Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
17.02.2023 | Huippu-urheilu | Uutinen

Urheiluakatemiaverkostolle 4,28 M€ kehittämisavustuksia

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut päätökset urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten harkinnanvaraisista kehittämisavustuksista vuodelle 2023. Toiminta nähdään tärkeänä myös valtion toimesta, sillä avustussumma nousi hieman viime vuodesta. Olympiakomiteassa ollaan tyytyväisiä ministeri Petri Honkosen päättämiin avustuksiin.

– Olemme nykyisen strategiakauden puolessa välissä, joten päätökset mukailevat aikaisempien vuosien päätöksiä. Valtakunnalliset urheiluakatemiat eli Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea, Vuokatti-Ruka, Etelä-Pohjanmaa, Tampere, Jyväskylä ja Turku saivat merkittävimmät avustusosuudet aikaisempien vuosien tapaan, sillä näissä keskuksissa harjoittelee suurin osa Olympiakomitean tukiurheilijoista. Suurimmat yksittäiset kehittämisavustukset saivat Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea ja Vuokatti-Ruka urheiluakatemia, joiden yhteydessä toimivat valtakunnalliset Olympiavalmennuskeskukset, avaa Olympiakomitean osaamisesta ja toimintaympäristöistä vastaava johtaja Antti Paananen.

Ministeriön myöntämä avustus on tarkoitettu huippu-urheilun toimintaympäristöjen kehittämiseen. Niillä parannetaan urheilijan kaksoisuran ja valmentautumisen edellytyksiä, ja tuetaan huippu-urheiluosaamisen valtakunnallista kehittämistä ja jakamista keskeisissä urheiluakatemioissa ja valmennuskeskuksissa. Urheiluakatemioiden asiantuntijatoimintaan, valmennukseen sekä johtamiseen ja koordinaatioon suunnattiin avustuksia yhteensä 3,4 Me ja osaamisen kehittämisen erityistehtävään valmennuskeskuksille 880 000 e.

– Rahoituskokonaisuus muodostaa merkittävän osan suomalaisen huippu-urheiluverkoston perustasta ja sillä mahdollistetaan lajiohjelmien toteutumista. Tällä hetkellä urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten avustusten kokonaissumma on hyvällä tasolla, ja on erittäin tärkeää, että vastaava taso pystytään säilyttämään myös tulevina vuosina. Urheilun kansanvälinen kilpailu kovenee ja ammattimaistuu, joten tältäkin osain meidän tulee pysyä kilpailussa mukana, toteaa Paananen.

– Urheiluakatemioilla ja valmennuskeskuksilla on ollut ja on merkittävä rooli suomalaisen urheilun strategian toteuttajina, ja urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkostoon onkin pystytty synnyttämään uutta ammattilaisuutta sekä valmennukseen että asiantuntijatoimintaan. Verkosto toimii alustana valmennusosaamisen päivittäiseen kehittymiseen ja urheilijoiden hyvän arjen toteutumiseen valinta- ja huippuvaiheessa. Suomalainen kaksoisuramalli yläkouluista korkeakouluihin on kehittynyt kansainvälisestikin vertailukelpoiseksi ja antaa vastuullisen pohjan urheilijaosaamisen ja menestyksen kasvulle, hän jatkaa.

Suomen Olympiakomitea toimii ministeriön asiantuntijaorganisaationa urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten toimintaa arvioitaessa ja hakemuksista pyydetään kirjallinen lausunto Suomen Olympiakomitealta.

Päätökset luettavissa täältä.

 

Urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkosto sitoo yhteen urheilijoita yläkouluikäisistä huippuvaiheen urheilijoihin, valmentajia ja asiantuntijoita, seuroja ja lajiliittoja sekä oppilaitoksia. Urheiluakatemiaverkosto mahdollistaa urheilijan kaksoisuran eli valmentautumisen ja opiskelu- tai työuran yhdistämisen tai ammattilaisuuden urheilussa. Suomalainen kaksoisuramalli alkaa yläkouluvaiheesta ja jatkuu aina huippu-urheilu-uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään.

 

Lisätietoja:

Antti Paananen, johtaja, osaaminen ja toimintaympäristöt, antti.paananen@olympiakomitea.fi

 

Kuva: Roni Lukkarinen

Lue lisää aiheesta