Perheliikunnan positiivinen voima

”Liiku ja urheile, pysyt poissa muusta pahanteosta.” Näin kiteytti isäni, kun olin ala-asteikäinen lapsi.

Kiteytys näkyi arjessa: luonnossa liikkuminen, marjastaminen, metsästys, halkojen hakkaus, siivoaminen, koulumatkat kävellen ja äidin kanssa iltalenkit mukana pyöräillen. Seuratoiminta pesäpallossa ja hiihdossa, talkootyötä unohtamatta. Liikkumisen mahdollistava elinympäristö, vanhempien tuki ja kannustus, rajat ja rakkaus, säännöllinen arjen elämänrytmi. Vanhempien kanssa yhdessä tekeminen, arjen liikunta tiedostamatta ja tietoisesti.

Nämä olivat 80- ja 90-luvun lama-ajan arkeni perusasioita, joita nykypäivään päivittäen ja siirtäen pyrin rakentamaan myös oman perheeni arkeen. Vesisadekaan ei ole uhka vaan mahdollisuus. Kasvitkin kasvavat, kun vettä sataa. Kesä kuivaa ja sadetakki suojaa. Vanhemman positiivinen asenne ja oma esimerkki on perheliikunnan mahdollistava lähtökohta. Kokemukseni mukaan lapset aistivat ja puntaroivat hämmästyttävän tarkasti sitä, miten vanhempi suhtautuu eri asioihin ja omalla esimerkillään ohjaa lapsia arjen jatkuviin toimintatapoihin.

Työhön liittyvien matkojen aikana näen liian myöhään arki-iltaisin kaupunkien keskustoissa nuoria ja välillä lapsiakin. Heitä katsoessa pohdin perheen merkitystä ihmisen kasvussa. Perhe ja perheliikunta ovat suuri mahdollisuus ohjata ihmisen arkea hyvinvoinnin suuntaan. Lainataan vielä estejuoksun Euroopan mestari Jukka Keskisaloa: ”Kiihtelysvaaraan ei kannata Hoploppia perustaa.” Suomi on monimuotoinen maa, jossa perheliikuntaa voi mahdollistaa monin tavoin eri toimintaympäristöissä. Muistetaan tämä myös päätöksentekijöinä perheiden arjen tukemiseksi.

Kokonaisliikunnan määrä

Omakohtaisten kokemusten ja havaintojen jälkeen on hyvä ottaa esille faktat ja suositukset UKK-instituutin kiteyttämänä. Alle 8-vuotiaiden tulee liikkua vähintään kolme tuntia päivässä. 7–17-vuotiaille suositellaan liikkumista vähintään tunti päivässä. Aikuisten eli 18–64-vuotiaiden osalta UKK-instituutti suosittelee niin sanotun liikuntapiirakan nauttimista, ja reseptin voi tarkistaa heidän sivuiltaan Aikuisten liikkumisen suositus – UKK-instituutti (ukkinstituutti.fi). Reippaan liikunnan osalta suositus on 2,5 tuntia viikossa. Kaikki liikunta lasketaan. Kaikkien ikäryhmien liikkumisen tulee olla yksilölle sopivaa, hymyä unohtamatta, ja runsasta sekä pitkäkestoista paikallaanoloa tulisi välttää.

Edellä mainitut määrät ovat suosituksia ja terveellisen elämän minimitaso, lähtökohta hyvinvointiin. Perheen arjen rakentaminen nämä suositukset ymmärtäen ja toteuttaen antaa mahdollisuuden jaksaa arjessa, iloita ja sietää sekä selvitä myös vastoinkäymisistä. Huippu-urheilun kontekstissa olemme alkaneet puhua urheilijasta ihmisenä, joka on holistinen kokonaisuus. Arjen valinnat ja teot, arjen toimintaympäristöt ja arjen kohtaamiset sekä vuorovaikutus vaikuttavat ihmisen nykytilaan ja tulevaisuuteen. Oman lapsuuteni holistista kokonaisuutta kuvasin liikunnan osalta blogin alussa. Perhe on toimintaympäristönä valtava mahdollisuus vaikuttaa kaiken ikäisten ihmisten hyvinvointiin. Liikunta on keskeinen peruspilari ja -tarve ihmisen evoluutionkin näkökulmasta tarkasteltuna.

Elämän kestävät hyödyt

Perheliikunta, perheurheilu, perhe ja huippu-urheilu. Omassa arjessani elän ja hengitän liikuntaa ja urheilua erittäin kokonaisvaltaisesti. Tarkastelen liikuntaa ja sen vaikutuksia ainakin noista kolmesta kulmasta.

Kadehdin myös liikunnan ja urheilun sanoituksen osalta englannin kieltä, jossa sana ”sport” oikaisee aikansaeläneen lähestymistavan, jossa liikuntaa ja urheilua vastakkain asetellaan muun muassa järjestömaailman rattaisiin. Se siitä.

Puoliso ja neljä lasta, liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa sekä työ huippu-urheilun parissa. Lasten myötä elämä neuvolasta yläkouluvaiheeseen asti on arjessa osaltani koettu. Oman urheilu-uran myötä urheilijan polku perheliikunnasta maailmanmestariksi ja sittemmin harrasteliikkujaksi on kuljettu. Omia vanhempia tarkastelemalla näen liikunnan tuomat elämän mittaiset vaikutukset.

Suosittelen kuuntelemaan ja keskustelemaan itseään kokeneempien kanssa, myös perheliikunnan teemassa.

En keksi yhtään syytä, en edes tekosyytä, miksi ei harrastaisi liikuntaa. Liikunnan hyödyt ovat kiistattomia, kun tarkastelemme asiaa myös huippu-urheilun näkökulmasta. Liikunta on osa ihmistä, holistista kokonaisuutta. Yhteiskunnallisesti osa suomalaista kulttuuria. Liikuntaa tulee vaalia ja siihen liittyy eri vaiheita. Huippu-urheilussa ilo ja inspiraatio välittyy suurelle joukolle suomalaisia, perheissä se kannustaa ajattelemaan liikettä, liikkumista ja luo esimerkin siitä, mitä liikunnan avulla voi elämässään saavuttaa.

Urheilussa saavutettu mitali on saavutus yhdestä vaiheesta ja ajanjaksosta, liikunnallinen elämäntapa on saavutus koko elämänmittaisesta matkasta. Perheliikunta mahdollistaa urheilijan polkua ja sytyttää yksilön sisäisen motivaation, joka äärimmillään johtaa huippu-urheiluun, mutta elämänmittaisilta kokonaisvaikutuksiltaan laajimmin liikunnalliseen elämäntapaan. Yhtä kaikki, positiivista ja toisiaan tukevaa.

Toivotan perheliikunnan iloa monimuotoisesti kaikille! Saa, mutta ei tarvitse, suorittaa 😉

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista