Hankeavustus kunnille Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen – hakuaika päättyy 23.2.2024 klo 16.15

Avustuksella tuetaan Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä.  Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastamisen Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö sekä olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen edistäminen. Kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 oppilaat.

Haku päättyy 23.2.2024 klo 16.15. Päätökset pyritään tekemään 30.4.2024 mennessä.

Avustuksiin käytetään noin 14 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

OKM sivut

HSM yhteyspisteen sivut

HSM avustuksen hakuinfotilaisuus

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista