Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
24.05.2021 | Seuratoiminta

Seuran taloushallinnon oppaat ja työkalut antavat ohjeita seuran taloushallintoon

Olympiakomitea on koonnut seuran taloushallinnon tueksi erilaisia oppaita ja tukimateriaaleja. Seurojen taloushallinnon työkalut auttavat seuroja taloushallinnon oikeanlaisessa hoitamisessa. Taloushallinnon tukimateriaalit ovat osa Tähtiseura-ohjelman työkaluja, jotka ovat kaikkien seurojen käytettävissä.

Taloushallinnon verkkokoulutus urheiluseuroille

Taloushallinnon verkkokoulutus on seuroille kohdennettu kattava tietopaketti taloushallinnon eri teemoista. Verkkokoulutus on jaettu kuuteen jaksoon: hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös, talouden suunnittelu, toteutus ja seuran, yhdistyksen säännöt sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio. Jokaisen jakson päätteeksi on koostettu kunkin jakson teemaan liittyviä kysymyksiä, joilla voi testata osaamistaan jakson aiheesta.

Tutustu taloushallinnon verkkokoulutuksen jaksoihin tästä.

Talousohjesääntö

Yhdistystoimijoiden talousohjesäännöt antavat ohjeita ja vinkkejä talousohjesääntöjen määrittelyyn ja ylläpitoon. Toimiva talousohjesääntö toimii hyvänä apuvälineenä seuran arkisten toimien ylläpitämisessä, mutta myös valittaessa uusi toimijoita hallintoon.

Talousohjesääntö määrittelee hallintoelinten ja toimihenkilöiden tehtävät ja vastuualueet seuran taloudenhoidossa. Talousohjesääntöjen avulla sekä vanhat että uudet seuratoimijat voivat tutustua seuran toiminimikkeiden tehtäviin ja toimialueeseen.

Tutustu Yhdistystoimijat.fi talousohjesääntöihin tästä.

Talousohjesääntöjen mallipohja on seuroille laadittu valmis pohja taloushallinnon tueksi. Seurat täyttävät mallipohjaan oman seuransa tiedot. Valmiissa mallipohjassa on selkeästi merkitty täydennystä ja tarkentavia tietoja vaativat kohdat. Valmiit ja oikein laaditut talousohjesäännöt toimivat seuralle selkeänä taloushallinnon raamina.

Lataa seurojen talousohjesääntöjen mallipohja tästä.

Urheiluseurojen talousopas

Rantalainen Oy:n tuottama urheiluseurojen talousopas tarjoaa lisätietoa ja vinkkejä urheiluseuran taloushallinnon toteuttamiseen. Oppaan avulla seurat ja yhdistyksen voivat varmistaa, että kaikki taloushallintoon liittyvät asiat menevät oikein. Opas on jaettu eri kokonaisuuksiin, joissa käydään läpi seuran taloutta, työnantajavelvoitteita, varainhankintaa sekä yhden tilin mallia.

Tutustu urheiluseurojen talousoppaaseen tästä.

Urheiluseuran taloushallinnon järjestäminen ja valvonta 

Urheiluseuran taloushallinnon järjestämisen ja valvonnan oppaaseen on koottu neuvoja urheiluseuran taloushallinnon hoitamiseen. Visma Oy on laatinut oppaan erityisesti seuran johdon näkökulmasta. Opas on koottu eri osa-alueista, joista seurat voivat kerätä erilaisia vinkkejä ja neuvoja toimintansa tueksi. Oppaasta seurat löytävät ohjeita muun muassa ajantasaiseen raportointiin ja seurantaan, sisäiseen valvontaan ja jäsenlaskutukseen.

Lue lisää urheiluseuran taloushallinnon järjestämisestä ja valvonnasta tästä.

Pienetkin kehitysaskeleet vievät seuran toimintaa eteenpäin. Tule seurasi kanssa mukaan kehittämisen polulle. Tutustu Tähtiseura-laatuohjelman kaikille avoimiin työkaluihin ja palveluihin. 

Lue lisää Tähtiseura-laatuohjelman työkaluista:

Seuratoiminnan palautekyselyt auttavat urheiluseuran kehittämistä

Seuran johtamisen ja hallinnon työkalut auttavat seuraa toimimaan oikein ja helpottavat seuratoimijan arkea

Tähtiseura-laatuohjelma

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta. Osa-alueita on kolme: Lasten ja nuorten toiminta, aikuisliikunta ja huippu-urheilu. Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

Tähtiseura-verkkopalvelu on avoin kaikille urheiluseuroille. Sen avulla seura voi kehittää toimintaansa ja tavoitella myös itselleen Tähtimerkkiä. Palvelussa urheiluseurat voivat tehdä omaa kehittämistyötään itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti lajiliiton tai aluejärjestön seurakehittäjän kanssa. Palvelu on helppokäyttöinen, seuralle maksuton ja se toimii osana Suomisport-seurapalvelua.

Tähtiseuroja on jo 565, 45 eri lajissa

  • Lapset ja nuoret: 549 seuraa – 44 lajia
  • Aikuiset: 108 seuraa – 25 lajia
  • Huippu-urheilu: 18 seuraa – 3 lajia