Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
01.12.2021 | Olympiakomitea | Uutinen

KOK päivitti näkemyksensä transurheilijoiden kilpailuoikeuksien määrittelystä

Kansainvälinen Olympiakomitea on julkistanut päivitetyn linjauksen koskien sukupuolivähemmistöjen asemaa urheilussa. Sukupuolen moninaisuus on esillä myös seuraavassa Olympiakomitean järjestämässä vastuullisuusklinikassa tammikuussa 28.1.2022.

Trans- ja intersukupuolisten urheilijoiden asema on jo pitkään ollut yksi urheilun kuumista aiheista maailmalla. Aihe on ollut toistuvasti esillä mediassa sekä ihmisoikeus- että urheilunäkökulmasta myös Suomessa. Aiheen haastavuudesta kertoo, että Kansainvälisen yleisurheiluliiton linjauksia käsiteltiin vuosien ajan Urheilun kansainvälisessä välitystuomioistuimessa ja KOK:n päivitettyjä linjauksia on odotettu valmistuvaksi Rion kisoista lähtien. Painetta muutoksiin on tullut monilta tahoilta mukaan lukien YK:n ihmisoikeusneuvosto.

Yksi etappi asiassa on saavutettu, kun KOK on saanut oman päivitysprosessinsa päätökseen. KOK:n 16.11.2021 julkaisema uusi linjaus korostaa oikeudenmukaisuutta, osallisuutta ja syrjimättömyyttä sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen moninaisuuteen perustuen. Tavoitteena on luoda turvallinen ja hyväksyvä ympäristö kaikille huippu-urheiluun osallistuville. Samalla tunnustetaan kelpoisuusvaatimusten tarve, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukaisuus erityisesti naisten huippu-urheilussa.

Linjauksen tavoitteena on tarjota kansanvälisille lajiliitoille ja muille huippu-urheilukilpailuja järjestäville tahoille periaatteet lähestyä moniulotteista kysymystä ja luoda tarvittaessa laji- tai tapahtumakohtaiset kelpoisuusvaatimukset. Tätä varten on määritelty 10 periaatetta, joiden avulla lajit voivat rakentaa niihin sopivat kelpoisuusvaatimukset. Uusi viitekehys korvaa aiemman linjauksen, mikä tarkoittaa mm. yleisen testosteronirajasuosituksen poistumista.

Taustalla on laaja konsultaatioprosessi, jossa on kuultu kansainvälisiä lajiliittoja, kansallisia olympiakomiteoita, urheilijoita, trans- ja intersukupuolisia urheilijoita, KOK:n urheilija- ja lääketieteellistä komissiota, ihmisoikeusjärjestöjä, tieteen ja lääketieteen edustajia, juridiikan asiantuntijoita – kaikkiaan yli 250 tahoa.

Uusi linjaus antaa lajeille periaatteet – ja vastuun

Uuden linjauksen myötä KOK on käytännössä uudelleenmääritellyt oman roolinsa asiassa. KOK ei enää anna yhtenäistä suositusta osallistumisoikeuden määrittelyyn, vaan tarjoaa eri toimijoille siihen periaatteet ja tuen. KOK linjaa, että vastuu kelpoisuusvaatimusten määrittelystä kuuluu lajille. Kansainvälisten lajiliittojen on itse määriteltävä, milloin urheilija voi, lajin luonne huomioiden, saada suhteettoman edun suhteessa ikätovereihinsa. Laji- ja tapahtumakohtaisten linjausten määrittelyssä KOK edellyttää kansainvälisiltä lajiliitoilta uuden linjauksen ja seuraavin periaatteiden huomioimista:

 

 1. Osallisuus (inkluusio) 
  Kaikille mahdollisuus osallistua urheiluun ilman ennakkoluuloja. Urheiluorganisaatioiden tehtävänä osallisuuden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen.
 2. Haitan ehkäisy 
  Kriteerien tulee huomioida urheilijoiden turvallisuus ja hyvinvointi. Terveyshaittoja tulee ehkäistä.
 3. Syrjimättömyys 
  Kriteerien ei tulisi systemaattisesti sulkea urheilijoita ulos sukupuoli-identiteetin tai sukupuolivaihtelun perusteella. Kriteeristön tulee kohdistua epäreilun kilpailuedun ehkäisyyn, ei sukupuolen testaamiseen.
 4. Oikeudenmukaisuus 
  Varmistetaan oikeudenmukaisuus, ehkäistään epäoikeudenmukaista etua, fyysisen turvallisuuden riskejä ja inkluusiosäännön vilpillistä väärinkäyttöä
 5. Ei ennakko-oletuksia edusta 
  Urheilijoiden ei pidä tehdä oletuksia (urheilijoiden) ulkomuodon perusteella. Näyttöön perustuva kriteeristö.
 6. Rajoitukset vain tutkittuun tietoon perustuen 
  Kilpailurajoitukset tulee pohjata vankkaan ja luotettavaan tutkimukseen. Urheiluorganisaatioiden tulee tämän kriteerin mukaisesti todistaa suhteettoman edun tai turvallisuusriskien olemassaolo.
 7. Terveyden ensisijaisuus
  Urheilijoita ei tule painostaa lääketieteellisesti tarpeettomiin hoitoihin tai menettelyihin. Kriteerien ei tulisi sisällyttää elimistöön kajoavia (invasiivisia) tutkimuksia.
 8. Sidosryhmäkeskeisyys 
  Urheilujärjestöjen tulee neuvotella urheilijoiden kanssa kriteeristön asettamisesta. Urheilijoihin vaikuttavien päätösten tulee olla oikeudenmukaisia, neutraaleja ja puolueettomia. Urheilijoilla tulee olla turvallinen mahdollisuus tuoda esille huolenaiheita ja valituksia.
 9. Yksityisyys 
  Urheiluorganisaatioiden tulee suojata urheilijoiden yksityisyyttä, noudattaa yksityisyyttä koskevaa lainsäädäntöä tiedon käsittelyssä. Henkilökohtaisen tiedon keräämiseen tulee olla urheilijan tietoinen suostumus.

Tukea käytännön tasolle

Uusi linjaus tuo tarkasteluun tarpeellisen ihmisoikeuspainotuksen. Heikkoutena on, että haastavat kysymykset jäävät kansainvälisten lajiliittojen ja muiden urheilun toimijoiden ratkaistavaksi ja vastuulle. KOK:n tuki jalkauttamiseen tulee olemaan todella tärkeää.

Linjauksen jalkauttaminen käynnistyy Pekingin kisojen jälkeen maaliskuussa 2022. KOK:n suunnitelmana on järjestää aiheesta webinaareja ja tarjota asiantuntija-apua kansainvälisille lajiliitoille. Tietopohjan lisäämiseksi KOK:n tutkimusrahasto tulee tarjoamaan rahoitusta transsukupuolisuutta ja sukupuolen kehityksen poikkeavuuksia koskeviin tutkimuksiin ja jatkaa aihepiiriä koskevan näytön ja tiedon keräämistä.

KOK:n linjausta on odotettu myös Suomen Olympiakomiteassa:

– Aihe on noussut esille useamman lajiliiton taholta ja yhteisiä etenemisohjeita kaivataan. Asia on haastava ja moniulotteinen, joten myös me Olympiakomiteassa olemme halunneet odottaa KOK:n linjausta, joka on meille luonteva selkänoja. Nyt linjaus on olemassa, joten kansallinen työ pääsee käyntiin. Olemme lajiliittojen tukena aiheen käsittelyssä ja yhteyttä voi ottaa matalalla kynnyksellä, kertoo yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Karoliina Ketola.

Tietoa ja keskustelua aiheesta vastuullisuusklinikalla 28.1.

Sukupuolen moninaisuus on esillä vastuullisuusklinikassa 28.1.2022. Klinikassa kuullaan puheenvuoroja ja etsitään ratkaisuja mm. kysymyksiin: Miten varmistaa, että lajin ovet ovat auki myös sukupuolivähemmistöille? Mitä jokaisen urheilujärjestön tulisi tietää sukupuolen moninaisuudesta ja huomioida toiminnassaan? Puhujina mm. psykologian tohtori ja liikuntakasvatuksen yliopistonlehtori Marja Kokkonen Jyväskylän yliopistosta ja kokemusasiantuntija Emilia Blåsten Transfeminiinit ry:stä. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan Suomisportissa.

Lue lisää aiheesta