Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
31.03.2020 | Olympiakomitea

Kestävä kehitys ja ympäristövastuu: liikunta- ja urheiluyhteisö osana ratkaisua

Liikkujan polku -verkoston webinaarissa jaettiin tietoa ja inspiroivia ruohonjuuritason esimerkkejä siitä, mitä kaikkea ajankohtainen teema liikunnassa tarkoittaa.

Valtiovallan tervehdyksen noin 60 osallistujalle toi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Hän totesi liikunnan olevan erittäin tärkeässä osassa myös nyt poikkeustilan aikana, kun puhutaan henkisestä jaksamisesta, ja kun palataan takaisin arkeen, ilmastonmuutosta ei ole peruttu.

– Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035. Se koskee meitä kaikkia ja vaatii toimenpiteitä meiltä kaikilta. Liikunta ei ole irrallaan yhteiskunnasta, vaan se on osa ratkaisua. Liikunta- ja urheilujärjestöt tavoittavat Suomessa satoja tuhansia ihmisiä. Niissä piilee valtava potentiaali ympäristöystävällisemmän toiminnan jalkauttamiseen ja kestävään muutokseen. Keinoja ilmastonmuutoksen torjumiseen on olemassa, nyt on aika ottaa ne käyttöön, hän vetosi.

Kestävä kehitys liikuntajärjestöjen toiminnassa  

Nykytilaa ja mahdollisuuksia taustoitti TtM Annastiina Lehtonen. Hän tarkasteli pro gradu tutkielmassaan Liikunnan ja urheilun ekoteko lajiliittojen toiminnassa toteutuvaa ekologisuutta, kestävyyttä ja terveyskäsitystä.

– Tietoisuus kestävän kehityksen teemoja kohtaan kasvaa edelleen. Jokainen liikunnan kentällä toimiva on tunnistanut murrosvaiheen, olemme uuden ajan alussa. Toimintaympäristö, sekä fyysinen että yhteiskunnallinen, on valtavassa muutoksessa ja digitalisaatio muokkaa toimintatapoja.

Kansanterveystyö on edelleen liikunnan ja urheilun vahva ydinarvo, mutta entistä laajemmin siihen rinnastetaan ihmisen ja ympäristön hyvinvointi.

– Hyvinvoiva luonto ja ympäristö nähdään ihmisen terveyttä ja hyvinvointia edistävänä arvona. Oma ympäristövastuullinen rooli tiedostetaan ja sitä ollaan valmiita edistämään niin lajiliittojen omassa toiminnassa kuin seurakentällä. Keskeisiksi kestävän toiminnan kehittämisen alueiksi nousevat tapahtumat, logistiset liikkumiseen liittyvät sekä materiaaliset järjestelyt.

Tahtoa asioiden edistämiseksi on paljon, mutta myös ymmärrystä ja jopa itsekriittisyyttä siitä, että paljon on tekemättä. Huomionarvoista on kuitenkin yleisesti liikuntakentältä huokuva optimistisuus oman toiminnan ympäristövastuulliseen kehittämiseen.

Lehtosen tutkielma Liikunnan ja urheilun ekoteko? (2019) löytyy Liikuntatieteellisen Seuran uudelta Ilmastonmuutos ja liikunta -teemasivustolta. Sivusto julkaisee teemaan liittyvää tutkittua tietoa, keskustelua ja uutisointia.

Kohti kestävämpää liikuntaa – yhdessä  

Webinaarissa kuultiin esimerkkejä siitä, mitä kaikkea kestävä kehitys ja ympäristövastuu voi liikunnassa tarkoittaa. Miten harrastusliikennettä ja kulkutapoja kehitetään kestävämmiksi, miten asiaa viedään eteenpäin seuratasolla yhteistyössä perheiden kanssa ja miten 2000 hengen tapahtumassa osallistujat sitoutetaan mukaan hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Esimerkkien jälkeen webinaarin osallistujat pääsivät pohtimaan tarvittavaa kehitystä harrastus- ja tapahtumaliikenteen ja liikunnan ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Tavoiteltava tulevaisuuskuva 3-5 vuoden kuluttua kuulostaa hyvältä eikä lainkaan mahdottomalta: Hyötyliikuntaa on enemmän urheiluyhteisön piirissä, eikä varusteiden kuljettaminen rajoita sitä (on esim. saatu säilytyspaikkoja varusteille). Aihe on lyönyt läpi myös päätöksenteossa ja näkyy käytännön ratkaisuissa ja päätöksissä. Tekemämme hankinnat ovat ekologisia. Kun onnistumme tässä hyvin, koko urheiluyhteisö voi olla tunnettu edelläkävijä ympäristöasioissa.

Työstön satoa:

Entä miten tästä eteenpäin. Siihen Liikkujan polku -verkoston viesti on; yhdessä tekemällä ja toisilta oppimalla. Yhdessä olemme ympäristöystävällisyydessäkin vahvempia. Anna oma panoksesi ja tule mukaan! Olympiakomitean koordinoima Liikkujan polku- verkosto on avoin kohtaamispaikka kaikille >

 

Hyödynnä Kestävä kehitys ja ympäristövastuu liikunnassa -webinaarin aineisto:

Artikkeli: Arkiliikunta tavoitteelliseksi tulevaisuuskuvaksi

Artikkeli: Liikunnan hiilijalanjälki ja kuinka sitä pienennetään

Esitysten materiaalit, työkaluja ja toimintamalleja TÄSTÄ

 

#sitäonliikkeellä

Lue lisää aiheesta