Euroopan olympiakomiteoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskomitea kokoontui Suomessa – tasa-arvoa tulee edistää sekä päättäjä- että ruohonjuuritasolla

Euroopan olympiakomiteoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskomitea tapasi Helsingissä. Tapaaminen oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. Kohtaamisen keskeisinä teemoina nousivat esiin Euroopan tasa-arvotilanne ja vuoden 2024 Pariisin olympialaiset.  

Suomen Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto oli iloinen, että tapaaminen järjestettiin Suomessa. Susiluoto näkee kansainvälisen yhteistyön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi äärimmäisen tärkeänä.  

– Suomessa on tehty töitä tasa-arvon ja vastuullisuuden kentällä jo vuosia. Meidän on panostettava siihen, että kitkemme kaikenlaisen epäasiallisen käyttäytymisen ja häirinnän liikunnan ja urheilun kentältä. Suomen Olympiakomitea seisoo vankasti rakentamamme vastuullisuusohjelman takana. Vastuullisuusohjelman avulla edistämme muun muassa yhdenvertaisuutta ja turvallista toimintaympäristöä sekä ehkäisemme syrjintää, Susiluoto kuvasi. 

– Meille on tärkeää, että kannustamme urheilun toimijoita olemaan osana muutosta. Olemme toimineet päämäärätietoisesti edistääksemme tasa-arvoista johtamista urheilussa, esimerkiksi nuorille eurooppalaisille naisille ja miehille suunnatun New Leaders -ohjelman kautta. On kuitenkin hyvä tunnistaa, että meillä on tietyissä asioissa yhä parantamisen varaa: meidän on panostettava entistä vahvemmin turvallisen toimintaympäristön rakentamiseen. Lisäksi on tärkeä varmistaa, että naisia on enemmän mukana esimerkiksi huippu-urheilun toiminnoissa. Olemme kuitenkin valmiita tekemään töitä puutteidemme eteen. Tunnistamme haasteemme ja rakennamme toimintamalleja jatkuvasti kohti parempaa, Susiluoto lisäsi. 

Kansallisten olympiakomiteoiden tasa-arvotyö heijastuu urheiluun myös kansainvälisesti

Euroopan Olympiakomitean tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskomitean puheenjohtaja Annamarie Phelps nosti puheenvuorossaan esiin urheilun saralla otettuja edistysaskeleita vuosien varrella.    

– Muutokset parempaan eivät koskaan tapahdu nopeasti, vaan ne ottavat aikaa. Pariisin olympialaisissa näemme ensimmäistä kertaa 50/50 urheilijakiintiön miehille ja naisille. Onnistumisten taustalla vaikuttaa useiden vuosien työ – Pariisi on tästä oiva esimerkki, Phelps avasi.  

Phelps kuitenkin muistuttaa, että tasa-arvon ja yhdenvertaisen urheilun saralla riittää vielä tehtävää. Turvallisen ja yhdenvertaisen urheilun rakentamiseksi tarvitaan tekoja sekä kansallisesti että kansainvälisesti.  

– Kansallisten urheilujärjestöjen on osallistettava naisia paremmin päätöksentekoon ja tarjota heille mahdollisuus vaikuttaa. Kun töitä tehdään kansallisella tasolla aktiivisesti, heijastuu tämä myös kansainväliseen urheilun kenttään.  

Euroopan Olympiakomitean tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskomitean vuodelle 2024 asettamissa tavoitteissa nousee esiin sekä naisten osallisuuteen liittyvät kiintiöt sekä ohjeistusten rakentaminen entistä turvallisemman toimintaympäristön luomiseksi.    

– Haluamme, että tasa-arvoa edistetään sekä päättäjä- että ruohonjuuritasolla. Näemme tärkeänä, että naisia on mukana vähintään 30 prosenttia johtotehtävissä. Lisäksi on tärkeää, että meillä on selkeät ohjeistukset ja toimintamallit yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja teemme aktiivisesti naiset näkyviksi urheilun kentällä.  

– Haluan osaltani kiittää myös Suomea erinomaisesta työstä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen urheilun edistämiseksi – työnne on todella tärkeää, Phelps lisäsi.  

Teksti: Aliisa Varuhin

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista