Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
21.09.2023 | Huippu-urheilu | Tiedote

Virallinen tunnustus Haaga-Helialle ja Savonialle – ensimmäiset huippu-urheilijamyönteiset korkeakoulut auditoitu

Haaga-Helia ammattikorkeakoululle ja Savonia-ammattikorkeakoululle on myönnetty laatutunnus huippu-urheilijamyönteisyydestä. Se tarkoittaa sitä, että opiskelevien urheilijoiden arki on toimivampaa näissä korkeakouluissa, joissa opiskelun ohjaamisen käytänteet todennetusti tukevat urheilijaa urheilun ja opintojen yhdistämisessä. Kumpikin laatutunnuksen saanut korkeakoulu on tehnyt jo pitkään tiivistä urheiluakatemiayhteistyötä – Haaga-Helia Urhean ja Savonia Kuopion alueen urheiluakatemian kanssa.

Huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun tunnustus on herättänyt suurta kiinnostusta korkeakouluverkostossa ja ensimmäisessä vaiheessa auditointiin haki mukaan 16 korkeakoulua. Haaga-Helia ja Savonia aikataulutettiin vuoroon ensimmäisinä, ja seuraavien korkeakoulujen auditoinnit ovat jo käynnistyneet.

– On hienoa, että urheilijoiden kaksoisurapolku täydentyy huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen auditointien myötä. Kiitokset nyt auditoiduille korkeakouluille erinomaisesta yhteistyöstä prosessin aikana sekä auditointiryhmille huolellisesti toteutetusta arvioinnista ja raportoinnista. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä urheilijoiden arjen tukemiseksi, toteaa huippu-urheiluyksikön johtaja ja huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen ohjausryhmän puheenjohtaja Matti Heikkinen.

Laatumallissa kuusi arvioitavaa kokonaisuutta

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen arviointi pohjautuu laatumalliin, joka koostuu kuudesta arviointialueesta ja 23 laatutekijästä. Nämä laatutekijät liittyvät muun muassa henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen, joustaviin opintojärjestelyihin, urheilun kautta hankitun osaamisen tunnistamiseen ja urheiluakatemian kanssa tehtävään yhteistyöhön. Yksi laatumallin keskeisistä tavoitteista on myös sujuvoittaa urheilijoiden siirtymää korkeakouluopiskelijaksi toisen asteen opintojen jälkeen.

Arviointimallin rakentamiseen on saatu apua Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) asiantuntijoilta. Auditoinnit ovat osallistavia ja vuorovaikutteisia, ja niissä autetaan korkeakouluja tunnistamaan toimintansa vahvuudet, hyvät käytännöt ja kehittämiskohteet ja luodaan näin edellytyksiä toiminnan jatkuvalle kehittämiselle.

Haaga-Helian ja Savonian auditoinnit toteutettiin kevään 2023 aikana ja viralliset tunnustukset myönnettiin Huippuvaiheen kaksoisuraseminaarissa Rovaniemellä 21.9. Seuraava mahdollisuus hakea mukaan auditointiprosessiin aukeaa helmikuussa 2024.

Lue lisää aiheesta