Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
11.05.2022 | Olympiakomitea | Uutinen

Hae pohjoismaiseen urheilujohtamisen koulutukseen – tähtäimessä kansainväliset kentät

NILE-koulutuksessa osallistujat saavat valmiudet johtamiseen, kampanjointiin sekä toimimiseen urheilun ja liikunnan kansainvälisillä kentillä. Koulutus järjestetään Pohjois-Eurooppalaisena yhteistyönä syksystä 2022 kesään 2023. Suomesta mukaan valitaan viisi osallistujaa. Voit hakea koulutukseen 11.5.-12.8.2022. Hakijat pääsevät mukaan kolmipäiväiseen kansalliseen seminaariin, jossa he saavat jo hyvän katsauksen koulutuksen olennaiseen sisältöön. 

Pohjoismaiset liikunnan ja urheilun olympiakomiteat sekä kattojärjestöt yhdessä Hollannin kanssa järjestävät urheilujohtamisen koulutuksen (Nordic International Leadership Education). Suomesta koulutukseen valitaan 5 motivoitunutta ja kokenutta urheiluvaikuttajaa, joilla on edellytyksiä työskennellä urheilun kansainvälisissä vaikuttamistehtävissä.  

Koulutus on suunnattu Olympiakomitean jäsenille. Jäsenjärjestöillä on mahdollisuus ehdottaa yhtä henkilöä koulutukseen. 

Koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden kehittää henkilökohtaisia johtajuuteen ja viestintään liittyviä taitoja. Näitä ovat esimerkiksi tavoitteenasettelu, neuvottelutaidot ja argumentointi, konfliktinratkaisu, strategian luominen ja ihmisten motivointi. Tavoitteena on kehittää jokaisen osallistujan johtajuustaitoja sekä luoda henkilökohtainen urasuunnitelma liikunnan ja urheilun kansainvälisille kentille. Ohjelman avulla osallistujat luovat uusia verkostoja ja kontakteja kansainvälisesti, Pohjoismaissa ja he tulevat osaksi suomalaista urheiluvaikuttajien verkostoa.  

Tavoitteena vaikuttamispaikka

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka jo työskentelevät kansallisissa tai kansainvälisissä lajiliitoissa tai toimivat niissä luottamustoimessa

Mukaan valittavilla henkilöillä tulee olla perustelut sille, millaista kansainvälistä luottamus- tai vaikuttamispaikkaa hän lähtee tavoittelemaan ja miksi. Lisäksi valittavilla tulee olla tuki lajiliitolta tai muulta organisaatiolta koulutukseen osallistumiseen ja vaikuttamispaikan saavuttamiseen.   

Koulutusohjelma on englanninkielinen, joten edellytämme osallistujilta hyvää kirjallista ja suullista englanninkielen taitoa. Huomioithan, että hakemus on täytettävä englanniksi.  

Kirjallinen hakemus ja kansallinen seminaari Helsingissä

Hakemuksen jättäneet ja hakukriteerit täyttävät henkilöt kutsutaan koulutuksen kansalliseen kolmipäiväiseen seminaariin, joka järjestetään 21.-23.9.2022 Helsingin Pitäjänmäellä. Seminaarin fasilitoi Richard Stephenson ja se antaa jokaiselle osallistujille eväitä johtamiseen ja vaikuttamistyöhön.   

Lopulliset valinnat koulutuksen osallistujista tehdään kansallisen seminaarin jälkeen. Suomesta valitaan koulutukseen viisi osallistujaa. Osallistujiksi pyritään valitsemaan tasapuolisesti eri sukupuolten edustajia. Valinta edellyttää kirjallisen hakemuksen täyttämistä perjantaihin 12.8.2022 mennessä sekä osallistumista kansalliseen seminaariin kolmena päivänä 21.-23.9.2022.  

Kansallisen seminaarin osallistumismaksu on 200 € ja se sisältää tarjoilut koulutuksen aikana. Hinta ei sisällä majoitusta tai matkakuluja Suomessa. Kansalliseen seminaariin mahtuu 25 osallistujaa. Osallistujamäärän noustessa suuremmaksi, voidaan kirjallisten hakemusten perusteella tehdä ennakkokarsinta.  

 

Kansainväliset seminaarit

Koulutukseen valitut henkilöt osallistuvat kolmeen paikan päällä pidettävään kansainväliseen koulutusjaksoon ja kolmeen kansainväliseen webinaariin. Koulutusjaksot ja webinaarit järjestetään syksyn 2022 ja kesän 2023 välisenä aikana. Koulutusjaksot järjestetään seuraavasti: 

 1.  Kansallinen seminaari | koulutuksen esittely, kokonaiskuva opittavista tiedoista ja taidoista sekä osallistujien valinta | 21.-23.9.2022 Helsinki
  25 osallistujaa, joista viisi valitaan varsinaiselle NILE -22-23-kurssille  
 2.  Seminar | Interpersonal dynamics inventory (IDI) and personal branding | 23.-25.11. Copenhagen, Danmark
 3.  Digital meeting | cross-cultural competencies | 27.1.2023 web-based
 4.  Digital meeting | sports policy | 3.3.2023 web-based
 5.  Study trip to the international sport organisations | 28.-29.3.2023 Lausanne, Switzerland
 6.  Digital meeting | argumentation skills | 28.4.2023 web-based
 7.  Seminar | public speeches and lobbying campaign | 7.-9.6.2023 Bosön, Sweden 

 

Koulutusohjelman kohdat 2-7 toteutetaan yhdessä järjestäjämaista koostuvan osallistujajoukon kanssa, eli ne ovat kansainvälisiä. 

Koulutusohjelman hinta on 3 600 , johon sisältyy matkat, majoitukset ja ruoat. Koulutuksen hinta on Olympiakomitean subventoima. Laskutus tapahtuu kolmessa erässä, yksi vuonna 2022 ja kaksi vuonna 2023.   

Ohjelmaan valitut vahvistavat osallistumisensa valinnan jälkeen syyskuussa 2022. Tämän jälkeen ilmoitetuista peruutuksista pidätämme oikeuden veloittaa koko osallistumismaksun.  

 

Haku  

Ohjelman hakuaika on 11.5.-12.8.2022 

 

Hakemuksessa tulee olla (englanniksi):  

 • Vapaamuotoinen hakemus (Letter of Motivation) sisältäen lyhyen kuvauksen tulevaisuuden tavoitteista urheilun parissa: Mitä vaikuttajapaikkaa olet ajatellut hakea tulevaisuudessa ja miksi juuri tätä paikkaa sekä miten organisaatiosi on sitoutunut tukemaan tavoitettasi vaikuttajapaikasta?  
 • CV  
 • Taustaorganisaatiosi suositus   

 

Lisätietoja 

Niina Toroi

Erityisasiantuntija, kansainväliset asiat, niina.toroi@olympiakomitea.fi p. 040 672 2220

Karoliina Ketola

Erityisasiantuntija, yhteiskuntasuhteet, karoliina.ketola@olympiakomitea.fi p. 040 587 6650