Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
02.06.2022 | Olympiakomitea | Uutinen

Olympiakomitean lausunto liittyen Anni Vuohijoen tapaukseen

Julkisuudessa on esitetty virheellisiä näkemyksiä ja väitteitä Suomen Olympiakomitean hallituksen entisen jäsenen Anni Vuohijoen epäiltyyn epäasialliseen käyttäytymiseen liittyen.

Suomen Olympiakomitean ei ole tuonut asiaa julkisuuteen, vaan sen on tehnyt Anni Vuohijoki itse. Suomen Olympiakomitea, sen hallitus tai työntekijät eivät ole syyttäneet Anni Vuohijokea mistään, vaan urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman velvoittamana Suomen Olympiakomitea pyysi Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:tä tutkimaan, onko Vuohijoki käyttäytynyt urheilun yhteisten vakavien eettisten kurinpitomääräysten vastaisesti Pekingin olympialaisissa helmikuussa 2022. Suomen Olympiakomitea on 19.5.2022 tiedottanut tapauksen käsittelyn päättymisestä.

SUEK:n asianosaisille toimittamien päätösten yhteenvedossa todetaan, että Pekingin olympialaisten tapahtumiin liittyvät tutkintapyynnöt ovat olleet perusteltuja ja tutkintaa on aluksi tehty niiden pohjalta. Tutkinta on kuitenkin päätetty, koska kukaan asiaan liittyvistä asianosaisista ei ilmoittanut vaativansa asian käsittelemistä määräysten mukaisessa kurinpitolautakunnassa.

Edellä mainitun tutkinnan yhteydessä Vuohijoki on myös tehnyt erillisen tutkintapyynnön, jossa hän on pyytänyt SUEKia tutkimaan, onko Olympiakomitea, puheenjohtaja Jan Vapaavuori tai muut Olympiakomitean johtohenkilöt syyllistyneet epäasialliseen käyttäytymiseen häntä kohtaan. Tutkinnan perusteella SUEK on päättänyt, ettei se vie asiaa kurinpitoelimen käsittelyyn, koska asiassa ei ole syytä epäillä määräysten mukaista rikkomusta.

Suomen Olympiakomitea toteaa, että kaikki Olympiakomitean työntekijät ovat Ohjeet häirintään, syrjintään ja kiusaamiseen puuttumiseen -toimintamallin mukaisesti velvollisia ilmoittamaan kaikki epäilyt epäasiallisesta käytöksestä tai häirinnästä eteenpäin. Anni Vuohijoen tapauksessa epäilyistä raportoi useampi henkilö.

-Toimintamallimme mukaisesti selvitämme jokaisen tietoomme tulleen epäilyn. Kaikki selvitykset eivät johda jatkotoimenpiteisiin, mutta on tärkeää, että asiat selvitetään perusteellisesti. On täysin kohtuutonta, että julkisuudessa syyllistetään vastuullisesti toimineita, asiasta ilmoittaneita Olympiakomitean työntekijöitä. He ovat toimineet täsmällisesti ohjeemme ja työntekijän velvollisuuksien mukaisesti, sanoo Mikko Salonen Olympiakomiteasta.

Olympiakomitea toivoo, että epäasiallisen käyttäytymisen epäilyjä ja todennettuja tapauksia käsiteltäisiin julkisuudessa tavalla, jossa kannustetaan kaikkia urheilun toimijoita ilmoittamaan kaikki epäasiallisen käytöksen epäilyt SUEKin Ilmo –palvelun kautta. Lisäksi yhdessä Väestöliiton kanssa toteutettu Et ole yksin -palvelu tarjoaa matalan kynnyksen keskustelutukea ja ohjausta kiusaamista, häirintää, väkivaltaa tai muuta epäasiallista käytöstä urheilussa kohdanneille sekä heidän läheisilleen. Palvelu on maksuton ja yhteyttä voi ottaa nimettömästi.