Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
08.09.2021 | Seuratoiminta | Artikkeli

Seuran kehittäminen alkaa seuran omista tarpeista: ”Mikä seurassanne on tällä hetkellä ydinasia, jota työstätte?”

Tähtiseura-laatuohjelma on urheiluseurojen yhteinen laatuohjelma, joka tarjoaa seuroille erilaisia työkaluja ja asiantuntijoiden apua seuran itsearviointiin ja auditointiin sekä helppokäyttöisen Tähtiseura-verkkopalvelun Suomisportissa. Kaikille seuroille avoin laatuohjelma kutsuu mukaansa niin pienet kuin suuretkin seurat. Tähtiseura-ohjelman materiaalit on koottu seurojen yksilölliset tarpeet huomioiden – jokainen seura voi löytää tukimateriaaleista juuri omalle kehittämisen polulleen soveltuvia työkaluja.

Uinti Tampereen matka Tähtiseura-ohjelmassa alkoi yksinkertaisesta tarpeesta; seura halusi kohentaa toiminnan laatua ja edistää sitä yhä paremmalle tasolle. Laatuohjelman tarjoaman auditoinnin hyödyt tunnistettiin seurassa heti prosessin alkumetreillä.

– Seuran toimijat työskentelevät tiiviisti oman seuransa asioiden parissa, joten myös ulkopuolisille näkemyksille on tarvetta. Tähtiseura-prosessin ajan tiesimme, että seuramme kehitystoimenpiteitä seurataan ja katsotaan ulkopuolisen silmin. Tätä kautta saimme tärkeää näkemystä toiminnastamme seuramme ulkopuolelta, avaa Uinti Tampereen puheenjohtaja Jari Räikkönen.

Laadun kehittäminen sitouttaa seuratoimijoita yhä tiiviimmin seuran toimintaan

Uinti Tampere omaa Tähtimerkin lasten ja nuorten sekä huippu-urheilun osa-alueesta. Tähtiseura-ohjelma avasi Räikkösen mukaan seurassa keskusteluyhteyksiä ja tarjosi uutta oppia toiminnan organisoimiseen. Laatuprosessin edetessä yhdessä toimimisen merkitys korostui.

– Kun asioita tehdään yhdessä, saadaan seuratoimijat sitoutettua toimintaan entistä paremmin. Kehittäessämme huippu-urheilun osa-aluetta valmentajat olivat tiiviisti mukana kehittämisprosessissa, jolloin he pääsivät näkemään prosessin lähietäisyydeltä. Tätä kautta valmentajat saatiin sitoutettua toimintaan entistä konkreettisemmin, Räikkönen selventää.

Räikkösen mukaan on hyvä, että seurat tunnistavat laatuohjelma kokonaisvaltaiset hyödyt.

– Tähtiseura-prosessi ei pysähdy Tähtimerkkiin, vaan kyse on toiminnan jatkuvasta edistämisestä. Toiminnan tarkastelu ja edistäminen ovat välttämättömyyksiä, jotta seuran toiminta säilyy houkuttelevana ja kilpailukykyisenä.

Seurojen välinen yhteistyö mahdollistaa harrastamisen ja urheilun kehittämisen ympäri Suomen

Räikkösen mukaan yksi Tähtiseura-ohjelman paras anti on ollut ohjelman monipuolisuus – laatuohjelma tarjoaa kaikenlaisille seuroille soveltuvia työkaluja, apuvälineitä ja tukea.

– Tähtimerkki ei ole ohjelman ainoa fokus. Haluan kannustaa seuroja miettimään, mikä seurassanne on tällä hetkellä ydinasia, jota työstätte? Prosessin saa alulle jo seuran sisäisellä toiminnan tarkastelulla ja arvioinnilla. Kun seuran tilanne on kartoitettu, määritelkää tavoitteenne ja poimikaa ohjelmasta juuri teidän seuranne tavoitteisiin soveltuvat työkalut, Räikkönen ohjeistaa.

Yhteistyön merkitystä ei Räikkösen mukaan voi korostaa liikaa. On tärkeää, että seurat toimivat yhdessä, jakavat oppejaan ja auttavat myös muita seuroja eteenpäin kehittämisen polullaan.

– Urheiluseurat työskentelevät yhteisten tavoitteiden eteen. Haluamme edistää sekä harrastustoimintaa että huippu-urheilua koko Suomen alueella. Se, että tietoa jaetaan yhä avoimemmin, auttaa koko seurakenttää eteenpäin. Olisi hienoa, jos Tähtiseura-ohjelma voisi osaltaan tuoda seuroja tulevaisuudessa yhä lähemmäs toisiaan ja edistää seurojen välistä yhteistyötä, Räikkönen summaa.

Lisätietoa tähtiseurat.fi

Tähtiseuroja on jo 577, 45 eri lajissa

  • Lapset ja nuoret: 562 seuraa – 44 lajia
  • Aikuiset: 110 seuraa – 25 lajia
  • Huippu-urheilu: 18 seuraa – 3 lajia

Tähtiseurat – seurojen laatuohjelma

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.​ Ohjelman avulla jokainen seura voi ottaa omia edistysaskeleita menestyäkseen nyt ja tulevaisuudessa. Tähtiseura-ohjelman laatutekijät täyttävät seurat tunnistaa Tähtimerkistä.  ​

Tähtimerkki on lupaus laadusta. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöön.​

Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan ja kehittyä.

 

Lue lisää aiheesta