Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
31.03.2023 | Olympiakomitea | Tiedote

Suomen Olympiakomitean hallitustiedote 31.3.2023

Suomen Olympiakomitean hallitus kokoontui 30.3. Hallitus keskusteli Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen vaikutuksista urheiluun. Suomen Olympiakomitea on allekirjoittanut kansainväliseen urheilun ilmastositoumuksen. Hallitus nimitti edustajia liikunnan ja urheilun toimielimiin. Hallitus keskusteli liikunnan ja urheilun digitalisaatiosta ja alustataloudesta.

Kansainvälinen Olympiakomitea KOK on 28.3. päättänyt, että Venäjää ja Valko-Venäjää koskevat sanktiot ja suositukset ovat edelleen voimassa. KOK päätti, että venäläisten ja valkovenäläisten osallistuminen Pariisin ja Milano-Cortinan Olympialaisiin käsitellään myöhemmin. Lisäksi KOK päätti suosituksista ja kriteereistä, jotka kansainvälisten lajiliittojen on syytä huomioida, mikäli ne päättävät päästää venäläisiä tai valkovenäläisiä mukaan omiin kilpailuihinsa.

Suomen Olympiakomitea tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Suomen Olympiakomitean kanta on, että venäläisiä ja valkovenäläisiä ei tällä hetkellä voi ottaa mukaan kansainväliseen urheilutoimintaan. Olympiakomitea on ilmaissut näkemyksensä yhteisellä lausunnolla muiden Pohjoismaiden kanssa.

Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori korostaa, että Suomi jatkaa Ukrainan tukemista ja kansainvälistä vaikuttamistyötä asiassa.

– Ukrainalla ja ukrainalaisilla urheilijoilla on täysi tukemme asiassa. Samalla meidän täytyy kyetä turvaamaan suomalaisten huippu-urheilijoiden mahdollisuus keskittyä täysillä uraansa ja ammattinsa harjoittamiseen.

– Pidämme hyvänä, että KOK päätti pitää Venäjälle ja Valko-Venäjälle asetetut sanktiot voimassa. Samoin on positiivista, että venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita ei ainakaan toistaiseksi päätetty päästää mukaan Olympialaisiin. Jatkamme päättäväistä vaikuttamistyötämme asiassa, Vapaavuori linjaa.

Vapaavuori toteaa, että KOK:n linjaukset eivät kuitenkaan olleet riittävän jämäköitä ja yksiselitteisiä ja että kansainvälisillä lajiliitoilla on nyt suuri vastuu asian käsittelyssä. Suomen Olympiakomitean hallitus kuuli kokouksessaan raportin Kansainvälisen Yleisurheiluliiton (World Athletics, WA) hallituksen jäseneltä Antti Pihlakoskelta. WA linjasi aiemmin, että venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita ei toistaiseksi kutsuta mukaan kansainväliseen yleisurheilutoimintaan. Myös Kansainvälinen Jääkiekkoliitto IIHF on tehnyt samansuuntaisen linjauksen.

– Kannustamme jäsenjärjestöjämme vaikuttamaan omiin kansainvälisiin kattojärjestöihinsä WA:n esimerkin ja pohjoismaisen linjan mukaisesti, Vapaavuori sanoo.

Suomen Olympiakomitea mukana Sports for Climate Action Framework -sitoumuksessa

Hallitus kuuli Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluodon raportin YK:n ilmasto-ohjelman (UNCCC) hallinnoimasta urheilun ilmastoaloitteesta (Sports for Climate Action Framework). Mukana aloitteessa ovat mm. Kansainvälinen Olympiakomitea KOK, Euroopan Olympiakomiteoiden yhdistys EOC, sekä Suomen, Tanskan, Norjan, Ruotsin, Iso-Britannian, Irlannin, Espanjan ja Kroatia​n Olympiakomiteat.

Allekirjoittajat sitoutuvat viiteen periaatteeseen​, jotka ovat ympäristö- ja ilmastovaikutusten systemaattinen tarkastelu ja huomioiminen​, sitoutuminen päästöjen vähentämiseen, kouluttamiseen​, kestävän kulutuksen edistämiseen hankinnoissa ja viestimiseen toiminnasta.

– Tähän aloitteeseen osallistuminen on meille keskeinen osa vastuullisuustyötämme. Aloitteessa on määritelty konkreettiset ja mitattavat tavoitteet, joilla pyritään 50 %:n päästövähennykseen vuoteen 2030 mennessä ja nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä. Osallistumme tällä tavoin myös kansalliseen hiilineutraaliustavoitteeseen ja kannustamme muita urheilujärjestöjä ja liikuntapaikkoja mukaan työhön, Susiluoto kehottaa.

Nimityksiä Olympiakomitean edustajiksi urheilun toimielimiin

Hallitus hyväksyi kokouksessaan Suomen Olympiakomitean vuosikertomuksen 2022 esitettäväksi vuosikokoukselle ja tilinpäätöksen esitettäväksi tilintarkastajille ja edelleen kevätkokoukselle. Lisäksi hallitus nimesi Suomen Olympiakomitean ehdokkaita liikunnan ja urheilun toimielimiin. ENGSO EU Advisory Committeehen esitetään ehdokkaaksi Kaisa Larjomaa ja ENGSO Youth Committehen Saga Yli-Hannuksela.

Hallitus kävi keskustelun yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja Olympiakomitean hallitusohjelmatavoitteista.

Hallitus kuuli talousjohtaja Arto Kuusiston tilannekuvan Olympiakomiteasta liikunta ja urheiluyhteisön edelläkävijänä ja alustatalouden mahdollistajana. Tavoittelemme liikunnan ja urheilun tietovarannon rakentamista, digitaalisten palveluiden ja datan parempaa hyödyntämistä urheilun ja yhteiskunnallisen päätöksenteon hyväksi sekä vastuullisia, hyvää hallintoa tukevien tietojärjestelmien rakentamista.

Lisäksi hallitus keskusteli Suomen Fitnessurheilu ry:n tilanteesta. Fitnessurheilun toiminnassa mukana olevat henkilöt ovat syyllistyneet 12 kuukauden aikana neljään dopingrikkomukseen. Hallitus on pyytänyt Fitnessurheiluliitolta selvityksen, joka on saatu 3.2. Selvityksen pohjalta Olympiakomitean hallitus kehottaa liittoa säännöillä pienentämään dopingrikkomusten riskiä, päivittämään antidopingohjelmansa ja kiinnittämään huomiota toiminnan yleishyödyllisen luonteen turvaamiseen sekä siihen tosiseikkaan, että liiton toiminnan ulkopuolella lajin parissa toimii myös antidopingsäännöstöön sitoutumattomia toimijoita.

Hallituksen seuraava kokous on 25.4.2023

Lisätiedot: Suomen Olympiakomitea, toimitusjohtaja Taina Susiluoto, 050 3319832

Kokouksen pöytäkirja (PDF)