Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
06.06.2023 | Huippu-urheilu | Uutinen

Valmentajuus ja johtaminen avainasemassa – Huippu-urheiluyksikkö jakoi talvilajien tehostamistuet

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö on tehnyt tukipäätökset talvilajien huippu-urheilun tehostamistuista kaudelle 2023–2024. Suoraa tehostamistukea myönnettiin kaikkiaan 2 244 000 euroa, minkä lisäksi päätökset ohjaavat asiantuntijaosaamista talvilajien valmentautumisen tueksi yli puolen miljoonan euron arvosta.

Tehostamistuet ovat yksi työkalu Huippu-urheiluyksikön ja lajiliittojen yhteistyössä, jossa kehitetään lajien huippu-urheilujärjestelmiä, valmentajuutta ja urheilujohtamista sekä kärkiurheilijoiden valmentautumista. Huippu-urheiluyksikön laji- ja kisaohjelmien johtaja Leena Paavolainen kertoo, että talvilajien osalta toimintaa ohjaa nyt erityisesti valmentajuuden ja urheilujohtajuuden kehittäminen sekä yhteinen matka kohti Milano-Cortinan talviolympialaisia 2026.

– Olympiakomitealla ja lajeilla on yhteinen huippu-urheilustrategia ja yhteiset tavoitteet. Pyrimme jatkuvaan kehittymiseen, jossa huoneentauluna on huippu-urheilutoiminnan peilaaminen kansainvälisen vaatimustason kautta. Tämä vaatimustaso ulottuu aiempaa vahvemmin myös valmentajuuteen ja urheilujohtajuuteen, Paavolainen sanoo.

 

Tehostamistukia jaettiin 2,244 miljoonaa euroa

Nyt julkaistuja talvilajien huippu-urheilun tehostamistukipäätöksiä on pohjustanut yhdessä lajien kanssa läpi talven toteutettu kehitys- ja tukiprosessi. Prosessiin osallistui 15 lajia (paralympialajit integroituna), joista kärkilajien tukiohjelmiin valikoitui kaksi, investointilajien tukiohjelmiin seitsemän ja kehityslajien tukiohjelmiin kolme. Lisäksi kahden paralympialajin urheilijoita on yksilötukiohjelmissa. Yhteensä tehostamistukia jaettiin 2,244 miljoonaa euroa.

– Talvilajien tehostamistuen kokonaismäärä pieneni reilut 100 000 euroa viime vuodesta, Paavolainen kertoo.

– Syinä tähän ovat se, että tukea suunnattiin enemmän kesälajeihin, joissa on kriittinen vuosi ennen Pariisin Olympialaisia ja toisaalta se, että tuloksellisesti kausi talvilajeissa oli heikohko. Talvilajeissa pyörähtää kuitenkin olympiadin toinen vuosi, ja pyrkimyksenä on pitkäjänteinen tukemisen tapa kohti Milano-Cortinaa 2026

Talvilajien joukossa kärkilajeina jatkavat jääkiekko ja maastohiihto. Kesälajien tehostamistukipäätöksissä syksyllä 2022 kärkilajien tukiohjelmiin valikoituivat purjehdus ja parayleisurheilu.

Yli puolen miljoonan euron osaamisresurssi

Huippu-urheiluyksikön jakamien tehostamistukien lisäksi lajeja ja urheilijoita tuetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämillä urheilija-apurahoilla sekä urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten tuilla. Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten tukien on tarkoitus vahvistaa asiantuntijaosaamista valituissa toimintaympäristöissä.

– Nyt tehdyt tehostamistukipäätökset ohjaavat myös tätä asiantuntijaosaamisen resurssia. Kun lasketaan yhteen Huippu-urheilun instituutti KIHU:n, Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Rukan sekä muiden talvilajien toimintaympäristöjen asiantuntijaresurssit, talvilajien kauden 2023–2024 valmentautumisen tueksi ohjautuu yli puolen miljoonan euron edestä osaamisresurssia, Paavolainen paljastaa ja lisää, että tässä luvussa on mukana vasta pieni osa Huippu-urheiluyksikön asiantuntijoista.

Talvilajeilla on asiantuntijatoimintaa myös Helsingin Olympiavalmennuskeskuksessa sekä Etelä-Pohjanmaan, Kuopion, Jyväskylän, Lapin ja Joensuun urheiluakatemioissa. Merkittävin talvilajien keskittymä on kuitenkin lumilajien valtakunnallinen keskus, Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Ruka, joka antaa vahvan selkänojan poikkilajilliseen yhteistyöhön.

– Puhumme yhdestä kokonaisuudesta, jota leimaa vahva lajien, toimintaympäristöjen ja Huippu-urheiluyksikön yhteinen kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen sekä verkostomainen toimintatapa, Paavolainen niputtaa.

 

Tukipäätöskoonti ja lisätietoa huippu-urheilutuista.