Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
Blogi
26.09.2023 | Blogi

Rainer Anttila: Jäsenyydestä puhutaan paljon – mitä jäsenyys itse asiassa on?

Urheiluseuran ydin ovat sen jäsenet. Jäsenyys on lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassaoleva. Suomisportissa jäsenyyttä hallinnoidaan erillään liikuntatoiminnasta – kuten yhdistyslaki edellyttää. Jäsenyyttä ja toimintaa ei voi myydä yhtenä pakettina seurassa. Lue alta kolme yleistä harhaluuloa seuran jäsenyydestä. 

Urheiluseuran ydin ovat sen jäsenet. Lause on hyvin tuttu. Tosin samaan lauseeseen saadaan usein mahtumaan myös sana asiakkuus. Välillä viitataan jopa kansalaisuuteen ja kansalaisen perusoikeuksiin. Jäsenyys, asiakkuus ja kansalaisuus menevät usein sekaisin. Oleellista on huomata, että seuran muodostavat sen jäsenet. Jäsenet toimivat ja päättävät seurassa yhdessä. Urheiluseura olemme me! 

Mitä tarkoittaa sana jäsenyys yhdistyksessä eli urheiluseurassa? Kun kyselee, mitä ihmiset ymmärtävät sanalla jäsen, vastauksia on monenlaisia. Useampikin toteaa, ettei ole tullut tarkemmin pohtineeksi asiaa. Yksinkertaisuudessaan ja itsestäänselvyydessään kysymys onkin hankala. 

Tarkastellaan urheiluseuran jäsenyyttä kumoamalla kolme yleistä uskomusta. 

Myytti 1: Perhe voi olla urheiluseuran jäsen 

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö ja säätiö. Perhe ei ole mikään näistä. Kun vähän pohtii asiaa, se on itsestään selvää. Kukapa vastaisi yksiselitteisesti siihen, ketkä ovat perheenjäseniä, miten perheen yhteinen mielipide muodostetaan, kuka edustaa perhettä ja miten se todennetaan seuran kokouksessa, miten perhe vastaa velvoitteistaan ja nauttii oikeuksistaan urheiluseurassa? 

Myytti 2: Urheiluseuran jäsenyyden voi hankkia automaattisesti 

Yhdistyslain mukaan jäsenyys syntyy, kun jäsen ilmaisee tahtonsa liittyä urheiluseuraan jäseneksi ja kun urheiluseura ottaa jäsenkandidaatin jäsenekseen. Jäseneksi ei voi tulla tietämättään automaattisesti tai pelkästään maksamalla jäsenmaksun. Se on sekä henkilön, että seuran etu. Yhdistymisvapauteen kuuluu oikeus olla jäsen tai olla olematta jäsen. Samalla yhdistyksellä on oikeus valita jäsenensä. Kellään jäsenkandidaatilla ei ole subjektiivista oikeutta päästä seuran jäseneksi, vaikka sääntöjen mukaiset jäsenkriteerit täyttyisivätkin. Seuran ei tarvitse ottaa ketään jäsenekseen, jos ei sitä halua. Päätöstä ei tarvitse edes perustella. Tästä oikeudesta seuran tulee pitää kiinni. 

Myytti 3: Urheiluseuran jäsenyys on määräaikainen 

Yhdistyslain mukaan jäsen voi erota yhdistyksestä tai yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyksestä erottamisprosessin kautta. Urheiluseuran jäsenyys ei ole koskaan määräaikainen. Jäsenyys ei pääty, kun jäsenmaksukausi päättyy. Jäsenyys jatkuu, mutta jäsenoikeudet saattavat muuttua seuran säännöissä kirjatulla tavalla, jos jäsenmaksu on maksamatta. Oikeus osallistua toimintaan päättyy, kun toimintamaksun maksukausi päättyy. Jäsenyys on siis eri asia kuin toimintaan osallistuminen ja niitä pitää käsitellä irrallaan toisistaan. Jäsenyys tulee erottaa toiminnasta. 

Vaikka niin on aina tehty, se ei ole välttämättä hyvää 

Suomisport on urheiluyhteisölle räätälöity digitaalinen palvelu, joka vastaa digitalisaation megatrendiin. Suomisport ei ole vain digitaalinen versio vanhoista toimintatavoista. Sen tarkoitus on myös muuttaa toimintatapoja. Vanhoja hyvän hallinnon vastaisia toimintatapoja pitää muuttaa digitalisaatiosta riippumatta. Jatketaan niin kuin ennenkin ei ole mikään ratkaisu, ei hyvän hallinnon, eikä toki myöskään digitalisaation näkökulmasta. Suomisport ja sen jäsenhallinnan työkalut auttavat tässä välttämättömässä muutoksessa. Jäsenyysprosessi hallinnoidaan palvelussa, kuten yllä on kuvattu, yhdistyslain mukaisesti. Hyvä hallinto paranee ja digitalisaatio edistyy, seura saa jäsenekseen itse hyväksymänsä hakijat ja voi samalla sitouttaa jäsenet yhdistyksen sääntöihin ja toimintaan. Ja ennen kaikkea aikaa säästyy itse liikuntaan ja urheiluun. 

 

Tule webinaareihin kuulemaan, miten jäsenyydenhallinta hoituu Suomisportissa! 

Lue lisää aiheesta