Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
10.05.2023 | Seuratoiminta | Tiedote

Mielipidekirjoitus: Miten hillitä lasten ja nuorten liikuntaharrastamisen kustannuksia? 

Lasten liikuntaharrastusten kustannukset ovat viime aikoina nousseet voimakkaasti esille julkisessa keskustelussa. Huoli on yhteinen ja urheiluyhteisön vastuulla on selvittää keinoja kustannusten hillitsemiseen. Käytännön toimenpiteisiin tarvitaan kuitenkin myös koko yhteiskunnan osallistumista. Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus edulliseen liikuntaharrastukseen ja halutessaan myös tavoitteellisen urheilun polulle.  

Lähestulkoon kaikki lasten ja nuorten liikuntaharrastusvaihtoehdot ovat viime vuosina kiistatta kallistuneet. Julkisuudessa esiin nousseet esimerkit ovat olleet pitkälti huipulle tähtäävästä ja hyvin ammattimaisesta harjoittelusta. Totta, tämä on kallista. Korkeamman tason ryhmissä käytetään usein enemmän ammattivalmennusta ja erityisiä olosuhteita, jotka lisäävät kustannuksia. Onko niin, että lasten harrastaminen on alkanut suuntautua liian varhain aikuismaisen ja huipulle tähtäävään harjoittelun kaltaiseksi?

On hyvä tiedostaa, että kaikki lapset eivät halua kilpailla ja harrastaa niin paljon, ja seuroihin onkin syntynyt paljon tarjontaa myös harrastetasolle, joihin pääsee edelleen mukaan hyvin edullisesti suurimmassa osassa lajeja.

Harrastamisen hinnan hillitsemiseksi ei ole yhtä ihmelääkettä, vaan kustannuksiin voidaan vaikuttaa useammalla tasolla. Tehokkaita toimenpiteitä voisivat olla esimerkiksi lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suositusten päivittäminen Olympiakomitean ja lajiliittojen yhteistyönä, koska lajiliittojen kilpailujärjestelmillä on suora vaikutus kustannuksiin. Kuntien tilojen muuttaminen maksuttomiksi alle 18-vuotiaiden toimintaan sekä harrastamisen Suomen mallin voimakas kehittäminen valtion, kuntien ja seurojen yhteistyönä olisivat merkittäviä toimenpiteitä. Näiden lisäksi mm. harrastusseteleiden käyttöönotto, seuratuen ja paikallisten seura-avustusten kehittäminen, edullisista harrastusmahdollisuuksista kertominen ja urheiluvälineiden nykyistä tehokkaampi kierrättäminen ovat mahdollisuuksia hillitä kustannuskehitystä ja polarisoitumista.

Näissä toimenpiteissä riittää haastetta ja työtä koko yhteiskunnalle. Asian tärkeydestä ei kuitenkaan ole epäselvyyttä. Liitu- ja Move -tutkimukset osoittavat lasten ja nuorten kunnon heikentyneen merkittävästi 2000-luvulla. Tällä hetkellä noin 40 %:lla 5. ja 8. luokan oppilaista fyysinen toimintakyky aiheuttaa jo haasteita arjen jaksamisessa. Liian vähäisestä liikkumisesta ja liiallisesta paikallaanolosta syntyvät kustannukset ovat Suomessa noin 4,7 miljardia euroa vuodessa. Liikunta tukee fyysisen terveyden lisäksi myös mielenterveyttä ja psyykkistä hyvinvointia. Tästä syystä suomalaisten lasten ja nuorten toimintakyky ja harrastusmahdollisuudet on nostettava yhteiskunnalliselle agendalle.

 

Jaana Tulla, seura- ja jäsentoiminnan johtaja, Suomen Olympiakomitea 

Outi Wuorenheimo, toiminnanjohtaja, Suomen Taitoluisteluliitto 

Ismo Hämäläinen, toiminnanjohtaja Suomen Hiihtoliitto 

Sami Kauhanen, toimitusjohtaja, Suomen Jääkiekkoliitto 

Karri Virtanen, toimitusjohtaja, Suomen Lentopalloliitto

 

Tämä mielipidekirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 10.5.2023 (siirryt toiseen palveluun).