Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
16.12.2022 | Olympiakomitea | Uutinen

Liikuntalaki uudistuu – huippu-urheilun tavoitteet kirjataan lakiin

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen liikuntalain muuttamiseksi. Uudistuksessa täsmennetään liikuntalain tavoitteita ja määritelmiä. Uudistuksen taustalla on ministeri Lauri Tarastin huippu-urheilulakiselvitys, jossa suositeltiin huippu-urheilun edistämisen tavoitteiden kirjaamista liikuntalakiin.

– Hienoa, että liikuntalain päivitys saatiin maaliin. Uudistukset lakiin ovat tervetulleita. Erityisen arvokkaina pidämme vastuullisuuskirjausten päivittämistä ja huippu-urheilun tavoitteiden määrittelemistä lakiin, sanoo Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto.

Huippu-urheilusta on säädetty tähän mennessä liikuntalaissa hyvin suppeasti. Päivitetyn lain mukaan huippu-urheilua edistetään tukemalla urheilijoiden valmentautumista sekä kehittämällä valmennusosaamista, kaksoisurapolkuja, huippu-urheilun koordinaatiota, huippu-urheilun tutkimus- ja innovaatiotoimintaa, huippu-urheilun rahoitusta, kilpailu- ja harjoitteluolosuhteita sekä tukemalla kansainvälisten urheilutapahtumien järjestämistä.

Kestävän kehityksen edistäminen liikunnassa ja huippu-urheilussa tulee yhdeksi liikuntalain aktiiviseksi tavoitteeksi. Lisäksi lakiin lisätään yksi urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman keskeisimmistä tavoitteista eli turvallinen toimintaympäristö.

– Nyt ensi kertaa laissa määritellään huippu-urheilun edistämisen tavoitteet, mikä on ollut toiveemme. Haluamme erityisesti kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa, joka lisäsi vielä huippu-urheilun määritelmään maininnan urheilijoiden tukemisesta ja olosuhteiden kehittämisestä. Lisäksi on erinomaista, että liikuntalaissa kestävän kehityksen painoarvoa nostetaan ja turvallinen toimintaympäristö kirjataan mukaan, sanoo Susiluoto.

Olympiakomitea pitää keskeisinä liikuntapoliittisina tavoitteina pitkäjänteisyyden lisäämistä ja poikkihallinnollisuuden vahvistamista. Liikuntalain uudistuksen valmistelun aikana Olympiakomitea on esittänyt, että lakiin kirjataan liikunta- ja urheilutoiminnan palvelu- ja tietojärjestelmä, säännöllisesti laadittava liikuntapoliittinen selonteko ja liikuntapolitiikan koordinaatioelimen vakiinnuttaminen. 

– Liikuntalain on tärkeä uudistua, kun ympäröivä yhteiskuntakin uudistuu ja liikunnan yhteiskunnallinen merkitys kasvaa. Seuraavalla hallituskaudella liikuntalakiin on tärkeä päivittää kirjaukset liikuntajärjestöjen roolista ja tiedolla johtamisen edistämisestä. Näin saisimme liikuntapolitiikkaan pitkäjänteisyyttä.

 

Lisätietoja: Sivistysvaliokunnan mietintö liikuntalain muuttamisesta (SiVM 20/2022)