Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
29.08.2022 | Olympiakomitea | Uutinen

Liikunnan ja urheilun eduskuntavaalitavoitteet julkaistu

Suomen Olympiakomitea on julkaissut liikunnan ja urheilun eduskuntavaalitavoitteet. Liikunta- ja urheiluyhteisö haastaa puolueet ja ehdokkaat nostamaan liikkeen lisäämisen sekä liikunnan ja urheilun edistämisen yhdeksi avaintavoitteeksi seuraavaan hallitusohjelmaan.

– Seuraavaan hallitusohjelmaan tarvitaan vahvat kirjaukset liikkeen, liikunnan ja urheilun edistämisestä. Nyt on aika satsata liikuntaan ja urheiluun ja luoda sitä kautta elinvoimaa koko maahan. Suomella ei ole varaa unohtaa liikuntaa ja urheilua, koska siihen sijoitetut resurssit kertaantuvat moninkertaisina hyötyinä koko yhteiskunnalle, sanoo Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori.

Liikunnan ja urheilun myönteiset vaikutukset yhteiskunnalle ovat miljardiluokkaa, joten entistä kunnianhimoisimmille liikuntapoliittisille päätöksille on vahvat perusteet.

– Suomi hyötyisi merkittävästi siitä, että liikunnan ja urheilun asema yhteiskunnassa vahvistuisi. Seuraavissa hallitusneuvotteluissa on syytä muistaa, että liikuntaan ja urheiluun panostaminen on yksi parhaista tulevaisuusinvestoinneista. Siksi liikunta ja urheilu eivät saa jäädä paitsioon vaalikeskusteluista, korostaa Vapaavuori.

Olympiastadionilla julkaistujen vaalitavoitteiden valmisteluun on osallistunut kevään ja kesän aikana muun muassa Olympiakomitean jäsenjärjestöjä, Liikkujan Polku -verkoston toimijoita, urheilijavaliokunnan jäseniä, urheiluakatemioita ja liikunnan aluejärjestöjä.

Liikunnan ja urheilun eduskuntavaalitavoitteet:

EDELLYTYKSIÄ LIIKUNNALLE JA URHEILULLE | Vahvistetaan rahoitusta ja rakenteita
Vahvistetaan liikunnan ja urheilun rahoitusta, jotta liikunnan pitkäjänteinen edistäminen on mahdollista. Monipuolistetaan liikunnan valtionrahoitusta.

LIIKETTÄ ARKEEN | Kehitetään Liikkuvat-kokonaisuutta ja arkiliikunnan edellytyksiä
Jatketaan ja vahvistetaan elämänkulun liikkumisohjelmia: kehitetään Liikkuvat-kokonaisuutta vaikutusarvioiden perusteella. Vahvistetaan toimien kattavuutta elämän nivelvaiheissa. Varmistetaan hyvät edellytykset arkiliikunnalle, kuten kävelylle, pyöräilylle ja ulkoilulle.

MIELEKÄS LIIKUNTAHARRASTUS JOKAISELLE LAPSELLE | Kehitetään Harrastamisen Suomen mallia
Lisätään liikettä koulupäivään ja sen välittömään yhteyteen. Varmistetaan, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harrastaa liikuntaa omalla tasollaan. Rakennetaan kokeiluista mahdollistavia polkuja pidempikestoiseen liikuntaharrastamiseen, seuratoimintaan ja urheiluyläkouluihin.

YHTEISÖLLISYYTTÄ SEUROISSA | Tuetaan liikunnan kansalaistoimintaa
Vahvistetaan liikunnan kansalaistoiminnan edellytyksiä elpyä koronapandemiasta ja siten autetaan ihmisiä palaamaan harrastusten pariin. Lisätään pitkäjänteisyyttä pitämällä liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan avustusmäärä vähintään ennallaan ja siirtymällä useampivuotisiin avustuspäätöksiin.

MENESTYSTÄ JA ELÄMYKSIÄ | Edistetään huippu-urheilua
Edistetään huippu-urheilun ammattilaisuutta ja toimintaedellytyksiä tukemalla urheilijoita, valmentajia ja urheiluakatemioita, kehittämällä urheilijoiden ja valmentajien osaamista sekä parantamalla urheilijoiden sosioekonomista asemaa. Vahvistetaan urheiluyläkoulujen, toisen asteen urheiluoppilaitosten ja huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen asemaa.

 

Lue lisää julkaisusta: 

Liikunnan ja urheilun eduskuntavaalitavoitteet (PDF)
Liikunnan ja urheilun eduskuntavaalitavoitteet (PDF, A5)

Parliamentary election goals of the sports community have been published
Målen gällande motion och idrott publicerade inför riksdagsvalet

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Taina Susiluoto, taina.susiluoto@olympiakomitea.fi