Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
04.03.2020 | Seuratoiminta

Liikuntaleikkikoulu – iloa ja elämyksiä! 

Liikuntaleikkikoulu eli Liikkari johdattaa lapset hauskalla, leikinomaisella ja laadukkaalla tavalla liikunnalliseen elämäntapaan.

”Ei tää vielä voi loppua, tää oli tänään lyhyempi”, vannoo yksi lapsi tunnin loputtua. Tällainen palaute on päivisin varhaiskasvatusopettajana ja iltaisin liikuntaleikkikouluohjaajana toimivan Liisa Aarnikoivun työn suola. 

Aarnikoivu työskentelee päiväkodissa alle kolmivuotiaiden lasten parissa ja ohjaa Liikuntaleikkikouluryhmiä iltaisin Helsingissä.

– Ryhdyin ohjaamaan lasten liikuntaa, kun omat lapseni olivat pieniä. Halusin heille harrastuksen, mutta Laajasalosta ei oikein löytynyt sopivaa ryhmää. Niinpä vuonna -94 aloin itse ohjata alle kouluikäisille suunnattua liikuntaa. Liikuntaleikkikouluja olen ohjannut vuodesta -97.

Aarnikoivu on jatkanut Liikkareiden ohjaamista yli kaksikymmentä vuotta, koska Liikkari sisältää hänen mukaansa avaimet alle kouluikäisten laadukkaaseen liikkumiseen. n on myös ollut mukana kuusihenkisessä työryhmässä luomassa uutta Liikuntaleikkikoulua ja erityisesti sen tuntimalleja. 

Liisa Aarnikoivu on ohjannut liikuntaleikkikouluja jo yli 20 vuotta. Uudistettu Liikuntaleikkikoulumateriaali innostaa häntä jatkamaan.  

 

Uusi liikuntaleikkikoulu – siis mikä? 

Liikuntaleikkikoulu eli Liikkari on monipuolinen, laadukas ja leikinomainen lasten liikunnan valmisohjelma, joka sisältää asiantuntijoiden laatimat, tarkoin mietityt kokonaisuudet. Se on suunnattu alle kouluikäisille.  

– Liikkari kattaa liikunnan perustaidot kuten tasapainon, liikkumisen sekä välineenkäsittelyn. Tunnit ja niiden sisällöt etenevät lapsen kehityksen mukaisesti. Tavoitteena on luoda myönteistä asennetta liikuntaan alle kouluikäisille, Aarnikoivu havainnollistaa.

Kaikki liikuntaleikkikoulunmateriaalit on uusittu ja konkariohjaajienkin kannattaa hankkia ne käyttöönsä. Liikuntaleikkikoulun päivityskoulutus kestää neljä tuntia ja siihen osallistuvat saavat koko uudistetun materiaalin sekä paljon uusia hyviä leikkivinkkejä.  

Uusissa materiaaleissa tuntimallit on jaettu vanhaan Liikkariin nähden uudella tavalla: 2–3vuotiaiden Perheliikkariin, 45-vuotiaiden ja 6-vuotiaiden LiikkariinPerheliikkarissa tuntimallit perustuvat siihen, että aikuinen ja lapsi liikkuvat aina yhdessä, 45-vuotiaiden ja 6-vuotiaiden Liikkarissa aikuinen on mukana joka neljäs tunti.  

Uusittu Liikkari on hyvin lapsilähtöinen. 

– Liikuntaleikkikoulun toimintatavat ja sisällöt on suunniteltu lapsen ikä- ja kehitystasolle sopiviksi. Liikkarissa jokainen lapsi saa kokea onnistumisia ja liikunnan iloa. Tärkeää on yhdessä toiminen ja leikki sekä se, että lapsi saa paljon positiivista kannustusta, Aarnikoivu selventää.

Liikkari sisältää teoriaosuuden, joka antaa paljon myös sellaisille ohjaajille, joilla ei ole alan koulutusta pohjalla.

– Uusi liikuntaleikkikoulukansio sisältää 30 valmista tuntimallia sekä Perheliikkariin että 4– 5-vuotiaiden Liikkariin ja 6-vuotiaita varten on 15 valmista tuntisuunnitelmaa.  Hauskoja lisäideoita tunneille antavat myös materiaaliin kuuluvat vinkkiopas, kotitehtävävihko, liikuntamusiikki sekä kuvakortit, luettelee Aarnikoivu.   

Kuvakortit toimivat hyvin ohjaamisen tukena. Korttien avulla lapsi muun muassa itse oivaltaa, mitä hänen tulisi tehdä 

 

Tarvetta on etenkin pienimpien lasten liikuntaryhmille 

Aarnikoivun kokemuksen mukaan erityisesti pienten lasten ryhmille on paljon kysyntää. Perheliikuntaleikkikoulun valmiit tuntisuunnitelmat helpottavat toiminnan aloittamista ja järjestämistä. 

– Ihan pienimmät eli 2–3-vuotiaat ovat todella innokkaita liikkumaan, ja vanhemmat ovat sitä niin ikään. Yhteistunneilla lapsi oppii paremmin ja pääsee tekemään enemmän, kun hänellä on oma aikuinen mukana.

Aarnikoivu on huomannut, että yhteistunneilla vanhemmat rohkaistuvat tekemään lasten kanssa asioita, joita he alkuun ehkä arastelevat, kuten nostamaan tai heittämään lapsia ilmaan. 

– On ihana nähdä lapsen ja vanhemman riemu, kun he tekevät yhdessä. Toivon, että Liikkari innostaa perheitä liikkumaan yhdessä ja johdattaa koko elämän kestävään liikunnalliseen elämäntapaan.

Liisa Aarnikoivu on huolissaan lasten liikkumisen vähentymisestä. Hän toivoo, että Liikuntaleikkikoulun avulla mahdollisimman monelle lapselle kehittyy riittävät liikunnan perustaidot, jotta he voivat kouluikäisinä harrastaa haluamaansa lajia.   

Miten mukaan? 

Tervetuloa mukaan iloiseen Liikuntaleikkikouluun! Osallistu Liikunnan aluejärjestön koulutukseen ja aloita oma ryhmä.