Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
12.08.2021 | Seuratoiminta | Artikkeli

Rikostaustan selvittäminen tuo turvaa lapsille ja nuorille

Turvallisen toimintaympäristön rakentaminen on urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman yksi keskeisimmistä tavoitteista. Turvallisella toimintaympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä, jossa urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia ilman, että yksikään kokee kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Turvallisuuden varmistaminen seuratoiminnassa, etenkin lapsille ja nuorille, vaatii seuroilta selkeitä toimintamalleja ja prosesseja.

– Yksi ennaltaehkäisevä toimenpide on rikostaustan selvittäminen – myös vapaaehtoisilta, muistuttaa Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Laurila.

Myös vapaaehtoisten rikostausta on tärkeä selvittää

Suomessa on ollut vuodesta 2003 voimassa laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä. Laki koskee lasten parissa työ- ja virkasuhteessa tehtävää työtä, ja se velvoittaa työnantajan tarkistamaan työntekijän rikostaustan laissa mainituissa tilanteissa. Toukokuussa 2014 tuli voimaan laki myös lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä. Se antaa toiminnan järjestäjälle, kuten urheiluseuralle, mahdollisuuden tietyin edellytyksin selvittää vapaaehtoisen rikostausta.

Lain tarkoituksena on suojella alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja siten edistää ja turvata alaikäisten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Sillä pyritään estämään sellaisten henkilöiden toimiminen lasten parissa vapaaehtoisena, jotka ovat aiemmin syyllistyneet lasten turvallisuutta vaarantaviin seksuaali-, väkivalta- ja huumausainerikoksiin.

Rikostaustaotteen voi pyytää vapaaehtoisista, jotka ovat tulleet mukaan toimintaan 1.5.2014 jälkeen tai joiden tehtävän kuva muuttuu sellaiseksi, että otteen pyytäminen on lain mukaista. Ote haetaan kirjallisesti Oikeusrekisterikeskuksen verkkosivuilta tai suomi.fi-palvelussa. Urheiluseurat voivat hyödyntää Olympiakomitean yhdessä muiden keskusjärjestöjen kanssa laatimaa toimintaohjetta vapaaehtoisten rikostaustan selvittämiseen.

– Perheet odottavat seuroilta laadukasta ja vastuullista toimintaa sekä turvallista toimintaympäristöä. Ihmiset, jotka eivät kunnioita toisen henkistä ja fyysistä hyvinvointia, eivät ole tervetulleita seuratoimintaan. Meidän tulee uskaltaa puhua rohkeasti sen puolesta ja tehdä kaikkemme, jotta liikunta säilyy turvallisena myös tulevaisuudessa. Seura välittää vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisellä vahvan viestin: lasten ja nuorten turvallisuus otetaan vakavasti, sanoo Laurila.

Lisätietoja ja materiaaleja:

Toimintaohje: Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen
Oikeusrekisterikeskus: Vapaaehtoisen rikostaustaote
Oikeusrekisterikeskus: Rikosrekisteriotteen tilaaminen 
Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma 2020-2024

Lue lisää aiheesta