Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
12.03.2020 | Huippu-urheilu

”Urheiluluokalla kaikilla on samanlainen mindset, kun kaikki ovat urheilijoita ja tähtäävät korkealle” – Porin Kuninkaanhaan urheiluyläkoulussa kasvetaan urheilijaksi hyvinvoinnin kulttuurissa

Olympiakomitean urheiluyläkoulukokeilu on käynnissä kolmatta ja viimeistä lukuvuottaan. Kokeilusta toiminta etenee kohti pysyvää valtakunnallista mallia syksyllä 2020. Urheiluyläkoulutoimintaa voi yhteisissä raameissa toteuttaa paikallisin vivahtein. Porin Kuninkaanhaan koulu painottaa urheilua, liikuntaa ja hyvinvointia koko koulun toiminnassa.

Porilainen Kuninkaanhaan koulu on ollut mukana urheiluyläkoulukokeilun alusta alkaen ja kehittänyt aktiivisesti koulun sisäistä toimintakulttuuria urheilua tukevaan suuntaan sekä rakentanut koulujen, seurojen ja huoltajien välistä yhteistyötä ja toimintamalleja. Koululla on lukuisia oppilaiden hyvinvointia tukevia ratkaisuja, kuten esimerkiksi moniammatillinen hyvinvointiryhmä, joka tekee yhteisöllistä oppilashuoltotyötä huomioiden urheiluoppilaiden erityistarpeet. Moniammatillisen yhteistyön tarkoituksena on ohjata urheiluoppilas matalalla kynnyksellä kouluun tai urheiluun liittyvissä ongelmissa terveydenhoitajan, kuraattorin, koulupsykologin tai opinto-ohjaajan luokse.

Hyvinvointi kokonaisvaltaisesti koulun toimintakulttuurissa

Koulun urheilutoiminnassa on mukana laaja joukko opettajia ja henkilökuntaa. Urheiluyläkoulutoiminnan kehittämisestä vastaa erikseen koottu urheiluyläkoulutiimi. Olympiakomitean tuottamat Kasva urheilijaksi -sisällöt ovat mukana useassa oppiaineessa, kuten terveystiedossa, liikunnassa, opinto-ohjauksessa ja kotitaloudessa.

– Koulullamme on pitkät perinteet liikuntapainotteisuudessa, joka näkyy koko koulussa, sen rakenteissa ja toimintakulttuurissa. Urheilijaksi kasvamiseen liittyvät elämänhallintataidot ovat meille tärkeitä ja toimintaa ohjaavia. Tavoittelemme hyvää arkea oppilaille, kertoo Kuninkaanhaan koulun rehtori Veera Toivonen.

– Tiimityö on meillä urheiluyläkoulun kehittämisen ytimessä. Liikunnan lisääminen on koko koulun yhteinen projekti, joka koskettaa ihan jokaista koulussa, jatkaa Toivonen.

Hyvinvointi painottuu koulun toiminnassa muutenkin. Oppitunneilla näkyy vahvasti toiminnallisuus ja terveet elämäntavat ulotetaan koko kouluyhteisöön.

– Urheiluyläkouluna oleminen tarkoittaa meille enemmän kuin liikuntapainotusta. Se on laajasti koko toimintakulttuurissa. Sanoisin, että meidän koulullamme on enemmänkin hyvinvointipainotus, Toivonen kommentoi.

Joustava mahdollisuus urheilu- ja valmennuslinjan välillä

Urheiluyläkouluun valitaan oppilaat soveltuvuuskokeella, jossa voi olla urheilijan omaan lajiin liittyviä osioita. Kuninkaanhaan soveltuvuuskokeessa ei ole lajipainotusta ja urheiluluokkien toiminnassa painottuu seitsemännellä luokalla vahvasti yleisvalmennus.

– Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla oppilaat jakautuvat urheilulinjalle tai valmennuslinjalle oppilaan motiivien mukaan. Urheilulinjalla painotetaan urheilijana kehittymistä ja monipuolisuutta, kun taas valmennuslinjalla lajivalmennus on vahvasti mukana. Valmennuslinjalle tulevien ei tarvitse olla huippuja, mutta motivoituneita kyllä. Sellaisia oppilaita, jotka haluavat tehdä töitä kehittymisensä eteen. Urheiluluokalla opitaan nauttimaan liikunnasta ja ollaan mukana urheilussa. Tällainen yleisen liikunnallisen elämäntavan omaksuminen kantaa yleensä pitkälle, kertoo Kuninkaanhaan urheiluyläkoulukoordinaattori Jaakko Räisänen.

– Joustavin ratkaisu kahden linjan välillä on se, että urheilulinjan ja valmennuslinjan välillä pystyy siirtymään tilanteen mukaan. Suurin osa linjavaihdoista liittyy siihen, että syystä tai toisesta lajin harrastaminen loppuu, mutta on niitäkin, jotka haluavat pidempään pysyä yleisvalmennuksen parissa.

Urheiluyläkoulutoiminnassa oppilaitokset, seurat ja urheiluakatemia tekevät yhteistyötä, jotta nuorella olisi mahdollisuus yhdistää tavoitteellinen urheilu koulunkäyntiin sujuvasti. Porissa eri toimijoiden välinen yhteistyö on tiivistä. Seurat huolehtivat aamuvalmennuksen toteutumisesta ja ovat mukana myös urheiluoppilaiden vanhempainilloissa ja infotilaisuuksissa. Satakunnan urheiluakatemia vastaa koulujen valmennuksen linjauksista ja järjestää säännöllisiä kehittämispalavereja eri toimijoiden kesken.

– Olennaista on, että tieto kulkee eri toimijoiden kesken, kiteyttää Räisänen.

Oppilailta kiitosta erityisesti luokkahengestä

Kuninkaanhaan koulun oppilaat ovat tyytyväisiä opinahjoonsa. Yhdeksäsluokkalaiset jalkapalloilijat Lauri Leivo-Jokimäki ja Siiri Männistö kertovat hakeutuneensa urheiluyläkouluun pitkälti kavereiden innostamina. He ovat olleet tyytyväisiä kehittymiseensä.

– Aamutreeneissä olen huomannut kasvaneeni ehkä eniten henkisellä puolella. Olen saanut itsevarmuutta tosi paljon lisää. Poikien kanssa pelatessa myös fyysisyyttä on tullut lisää, kertoo Männistö.

– Seiskaluokalla käytiin paljon läpi esimerkiksi sitä, miten suunnittelet päiväsi ja miten syöt ja nukut. Itse olen huomannut kehittyneeni ehkä eniten niissä asioissa, jatkaa Leivo-Jokimäki.

Molemmat kehuvat erityisesti luokkahenkeä.

– Urheiluluokalla kaikilla on samanlainen mindset, kun kaikki ovat urheilijoita ja tähtäävät korkealle, he kertovat ja toteavat lopuksi, että tulevaisuus urheilun parissa kiinnostaa.

– Olisihan se hienoa jatkaa koko loppuelämä urheilun parissa, kun tällä tavalla on aloittanut.

Kuninkaanhaan urheiluyläkoululle tunnustusta hyvästä työstä

Olympiakomitea lanseerasi Metsä Groupin kanssa uuden palkinnon urheiluakatemiaverkoston yläkoulutoimintaan osana Nuorelle siivet -kampanjayhteistyötä. Palkinnosta tulee pysyvä ja sen teema päätetään erikseen vuosittain. Tänä vuonna Metsä Groupin ja Suomen Olympiakomitean Kasva urheilijaksi -palkinto jaettiin esimerkillisestä nuorten urheilijoiden hyvinvointia tukevasta urheiluyläkoulutoiminnasta. Palkinnon sai Kuninkaanhaan urheiluyläkoulu Porista.

Olympiakomitean mukaan urheiluyläkoulukokeilun viimeisenä lukuvuonna haluttiin palkita koulu, joka on kokeilun hengessä kehittänyt toimintaansa ja rakentanut hyvää pohjaa valtakunnallisen urheiluyläkoulutoiminnan malliksi. Metsä Groupista palkintoa olivat jakamassa Merikarvian sahan tehdaspäällikkö Riku Iisakkala ja Rauman hankintapiirin piiripäällikkö Jari Lähde.

– Metsä Group haluaa olla mukana tukemassa nuorten hyvinvointia. Porin Kuninkaanhaan koulu on toiminnallaan auttanut nuoria löytämään joustavan polun urheilun ja opiskelun yhdistämisessä, jotta nuori voi menestyä molemmissa. Urheilun saralla opitut tiedot ja taidot, esimerkiksi yhteistyö- ja tiimitaidot, kantavat läpi elämän ja niistä on varmasti hyötyä myös työelämässä, kommentoi Lähde.

 

Porissa järjestettiin kuudes valtakunnallinen yläkouluseminaari 12.3.2020 yhteistyössä Satakunnan urheiluakatemian kanssa.

Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutoiminnan tavoitteena on edistää urheilevan oppilaan kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä. Yläkoulutoiminta on osa suomalaisen urheilun kaksoisuramallia (dual career). Lisätietoja.  Seuraa ja käytä somessa tunnisteita #urheiluyläkoulu #yläkoululeiritys #kaksoisura

 

Lue lisää aiheesta