Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
30.01.2022 | Olympiakomitea | Uutinen

Vastuullisuusklinikalla käsiteltiin sukupuolikysymyksiä urheilussa ja urheilujärjestöissä

Vuoden ensimmäisellä Vastuullisuusklinikalla pureuduttiin sukupuolikysymyksiin urheilussa ja urheilujärjestöissä. Tilaisuudessa teemaa avattiin niin aihepiirin asiantuntijoiden kuin urheilun toimijoiden esimerkein.

Jyväskylän yliopiston psykologian dosentti  ja liikuntakasvatuksen yliopistonlehtori Marja Kokkonen käsitteli puheenvuorossaan laajalti sukupuoleen liittyviä käsityksiä.

– Tyypillisesti ajatellaan, että sukupuolia on kaksi ja nämä ovat muuttumattomia. Sukupuolen nähdään määräytyvän biologisten piirteiden, ulkoisen olemuksen ja itseilmaisun mukaan, Kokkonen avasi.

Kokkonen kuitenkin korosti, ettei sukupuoli ole näin yksiselitteisesti määriteltävissä.

– Sukupuolen tarkasteluun on monta tulokulmaa ja ulottuvuutta. Siksi on äärimmäisen tärkeää puhua sukupuolen moninaisuudesta. Jokaisen urheilun parissa toimivan on tärkeää miettiä, miten voimme toimia kaikkien sukupuolten asioita  edistäen.

Sukupuolen moninaisuus huomioitava ruohonjuuritasolta lähtien

Sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisystä ja estämisestä on säädetty tasa-arvolaissa.

Kokkosen mukaan on tärkeää, että sukupuolen moninaisuus huomioidaan toiminnassa jo ruohonjuuritasolla.

– Sukupuolen moninaisuus on hyvä huomioida jo arjen sanavalinnoissa. Tärkeää olisi käyttää puhuteltaessa sitä nimeä, jota ihminen tahtoo itsestään käytettävän, totesi Kokkonen.

– Kielenkäytön ohella urheilun kentällä sukupuolen moninaisuuteen liittyviä haasteita on tunnistettavissa muun muassa kilpailuoikeuksien määrittelyssä ja lajisäännössä, Kokkonen lisäsi.

On tärkeää, että jokainen kokee olonsa urheiluympäristössä turvalliseksi

Omana itsenään kohdatuksi tulemiseen viittasi puheenvuorossaan myös Transfeminiinit ry:n varapuheenjohtaja Emilia Blåsten.

– Esimerkiksi transnaisilla on paljon erilaisia pelkoja harrastusta aloittaessa. Hyväksytäänkö minut joukkoon? Jos haluan kilpailla, onko minulla tähän mahdollisuus? taustoitti Blåsten.

Jotta syrjintää koettaisiin vähemmän, on tärkeää, että urheiluyhteisössä tehdään konkreettisia toimia tämän estämiseksi. Sekä ennakkoluulojen hälventäminen että ohjeistusten luominen ovat avainasemassa. Blåstenin mukaan on tärkeää, että urheilu- tai harrasteryhmässä vallitsee turvallinen ilmapiiri, johon jokainen on tervetullut mukaan.

Arvojen määrittely auttaa ohjaamaan toimintaa

Esimerkkejä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävistä toimenpiteistä avasivat Suomen Partiolaisten moninaisuustyön projektipäällikkö Petra Valkonen sekä Pinkkipartion viestintävastaava Johanna Tuomi.

Valkosen mukaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on tärkeää tunnistaa jo toiminnan arvopohjaa luodessa. Esimerkiksi Suomen Partiolaisten arvoihin on määritelty, että toiminnassa on tilaa moninaisuudelle ja toisia kunnioitetaan.

– Kun olemme määritelleet nämä toimet osaksi arvojamme, on näitä helpompi toteuttaa käytännössä. Jaamme tätä kautta yhteisen ymmärryksen siitä, miksi ja miten asioita teemme, Valkonen kuvasi.

Suomen Partiolaisten jäsenyhdistys Pinkkipartio edistää vaikuttamistyöllään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemaa. Sekä Suomen Partiolaiset että Pinkkipartio toimivat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden saralla aktiivisesti yhteisen ymmärryksen ja tiedon lisäämiseksi.

– Sekä Suomen Partiolaiset että Pinkkipartio kouluttavat toimijoitamme aiheesta. Meille on tärkeää, että esimerkiksi ohjaajamme toimivat turvallista toimintaympäristöä edistävällä tavalla. Koulutusten avulla nostamme aiheen esiin ja tuomme näitä asioita ihmisten tietoisuuteen, totesi Tuomi.

Uudet toimintamallit edistävät muutosta parempaan

Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani toi puheenvuorossaan esiin monimuotoisuuden merkityksen myös hallinnossa.

Suomen Urheiluliiton liittovaltuustossa tasa-arvoa on edistetty sukupuolikiintiöin.

– Sukupuolikiintiöt eivät tietenkään ole ideaalitilanne, mutta tämä on hyvä välivaihe tasa-arvon edistämisessä, Itani totesi.

Vaikka ajatus sukupuolikiintiöstä nostattikin Itanin mukaan aluksi myös negatiivisia kommentteja, on ymmärrys toimenpiteen taustalla lisääntynyt.

– Mielestäni yhtäkään tasa-arvoa tai yhdenvertaisuutta edistävää toimenpidettä ei kannata jättää kokeilematta kipuilun pelossa. Vain uudet toimintamallit voivat aikaansaada muutosta.

Lue lisää aiheesta