Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
30.05.2023 | Seuratoiminta | Uutinen

Vuoden 2022 LIITU-tutkimuksen mukaan 9–15-vuotiaista nuorista 58 % harrastaa urheiluseurassa – harrastaminen urheiluseurassa heijastuu liikuntatottumuksiin pitkään

LIITU-tutkimuksen (Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa) tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava 7–19-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tietojärjestelmä. Tutkimus kokoaa tietoa suomalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä sekä liikuntaan liittyvistä asenteista, arvoista ja kokemuksista sähköisen kyselyn sekä objektiivisen liikemittarin avulla.

KIHU (Huippu-urheilun instituutti) vastaa LIITU-tutkimuksen lasten ja nuorten seuraharrastusosuuden raportoinnista yhteistyössä Jyväskylän ja Turun yliopistojen kanssa. Vuoden 2022 LIITU-tutkimuksessa urheiluseurassa harrastamiseen liittyvillä kysymyksillä kartoitettiin seuratoimintaan osallistumista, urheiluseurassa harrastavien itsearvioitua liikunta-aktiivisuutta, urheiluseuraharrastuksen aloittamista, harrastettuja lajeja, harjoittelun määriä, kilpailemista ja tavoitteita päälajissa, kokemuksia valmentajan toiminnasta ja arjen harjoittelusta sekä urheiluharrastuksen lopettamisen syitä.

Tutkimuksen mukaan 58 prosenttia 9–15-vuotiaista harrastaa urheiluseurassa ja 86 prosenttia on ollut seuratoiminnan piirissä jossakin vaiheessa elämäänsä.

– Seuratoimintaan osallistuu yhä 9–15-vuotiaista lapsista ja nuorista lähes 2/3. Tämä on luonnollisesti positiivinen havainto, kuvaa Jyväskylän yliopiston terveyden edistämisen apulaisprofessori Sami Kokko. 

Seuratoimintaan osallistuvien määrä on kuitenkin viisi prosenttia alhaisempi kuin aiemmin. Kokon mukaan korona heijastuu tuloksiin yhä. Seuratoimintaan ei ole vielä palattu pandemiaa edeltävällä tavalla.

Kun tutkimustuloksia verrataan laajemmin 2000-luvun alkuun, on muutoksia tapahtunut kokonaisuudessaan paljon.

– Seuratoimintaan osallistuu nyt enemmän lapsia ja nuoria kuin 2000-luvun alussa. Lisäksi seuratoiminta aloitetaan yhä nuorempana. Tällä hetkellä seuratoiminnassa aloittavan lapsen keskimääräinen ikä on kuusi vuotta. On todennäköistä, että tulevaisuudessa seuratoimintaan tullaan mukaan tätäkin aikaisemmin. Koska toimintaan tullaan mukaan jo varhain, tapahtuu myös lajiin erikoistuminen ja mahdollinen harrastuksen lopettaminen yhä aiemmin, Kokko toteaa.

Jos harrastaminen loppuu aikaisin, heijastuu tämä myös myöhempien ikävuosien liikuntatottumuksiin. Varhainen erikoistuminen on yksi merkittävimmistä harrastuksen lopettamiseen vaikuttavista tekijöistä.

– Olisi tärkeää, että seuratoiminta rakentaisi mahdollisimman monipuolista pohjaa toiminnassa mukana oleville. Tekemisen tulisi olla innostavaa ja huomioida myös ei-kilpailullisesti harrastavat. Näin saisimme pidettyä yhä useamman harrastamisen piirissä pidempää. Tarvitaan enemmän liikuntakasvatuksellista otetta. Kun saamme yhä suurempia joukkoja mukaan seuratoimintaan lapsena ja nuorena, on meillä myös enemmän liikkuvia aikuisia, Kokko summaa.

Harrastustarjonnan tunnettuuden lisääminen edesauttaa lapsia ja nuoria löytämään mieleisten harrastusten pariin

Suomen Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Tulla näkee tärkeänä, että seuratoiminnan merkitys tunnistetaan myös tulevaisuudessa.

– Seuratoiminta on merkittävä liima lasten ja nuorten harrastamisessa. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että yhteiskunta tukee seurojen toimintaa. Seuratoiminnan arvostusta tulee lisätä sekä päätoimisille että erityisesti vapaaehtoistoimijoille. Meidän on tehtävä kaikkemme, että seuratoiminta on myös tulevaisuudessa houkkuttelevaa ja innostavaa, Tulla summaa.

LIITU-tutkimuksessa nousi esiin, että 74 prosenttia lopettaneista olisi kiinnostunut aloittamaan harrastuksen uudestaan. Lisäksi 54 prosenttia ei-harrastavista ilmoitti, ettei ole löytänyt kiinnostavaa tai sopivaa toimintaa seuroista. Tulla uskoo, että harrastustarjonnan tunnettuuden lisääminen edesauttaa lapsia ja nuoria löytämään seuratoiminnasta mielekästä tekemistä.

– Ensi syksynä lanseerattava Suomisportin Sporttihaku nostaa seuratoiminnan monipuolisen tarjonnan esiin ennen näkemättömällä tavalla yhdessä ja samassa kanavassa. Sporttihaku auttaa vanhempia löytämään sopivan harrastuksen niin lapsille ja nuorille kuin vanhemmille itselleen, ja tarjoaa seuroille mahdollisuuden tuoda toimintaansa esille. Toivon, että Sporttihaku innostaisi mahdollisimman monen mieleisen harrastamisen pariin ja seurat löytäisivät palvelun. Tavoitteemme on tehdä Suomisportin Sporttihausta valtakunnallinen harrastusten kotipesä, kuvaa Tulla.

 

Kuva: Infograafi harrastamisesta urheiluseurassa. Blomqvist, M., Mononen, K., Koski, P., Kokko, S. & Kapustamäki, H. 2023.
Urheiluseurassa harrastaminen 9–15-vuotiailla lapsilla ja nuorilla. Infograafi. KIHU. Jyväskylä.

Lataa infograafi pdf-tiedostona.

 

Lähde: Kihu.fi (LIITU-tutkimus 2022: 9–15-vuotiaista nuorista 58 % harrastaa urheiluseurassa 16.3.3023)

 

Teksti: Aliisa Varuhin

Lue lisää aiheesta