailman paras lajissaan, urheilijalla on mahdollisuus olla mielipidevaikuttajana äärimmäisen vahva. Tiettyjen asioiden puolesta kantaa ottaminen ja medianäkyvyyden hyödyntäminen lisäävät urheilijan arvoa, hän jatkaa.

Tulevaisuudessa työpaikat tehdään itse

Yhteiskuntavastuusta puhuu myös Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professori Markku Wilenius. Hänen mukaansa se on yksi tulevaisuuden työelämässä tarvittavista uusista taidoista.

– Tulevaisuudessa iso juttu on se, että laajemmin ja pidemmällä tähtäimellä ajattelemalla menestytään parhaiten myös itse. Yritykset, jotka huolehtivat työntekijöistään, pärjäävät tutkimusten mukaan hyvin. Asiaan aletaan pikkuhiljaa herätä, mutta muutosta tapahtuu hitaasti. Nykyinen järjestelmä on nurinkurinen ja korostaa lyhyen aikavälin etuja, Wilenius kommentoi.

Hän nimeää neljä merkittävää taitoa, jotka tulevaisuudessa on hallittava.

– Kompleksiteetin hallinta on yksi eli pitää pystyä tekemään monia asioita samanaikaisesti. On myös ymmärrettävä asioita laajemmin oman roolinsa ulkopuolelle ja nähtävä kokonaisuus. Digitalisaatio on kommunikaatioteknologia, joka tukee ja mahdollistaa tätä kehitystä.

– Tarvitaan luovuustaitoja. Kaikkien ei tarvitse olla visionäärejä, mutta kaikkiin työtehtäviin sisältyy uusien ratkaisujen keksimistä, joka vaatii ongelmanratkaisukykyä. Tulevaisuudessa joudumme itse luomaan omat työpaikkamme, yksi työpaikka tai ura on enää harvempien etuoikeus – tai kohtalo.

– Maailmassa tulevat rajat vastaan eli planetaarisen elämisen taito on ensiarvoisen tärkeää. Elämme tulevien sukupolvien kustannuksella, joka kaikkien on ymmärrettävä. Enää ei voi ajatella, että jotkut muut päättävät asioista, esim. poliitikot. Meidän kaikkien on opittava ottamaan vastuu ja ottamaan nämä asiat huomioon omassa toiminnassa.

– Oman edun tavoittelulla ei ole tulevaisuutta. Kulttuurihistoriassa näkyvät sivilisaation harppaukset ovat kaikki tapahtuneet silloin, kun ihmiskunnan empatiataidot ovat kehittyneet.

Wilenius uskoo, että myös koulutuksen rooli muuttuu. Hän korostaa elinikäisen oppimisen merkitystä ja uusien taitojen ja osaamisen jatkuvaa hankintaa.

– Kouluttautumalla ihminen saa tarvitsemansa perussivistyksen, mutta oman osaamisen verkostot ja luovuus ovat tärkeitä taitoja, kun tietoa jalostava ja palveluita tuottava työ kasvaa, Wilenius sanoo.

– Tulevaisuudessa myös aktiivisuustaidot ja niiden roolit kasvavat. Urheilutaustaiselle tämä ei ole mikään ongelma, Wilenius kuittaa.

 

Urheilijoiden urapalveluita tarjoaa Adecco. Lue lisää: https://www.adecco.fi/fi-fi/adecco-yrityksena/yhteiskuntavastuu/athelete-career-programme/

 

Korkea-asteen kaksoisuraseminaari pidettiin syyskuussa Turussa teemalla ”Urheilijan pääoma tulevaisuuden työelämään”. Seminaarin tallenteen voi kuunnella osoitteessa: http://vod.kepit.tv/olympiakomitea.html sekä ohjelmaan ja esityksiin voi tutustua osoitteessa: https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma-2/opinto-ja-uraohjaus-2/korkea-aste-2/kaksoisuraseminaarit/

Muita artikkeleita seminaarin aiheista:

https://www.olympiakomitea.fi/2018/09/12/urheilua-opiskelua-ja-tyoelamaa-kaksoisuraa-voi-toteuttaa-monella-tavalla/

https://www.olympiakomitea.fi/2018/09/21/urheilija-tulevaisuuden-tyoelamassa/

Lue lisää aiheesta