Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
28.03.2023 | Olympiakomitea | Tiedote

Suomen Olympiakomitean kannanotto KOK:n tiedotteeseen

Kansainvälinen Olympiakomitea (KOK) on tänään tiedottanut uusista linjauksistaan koskien venäläisten ja valkovenäläisten osallistumista kansainväliseen urheiluun. KOK on päättänyt pitää sanktiot Venäjää ja Valko-Venäjää vastaan voimassa. Kansainvälisille lajiliitoille annetaan kuitenkin mahdollisuus poiketa linjasta yksittäisten urheilijoiden kohdalla tiukoin reunaehdoin.

Reunaehtojen mukaan venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden paluu voi kansainvälisen lajiliiton päätöksellä olla mahdollista vain neutraaleille yksilöurheilijoille, mutta ei joukkueille. Armeijaan tai turvallisuusviranomaisiin sidoksissa olevat urheilijat eivät voi osallistua, eivät myöskään sotaa kannattavia lausuntoja antaneet urheilijat tai valmentajat ja toimihenkilöt. Neutraaleina urheilijoina palaavien yksilöiden on täytettävä kansainväliset antidopingstandardit, eikä urheilijan suoritusta saa hyödyntää propagandaan kisoja ennen, niiden aikana tai niiden jälkeen. Jos reunaehtoja rikotaan, menettää urheilija osallistumisoikeutensa jatkossa.

Mainitut reunaehdot koskevat vain kansainvälisten lajiliittojen alaisia kilpailuja. KOK ei toistaiseksi ottanut kantaa venäläisten ja valkovenäläisten osallistumiseen Olympialaisiin Pariisissa 2024 ja Milano-Cortinassa 2026. Olympiaosallistumisesta päätetään myöhemmin.

Pohjoismainen kanta pysynyt ennallaan: Aika venäläisten paluulle ei ole oikea

Suomen Olympiakomitea tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Suomen Olympiakomitea on yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa ilmaissut useaan otteeseen näkemyksen, jonka mukaan venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita ei tässä tilanteessa tule ottaa mukaan kansainväliseen kilpailutoimintaan. Suomen Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto kertoo, että Suomi on pitänyt kantaansa aktiivisesti esillä viime päiviin saakka.

– Toistimme yhteispohjoismaisen kantamme KOK:lle viimeksi eilen konsultaatiopuhelussa KOK:n kanssa, Susiluoto kertoo.

– Pidämme hyvänä, että KOK päätti pitää Venäjälle ja Valko-Venäjälle asetetut sanktiot voimassa. Samoin on positiivista, että venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita ei ainakaan toistaiseksi päätetty päästää mukaan Olympialaisiin. Jatkamme vaikuttamistyötä, vaikka meillä ei olekaan äänivaltaa KOK:n päätöksenteossa, Susiluoto sanoo.

Suomen Olympiakomitean hallitus keskustelee asiasta kokouksessaan torstaina 30.3.

– KOK siirsi päätäntävaltaa asiassa kansainvälisille lajiliitoille, joilla on nyt suuri vastuu asian käsittelyssä. Kannustamme jäsenjärjestöjämme vaikuttamaan omiin kansainvälisiin kattojärjestöihinsä pohjoismaisen linjan mukaisesti, Susiluoto toteaa.

 

Lisätiedot:

Suomen Olympiakomitea, Taina Susiluoto, toimitusjohtaja, 050 331 9832