Avoimuusrekisterin käyttöönotto – mitä järjestön on tiedettävä ja tehtävä?

Eduskunnan ja ministeriöiden valmisteluun ja päätöksentekoon kohdistuvan vaikuttamisen läpinäkyvyyden edistämiseksi perustettava avoimuusrekisteri otetaan käyttöön ensi vuoden alusta lähtien.

Avoimuusrekisterilaissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta jokaisen oikeushenkilön ja yksityisen elinkeinonharjoittajan, joka harjoittaa eduskuntaan tai ministeriöihin kohdistuvaa vaikuttamistoimintaa tai elinkeinotoimintana harjoitettua vaikuttamistoiminnan neuvontaa, on tehtävä avoimuusrekisteriin rekisteröinti-ilmoitus. Näin myös esimerkiksi vaikuttamistoimintaa tekevät Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys sekä Suomen Olympiakomitea sekä niiden jäsenjärjestöt kuuluvat pääsääntöisesti ilmoitusvelvollisten piiriin.

Lain piiriin kuuluu yksittäisiin kansanedustajiin tai ministeriöihin kohdistuvan vaikuttamistoiminnan lisäksi eduskunta-avustajiin, eduskunnan kansliaan ja eduskuntaryhmien henkilökuntaan kohdistuva vaikuttaminen. Myös ministereiden erityisavustajiin, ministerin toimikaudeksi nimettyihin valtiosihteereihin, ministeriöiden henkilökuntaan tai niiden asettamiin selvityshenkilöihin kohdistuva lobbaus kuuluu ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

Allianssi, SOSTE ja Olympiakomitea järjestävät vaikuttamistoimintaa tekeville ja muille aiheesta kiinnostuneille jäsenorganisaatioilleen webinaarin, jossa kerrotaan avoimuusrekisterilaista ja rekisterin käyttöönotosta sekä annetaan vastauksia aihetta koskeviin kysymyksiin. Webinaari on suomenkielinen sekä maksuton Allianssin, SOSTE:n ja Olympiakomitean jäsenille.

Ajankohtaiswebinaari: Avoimuusrekisterin käyttöönotto – mitä järjestön on tiedettävä ja tehtävä?
21.9.2023 klo 9.00-10.45 etäyhteydellä (Zoom)
Ilmoittaudu Allianssin tapahtuma- ja koulutuskalenterin kautta viimeistään 18.9.2023 (siirryt toiseen palveluun).

Webinaarin alustava ohjelma
9.00 Tilaisuuden avaus
– talous- ja hallintojohtaja Juuso Luomala, Allianssi

9.05 Mitä järjestöjen tulee tietää avoimuusrekisterilaista?
– erityisasiantuntija Sami Demirbas, oikeusministeriö

9.30 Avoimuusrekisterin käyttöönotto ja avoimuusrekisteri käytännössä järjestöjen toiminnassa
– valvontapäällikkö Jonna Carlson ja ylitarkastaja Ines Gullichsen, Valtiontalouden tarkastusvirasto

10.10 Hyvän edunvalvontatavan suositusten valmistelu
– valvontapäällikkö Jonna Carlson ja ylitarkastaja Ines Gullichsen, Valtiontalouden tarkastusvirasto

10.30 Kommenttipuheenvuoro: Mitä avoimuusrekisteri tarkoittaa eri sektoreiden järjestöille?
– talous- ja hallintojohtaja Juuso Luomala, Allianssi; yhteiskuntasuhdepäällikkö Ulla Kiuru, SOSTE ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Toni Ahva, Olympiakomitea

10.45 Tilaisuus päättyy

Lisätietoja:
Toni Ahva, päällikkö, yhteiskuntasuhteet
050 440 9647, toni.ahva@olympiakomitea.fi