Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
17.08.2021 | Seuratoiminta | Artikkeli

Nuuskatta korkeammalle, pidemmälle ja kovempaa

Nikotiini ei paranna suorituskykyä

Nikotiini ei ole Maailman antidopingjärjestö WADA:n kiellettyjen aineiden listalla, sillä se ei paranna urheilusuoritusta. Tutkimusten mukaan nikotiini ei lisää lihasvoiman tuottoa, paranna kestävyyttä eikä edistä harjoittelusta palautumista. Objektiivisesti mitattuna nikotiini ei siis paranna urheilusuoritusta.

Urheilijat saattavat käyttää säännöllisesti nikotiinituotteita, niin harjoituksissa kuin kilpailuissa. Suomessa ja urheilumaailmassa yleisimmin käytetty nikotiinituote on kostea nuuska. Monesti urheilijat perustelevat nuuskan käyttöä muun muassa rentouttavalla vaikutuksella, suun kuivumisen ehkäisyllä, painonhallinnalla tai keskittymisen ja huomiokyvyn paranemisella. Nikotiini kiihdyttää keskushermostoa ja aiheuttaa nopeasti vahvan fyysisen riippuvuuden. Nuuskalla urheilija lääkitsee itse asiassa nikotiiniriippuvuuden aiheuttamaa keskittymis- ja huomiokyvyn heikkenemistä eli lievittää vieroitusoireitaan.

Nikotiini ei siis lisää urheilijan psyykkisen stressin sietokykyä tai paranna kognitiivista suoritusta, vaikka hänestä itsestä tuntuisi siltä.  Urheilijoiden tupakkatuotteiden käyttö perustuu monesti virheellisiin uskomuksiin sekä usein myös sosiaaliseen paineeseen. Urheilijalle muodostuva nikotiiniriippuvuus perustuu samanlaisiin kemiallisen riippuvuuden kokemuksiin kuin muillakin nikotiinituotteista riippuvaisilla henkilöillä. Tupakkatuotteiden haitat elimistössä ovat vakavia, myös kilpaurheilijoilla.

Nikotiini heikentää kehon puolustusjärjestelmää

Nikotiini heikentää kehon puolustusjärjestelmää monin tavoin. Tupakkatuotteiden kemikaalit ovat soluille myrkyllisiä ja syöpävaarallisiksi luokiteltuja. Niiden vaikutus elimistöön on monimutkainen ja vaihtelee yksilöittäin. Maksimaalinen urheilusuoritus on aina kuormitus elimistölle, ja kilpaurheilijat ovat muuta väestöä alttiimpia infektioille intensiivisen harjoittelun seurauksena. Kaikki tekijät, jotka heikentävät puolustusjärjestelmää, lisäävät sairastumisriskiä. Urheilijoilla ei ole tutkittu nikotiinin vaikutuksia immuunivasteeseen (elimistön puolustusreaktioihin), mutta nikotiinia voi pitää urheilijan puolustusjärjestelmän kannalta haitallisena.

Esimerkiksi suu on merkittävä osa ihmisen elimistön puolustusjärjestelmää, ja suun limakalvot ovat fyysinen este elimistölle haitallisille aineille. Tupakan ja nuuskan aiheuttamat vauriot limakalvolla rikkovat tuota estettä ja näin lisäävät infektioriskiä ja kemikaalien haittoja elimistössä. Urheilijan arkeen kuuluu monesti myös muita suun terveyden kannalta haitallisia asioita, kuten happamien urheilujuomien käyttö, suun kuivuminen ja kovan harjoittelun seurauksena tuleva infektioherkkyys. Suun hyvinvoinnista huolehtimista saatetaan huomaamatta laiminlyödä, vaikka kilpaurheilijankin on tärkeää pitää suu hyvässä kunnossa.

Nikotiini vaikuttaa koko kehoon

Nikotiini vaikuttaa myös kehon verenkiertoon. Mitä enemmän nikotiinia elimistössä on, sitä korkeampi on leposyke ja verisuonten supistustila. Nikotiini haittaa urheilusuoritusta lihasten aineenvaihdunnan kautta. Nuuskan käytön lopettaneilla yleinen rasituksen kesto paranee ja aika, joka kestää siirtyä äärimmäiseen rasituksen tilaan, pitenee. Nikotiinin käytön loputtua sydämen kyky tuottaa hapekasta verta kudoksiin paranee ja samalla hiusverisuoniston toiminta palautuu.

Nikotiini lisää adrenaliinin ja dopamiinin määrää elimistössä. Adrenaliini parantaa lihasvoiman ja -työn säätelyä vastusharjoittelussa ja dopamiini lisää lihasten voimantuottoa. Näiden hormonien vapautumisen lisääntymistä on ehdotettu fysiologiseksi mekanismiksi, joka selittäisi nikotiinista olevan hyötyä urheilijalle. Kuitenkin laajan 28 tutkimuksen katsauksen mukaan näyttö on vastakkainen: itseasiassa nikotiini haittaa urheilusuoritusta monin eri tavoin.

Nikotiinin käyttö sekoittaa ruokahalua

Urheilijat saattavat käyttää nuuskaa nälän siirtämiseen ja apuna painonhallinnassa. Se on kavala keino, sillä nikotiini heikentää insuliinin hyötyosuutta elimistössä ja nikotiinin verisuonia supistava vaikutus hidastaa insuliinin kulkua kudokseen. Lisäksi nikotiiniriippuvuuden yksi vieroitusoire on makeanhimo.

Lisäksi nikotiinituotteiden käytön lopettamisen myötä parantuva makuaisti voimistaa ruokahalua ja makeanhimoa. Nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen liittyy tästä syystä usein painonnousua. Painonnousu on haitallista monissa urheilulajeissa, ja siksi urheilijan tulee kiinnittää huomiota painonnousun riskiin lopettaessaan nikotiinituotteiden käytön.

Nuuska ja urheilijat

Nuuskattomuus on keskeinen osa urheilullista elämäntapaa ja edistää huippusuoritusta. Valmentajien, vanhempien, huoltajien ja kanssaurheilijoiden tulee edistää nuuskattomuutta kaikin keinoin. Viesti urheilijalle on selkeä: nuuskaaminen on opittu haitallinen tottumus, joka heikentää suorituskykyä. Urheilija saattaa kokea hyötyjä nuuskasta, vaikka todellisuudessa hoitaa riippuvuuden vieroitusoireita.

Nuuskattomuuden edistäminen urheilussa kannattaa:

  • Nikotiini ei paranna voimantuottoa, kestävyyttä tai harjoittelusta palautumista.
  • Nikotiinituotteet altistavat urheilijan infektioille heikentämällä elimistön puolustusjärjestelmää.
  • Kilpaurheilijoilla nikotiinituotteiden käyttö perustuu virheellisiin uskomuksiin nikotiinin hyödyistä ja sosiaaliseen paineeseen.
  • Nikotiinista koettu hyöty syntyy tunteesta, jossa nikotiinin aiheuttamat vieroitusoireet lieventyvät uuden annoksen myötä.
  • Nuuskattomuus kuuluu urheilullisiin ja terveisiin elämäntapoihin.

Nuuskaton urheilu -toimintamalli urheiluseuroille

Urheiluseurojen saataville on luotu valmis toimintamalli nuuskattoman urheilun edistämiseen ja tukemiseen. Toimintamalli sisältää työkaluja seuratoimijoille ja valmentajille nuuskattomuuden huomioimiseen pelisäännöissä ja seuratoiminnan arjessa. Lisäksi se sisältää välineitä nuuskan haitoista kertomiseen ja nuuskan käytön puheeksiottoon. Toimintamalli on kehitetty Syöpäjärjestöjen, EHYT ry:n ja Suomen Olympiakomitean yhteistyönä. Toimintamallin ovat ottaneet käyttöön muun muassa Kuopion palloseura Ry ja Juniori-Kalpa.

Tutustu toimintamalliin osoitteessa nuuskatonurheilu.fi ja liity mukaan.

Artikkeli perustuu Lääkärilehdessä 11.12.2020 julkaistuun katsausartikkeliin Vaikuttavatko tupakka- ja nikotiinituotteet kilpaurheilijan suorituskykyyn?

Teksti: Kristiina Patja, Katja Borodulin