Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
13.10.2022 | Olympiakomitea | Tiedote

Suomen Olympiakomitea uudistuu – modernimpaa verkostojohtamista, avointa ja osallistavaa toimintaa

Suomen Olympiakomitea uudistaa urheilujohtamista, toimintatapoja ja organisaatiotaan. 30.8. alkaneet muutosneuvottelut ovat päättyneet 6.10. ja toimintaa uudistetaan toimintaympäristön muutosten, muutosneuvottelujen ja aiemmin tänä vuonna valmistuneiden ulkopuolisten arviointien pohjalta.

– Olympiakomitealla on merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä maan suurimman kansanliikkeen palveluksessa ja meidän on tärkeää elää ajassa. Siksi siirrymme hierarkkisesta johtamisesta verkostojohtamiseen ja madallamme organisaatiorakennettamme, kertoo Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto.

– Olemme analysoineet omaa toimintaamme ja kuunnelleet ulkopuolisia suosituksia. Haluamme mennä eteenpäin vastuullisemmin ja modernimmin kuin aiemmin, ja siksi olemme päättäneet useita vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä ja uudistuksia, Susiluoto sanoo.

Uudistusten seurauksena Olympiakomitean toimintasääntöjä päivitetään, Olympiakomitean hallitus on perustanut vastuullisuuden sparriryhmän ja Olympiakomitea järjestää vastuullisuuskoulutuksia niin hallitukselle ja henkilöstölle kuin liikunnan ja urheilun verkostoillekin. Muita keskeisiä uudistuksia ovat whistleblowing -ilmoituskanavan perustaminen ja turvallisuus- ja häirintäyhdyshenkilöiden ryhmän kokoaminen.​ Lisäksi Olympiakomitealle rakennetaan avoimuusrekisteri ja laaditaan vuosikatsaus vastuullisuuden toteutumisesta.​

Johtamiseen merkittäviä muutoksia – organisaatio tiivistyy

Olympiakomitean strategiset päävalinnat ovat liike ja liikunnallinen elämäntapa, seuratoiminta ja huippu-urheilu. Susiluoto kertoo, että jatkossa tätä kokonaisuutta johdetaan aiempaa kollektiivisemmin ja vastuuta jaetaan enemmän myös verkostoille.

– Vahvistamme osaamistamme tehtävänkuvien uudistamisella ja rekrytoinneilla. Henkilöstön kokonaismäärä vähenee muutosneuvottelujen seurauksena neljällä. Pyrimme toteuttamaan henkilöstön vähennystarvetta ensisijaisesti tarjoamalla tukipaketteja ja tuemme myös uudelleentyöllistymistä, Susiluoto sanoo. ​

Olympiakomiteaan on nimetty uusi johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi Matti Heikkinen, Anu Kauppi, Petri Keskitalo, Arto KuusistoMika Noronen, Jaana Tulla ja Riikka Valjakka. Lisäksi Olympiakomitean hallitus muuttaa toimintatapaansa tukemaan paremmin uudistusta. Hallitukselle on perustettu työvaliokunta, vanhat ohjausryhmät on purettu, ja niiden tilalle perustetaan ajankohtaisiin teemoihin pureutuvia sparriryhmiä.

Huippu-urheiluyksikköön kaksi toiminnallista kokonaisuutta

Viime kesänä valmistunut suomalaisen huippu-urheilun ulkoinen arviointi ja Olympiakomitean sisäiset arvioinnit puolsivat tarvetta huippu-urheiluyksikön uudelleenorganisoinnille osana Olympiakomitean uudistumista. Uudessa toimintatavassa Huippu-urheiluyksikköön rakentuu kaksi toiminnallista kokonaisuutta. Laji- ja kisaohjelmien kokonaisuudesta vastaa Leena Paavolainen ja toimintaympäristöjen ja osaamisen kokonaisuudesta Antti Paananen.

– Huippu-urheiluyksikkö on nyt toiminut 10 vuoden ajan. Tehdas on rakennettu ja huippu-urheilun tulokset ovat viime vuosina olleet nousujohteisia. Menestys vaatii pitkäjänteistä työtä, joten jatkamme valitulla strategisella linjalla, mutta tehostamme ja muokkaamme toimintatapojamme paremmin ajassa eläviksi, kertoo Huippu-urheiluyksikön johtaja Matti Heikkinen.

– Huippu-urheiluyksikköön aukeaa nyt neljä uutta huippu-urheiluvastaavan määräaikaista tehtävää. Lisäksi selkiytämme asiantuntijatoimintaa ja yhteispalkkauksia huippu-urheiluverkoston sisällä. Tavoitteenamme on palvella lajeja, urheilijoita ja valmennusta entistäkin laadukkaammin yhdessä huippu-urheiluverkoston kanssa. Haluamme toimia entistä vahvemmin verkoston toimintaympäristöissä ja urheilijoiden arjessa, siellä missä hiki haisee, Heikkinen sanoo.

 

Lisätiedot: Suomen Olympiakomitea, toimitusjohtaja Taina Susiluoto, 050 3319832.