Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
11.04.2022 | Seuratoiminta | Artikkeli

Uutta oppia vapaaehtoistöistä: ”Erilaisia rooleja ja työtehtäviä on urheiluseuroissa tarjolla runsaasti”

Heli Vahvelainen löysi tiensä vapaaehtoistehtävien pariin lastensa jalkapalloharrastuksen kautta. Nykyisin Vahvelainen toimii FC Pohun 10–11-vuotiaiden tyttöjen joukkueenjohtajana. Ennalta tuntematon pesti on antanut paljon ja tuonut oppeja aina työelämään asti.

Vahvelainen kuvailee polkuaan vapaaehtoistoiminnan pariin ”tyypilliseksi”.

– Matka FC Pohussa alkoi perinteisellä kuljeta, kustanna ja kannusta -tyylillä. Jäin usein seuraamaan harjoituksia ja tunnistin, että tietyissä asioissa olisi kehittämisen varaa. Halusin mukaan viemään toimintaa eteenpäin ja ilmoittauduin joukkueen alkuverryttelyjen vetäjäksi. Siitä se lähti.

Vahvelainen on aina ollut kiinnostunut liikunnasta ja urheilusta. Lapsena ja nuorena aikaa kului rakkaan hiihtoharrastuksen parissa. Vaikka seura-arki oli monella tapaa tuttua, ei Vahvelainen omannut varsinaista kosketuspintaa vapaaehtoistehtäviin ennen FC Pohua.

Joukkueen matkassa Vahvelainen on ollut sen perustamisvuodesta 2018 lähtien. Joukkueenjohtajan pestistä hän kuuli seuran junioripäälliköltä. Vaikka tehtävä oli vieras, halusi Vahvelainen tarttua tähän.

– Olen alusta asti ollut kiinnostunut joukkueen toiminnan kehittämisestä ja halunnut tuoda omaa näkemystäni toimintaan. Haluan korostaa harjoittelun suunnitelmallisuuden ja toteutuksen tärkeyttä. Tätä kautta saamme edistettyä koko joukkueen kiinnostavuutta ja innostettua uusia harrastajia mukaan. Olen alusta asti kokenut, että tässä roolissa pystyn vaikuttamaan niihin asioihin, jotka koen pelaajan vanhempana tärkeiksi ja joihin minulla on annettavaa.

Heli Vahvelainen on toiminut FC Pohun 10–11-vuotiaiden tyttöjen joukkueenjohtajana joukkueen perustamisesta lähtien.

Erilaista osaamista tarvitaan

Urheiluseuroissa toimii suuri määrä vapaaehtoisia. Suomalaiseen seuratoimintaan osallistuvista jopa 500 000 toimijaa toimii erilaisissa vapaaehtoistehtävissä.

Erilaisia rooleja ja työtehtäviä on seuroissa tarjolla runsaasti.

– Seuroista löytyy erilaisia tehtäviä ja vastuualueita paljon. Monipuolista osaamista tarvitaan. Parhaimmillaan vapaaehtoistyö tarjoaa väylän kehittää omaa osaamista ja saada kokemusta esimerkiksi organisointitehtävistä, taloudenpidosta ja johtamisesta.

FC Pohun 10–11-vuotiaiden tyttöjen joukkueen toiminnassa on mukana niin vapaaehtoisia valmentajia, joukkueen taustahenkilöitä kuin somesisältöjen tuottajia.

– Haluamme tarjota aktiivisesti erilaisia pestejä ja tehtäviä. Vapaaehtoistyössä jokainen voi hyödyntää omaa osaamistaan tai oppia jotakin täysin uutta. Tämä on mielestäni yksi vapaaehtoistoiminnan paras anti. Tekeminen voi edesauttaa ”oman jutun” löytämistä.

Vahvelainen korostaa, että erilaisten osallistumisen mahdollisuuksien tarjoaminen on tärkeää.

– On hyvä, että tarjolla on sekä pitkä- että lyhytaikaisia tehtäviä. Mikäli joku haluaa sitoutua joukkuetoimintaan pidemmäksi aikaa, otamme tämän suurella ilolla vastaan. Jos taas aika ja resurssit soveltuvat lyhytaikaisempaan pestiin, on tämä yhtä lailla huippu juttu. On tärkeää tarjota vaihtoehtoisia tehtäviä.

Vapaaehtoistehtävistä oppeja omaan työhön – ja toisinpäin

Vahvelainen toimii siviilityössään tiimin esihenkilönä. Hän tunnistaa työn ja vapaaehtoistoiminnan kesken useita yhtymäpintoja.

– Joukkueenjohtajan ja esihenkilön tehtävät kulkevat monissa tapauksissa käsi kädessä. Joukkueenjohtajan tehtäviin olen ammentanut oppia työelämästä. Näen tärkeäksi, että toimintaa suunnitellaan systemaattisesti ja selkeästi ennalta.

– Vapaaehtoistoiminta on nostanut yhtä lailla tärkeitä huomioita työelämään. Tiimin jäsenten huomioiminen, kollegoiden sparraaminen ja innostaminen ovat ensisijaisessa roolissa myös työelämässä. Hyvä esihenkilö on kiinnostunut yhteisöstä ja siihen kuuluvista yksilöistä. Luottamuksellisessa ja positiivisessa ilmapiirissä on luonteva ottaa esiin myös epäkohtia ja ratkaista hankalampiakin asioita.

Vahvelainen kokee tärkeäksi, että vapaaehtoiset kokevat työnsä merkitykselliseksi. Tämä vahvistaa sitoutumista tehtävään ja tukee hyvää lopputulosta. On tärkeää, että toimijoita innostetaan ja motivoidaan – kiitosta unohtamatta.

– Jokaisen työpanos tulee tunnistaa ja sitä pitää arvostaa. Kun jokainen kokee roolinsa tärkeäksi, ovat yksilöt valmiimpia työskentelemään yhteisten tavoitteiden eteen. Yhdessä olemme enemmän. Oppi pätee niin siviilityössä kuin vapaaehtoistoimissa.

Vapaaehtoistyöstä ja -yhteisöstä iloa ja onnistumisen kokemuksia arkeen

Vapaaehtoistyön mukana tuleva ilo ja yhteisö ovat suuressa arvossa.

– On mahtavaa olla osa tällaista yhteisöä. Meillä on kasassa huippu porukka ja olemme saaneet aikaan hienoja asioita. Olemme vieneet joukkuetta ja sen toimintaa yhteisvoimin eteenpäin. Uskon, että joukkuetoimintamme on ollut omiaan tukemaan liikunnallisen elämäntavan juurruttamisessa pelaajiimme. Samalla joukkue turvallinen kasvuympäristö, joka tukee pelaajien kasvua toimia esimerkiksi isommassa ryhmässä.

Vahvelainen haluaakin rohkaista jokaista vapaaehtoistoimintaa pohtivaa ottamaan rohkeasti yhteyttä paikalliseen urheiluseuraan.

– Uskon, että seurat ottavat kaiken avun ilolla vastaan. Kuten todettua, kaikenlaista osaamista tarvitaan. Olen varma, että jokaiselle kiinnostuneelle löytyy varmasti mielekästä ja innostavaa tekemistä. Vapaaehtoisten panos on suuri voimavara seuroille. Tätä seurat ja joukkueet myös arvostavat.

– Kannattaa uskaltaa. Kun rohkaistuu lähtemään mukaan, voi huomata, kuinka paljon vapaaehtoistoiminta opettaa ja antaa. Yhteisöstä on muodostunut tärkeä porukka, joka tuo vastapainoa arkeen. Vapaaehtoistyö voi olla merkittävä arjen voimavara.

 

FC Pohu

Pohjois-Haagan Urheilijat ry (FC Pohu) on jalkapallon erikoisseura. Seura tarjoaa jalkapalloharrastusmahdollisuuksia lapsille ja aikuisille.

FC Pohu liikuttaa vuosittain satoja lapsia ja aikuisia sekä joukkuetoiminnassa että sen ulkopuolella. FC Pohun lisenssipelaajamäärä oli vuonna 2019 yhteensä 818.

 

Teksti: Aliisa Varuhin

Artikkelikuva: Urheiluseuratoiminta koskettaa kolmasosaa 15-17-vuotiaista suomalaisista (Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus)

Lue lisää aiheesta