Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
29.04.2021 | Seuratoiminta

Seuratoiminnan palautekyselyt auttavat urheiluseuran kehittämistä

Palautteen saaminen ja antaminen ovat olennaisia kehittymisen edellytyksiä. Olympiakomitea on tuottanut seurojen kehittämistyön tueksi valmiit ja maksuttomat digitaaliset palautekyselyt lapsille, nuorille, seuratoimijoille, vanhemmille ja aikuisliikkujille. Kyselyjä hyödyntämällä seura saa helposti kerättyä palautetta omilta jäseniltään. Palautekyselyt kuuluvat Tähtiseura-ohjelman työkaluihin, jotka ovat kaikkien seurojen hyödynnettävissä.

Seuratoiminnan palautekyselyt on kehitetty erityisesti seuran johdon, hallinnon ja valmentajien tueksi. Palautteen keruun avulla seurat saavat konkreettista tietoa toiminnastaan ja nykytilastaan.

Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntija Eija Alaja näkee palautteen keräämisen oivana väylänä seuran kehittämiselle.

– Seuran toimintakenttä on usein hyvin laaja, jolloin jokaisen osa-alueen seuraaminen voi osoittautua haastavaksi. Palaute auttaa nostamaan esiin myös sellaisia näkökulmia, jotka eivät välttämättä aina välity seuran johdon tietoon, Alaja toteaa.

Palautekyselyt suunniteltu eri kohderyhmiä huomioiviksi

Yhtenä palautteen keruun vahvuutena on yhteisöllisyyden vahvistaminen. Kun seuralla on selkeä kuva toimintansa vaikutuksista, on seuran mahdollista tarjota sen jäsenille ja toimijoille entistä paremmat toiminnan edellytykset.

Palautekyselyjä on saatavissa viidelle eri kohderyhmälle: lapset, nuoret, seuratoimijat, vanhemmat ja aikuisliikkujat. Kyselylomakkeet huomioivat niin vastaajan ikätason kuin roolin seurassa – säilyttäen samalla vastaajan nimettömyyden.

– Palautekyselyissä olemme halunneet korostaa nimettömyyttä siitä syystä, että tämän on nähty edistävän avoimen palautteen antoa. Vastaajan nimi tai muut tiedot eivät tule seuran tietoon missään palautteen annon vaiheessa, selventää Alaja.

Kyselylomakkeet on laadittu kullekin kohderyhmälle sopivalla tavalla. Kuvassa osa lasten palautekyselyä.

Palautekyselyt kertovat seuroille, mikä toimii hyvin ja missä on vielä kehitettävää

Vuoden 2020 kaikkien palautteiden yhteenvedon perusteella lasten ja nuorten tyytyväisyys seurojen toimintaan oli korkeaa. Vastanneista lapsista lähes 90 prosenttia kertoi olevansa tyytyväinen seuran harjoituksiin ja ohjaajien toimintaan.

– Tällaiset huomiot antavat seuroille konkreettista dataa siitä, mitä toiminnassa on hoidettu hyvin. Seurojen on tällöin helpompi jatkaa hyväksi todettuja toimintamalleja myös tulevaisuudessa, Alaja kertoo.

Toisaalta palautekyselyt voivat nostaa esiin myös kehityskohtia. Vuoden 2020 palautteen perusteella lähes puolet seuratoimijasta näki seuran organisoitumisessa ja viestinnässä joitakin puutteita, vaikka 80 prosenttia vastanneista kokikin työnsä mielekkäänä.

Alajan mukaan puutteet toiminnassa voivat johtua yksinkertaisuudessaan tietämättömyydestä.

– Palaute on tärkeää erityisesti siksi, että kehityskohdat voivat olla sellaisia, joita ei ole havaittu tai osattu tunnistaa. Kun kehityskohdat saadaan näkyviin, on näihin mahdollista tarttua, Alaja jatkaa.

Seurat pääsevät seuraamaan vastausten kerääntymistä ja niiden lopputuloksia. Monivalintakysymysten ja arviointiasteikon vastaukset näyttäytyvät diagrammeina.

Palautetta suositellaan kerättävän ainakin kerran kaudessa

Palautetta on hyvä kerätä säännöllisesti, esimerkiksi kauden päätteeksi, jolloin seuran toiminnasta saadaan eheä kokonaiskuva.

Säännöllinen palautteen keruu mahdollistaa toiminnan tarkastelun myös pidemmällä aikavälillä. Tiedon pohjalta seurat hahmottavat toimenpiteiden vaikutukset. Samalla kerätty data tukee seuran toiminnan jatkuvuutta myös toimihenkilöiden vaihtuessa.

Kyselylomakkeet tilattavissa Olympiakomitean sivuilta

Digitaaliset kyselylomakkeet on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja tiiviiksi. Kyselyt ovat kaikille seuroille avoimia ja maksuttomia. Palautekyselyjä on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Palautekyselylomakkeet ovat tilattavissa erillisen kyselylomakkeen kautta.

Tutustu ja tilaa palautekyselyt tästä.

Pienetkin kehitysaskeleet vievät seuran toimintaa eteenpäin. Tule seurasi kanssa mukaan kehittämisen polulle. Tutustu Tähtiseura-laatuohjelman kaikille avoimiin työkaluihin ja palveluihin. 

Lue lisää Tähtiseura-laatuohjelman työkaluista:

Seuran taloushallinnon oppaat ja työkalut antavat ohjeita seuran taloushallintoon

Seuran johtamisen ja hallinnon työkalut auttavat seuraa toimimaan oikein ja helpottavat seuratoimijan arkea

Tähtiseura-laatuohjelma

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta. Osa-alueita on kolme: Lasten ja nuorten toiminta, aikuisliikunta ja huippu-urheilu. Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

Tähtiseura-verkkopalvelu on avoin kaikille urheiluseuroille. Sen avulla seura voi kehittää toimintaansa ja tavoitella myös itselleen Tähtimerkkiä. Palvelussa urheiluseurat voivat tehdä omaa kehittämistyötään itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti lajiliiton tai aluejärjestön seurakehittäjän kanssa. Palvelu on helppokäyttöinen, seuralle maksuton ja se toimii osana Suomisport-seurapalvelua.

Tähtiseuroja on jo 562, 45 eri lajissa

  • Lapset ja nuoret: 546 seuraa – 44 lajia
  • Aikuiset: 106 seuraa – 25 lajia
  • Huippu-urheilu: 18 seuraa – 3 lajia

Lue lisää aiheesta