Harjoituksia ja kilpailuja kaivataan jopa lisää – seuratoiminnan palautekyselyt osoittivat lasten ja nuorten olevan monilta osin tyytyväisiä seuratoimintaan

Vuonna 2023 yli 200 urheiluseuraa hyödynsi Olympiakomitean tarjoamia seuratoiminnan palautekyselyitä kerätäkseen tietoa seura-arjestaan. Lapsille, nuorille ja vanhemmille kohdistettuun kyselyyn vastasi lähes 12 000 seuratoimintaan eri tavoin osallistuvaa.

Palautekyselyt osoittivat, että lapset, nuoret ja vanhemmat ovat varsin tyytyväisiä sekä seurojen että valmentajien toimintaan.

– Kyselytulokset kertovat, että isossa kuvassa lapset, nuoret ja vanhemmat ovat seuratoimintaan hyvin tyytyväisiä. Lapset ja nuoret kokivat valmentajien kohtelevan heitä tasapuolisesti ja antavan toiminnallaan hyvää esimerkkiä. Myös vanhemmat osoittivat kiitostaan valmentajille ja näkivät tärkeänä, että seurat järjestävät toimintaa lapsille ja nuorille, kuvaa Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntija Eija Alaja.

Osa lapsista ja nuorista kaipaa harjoituksia ja kilpailuja jopa lisää

Palautekyselyihin vastasi kaiken kaikkiaan 2 610 lasta ja 2 889 nuorta. Vastanneiden lasten ikähaarukka oli 7–13 vuotta. Nuorten kyselyn nuorimmat vastaajat olivat 11 vuotta ja vanhimmat yli 16 vuotta. Lasten vastauksissa korostui tekemisen mielekkyys. Yli 80 prosenttia vastanneista lapsista näki ryhmän hengen hyvänä sekä harjoitusten ja kilpailujen määrän riittävänä.

– Pääosin harjoitusten ja kilpailujen määriin oltiin tyytyväisiä, mutta jopa neljännes vastanneista halusi näitä lisää. Vain hyvin pieni prosentti lapsista ja nuorista koki harjoituksia ja kilpailuja olevan liikaa.

– Harjoituksissa lapset kokivat epämieluisaksi liian odottelun. Jonottelu ja oman vuoron odottelu nähtiin pitkästyttävänä. Tärkeää on päästä tekemään ja kokeilemaan mahdollisimman paljon, Alaja kertoo.

Nuorten vastauksissa korostui häviämisen ja epäonnistumisen aiheuttamat ikävät tunnetilat.

– On kuitenkin hyvä muistaa, että urheilu on loistava paikka kohdata ja harjoitella näitä tuntemuksia turvallisessa ympäristössä. Tavoitteista on hyvä keskustella nuoren kanssa yhdessä. Tavoitteiden painopiste kannattaa asettaa osaamiseen ja onnistumiseen, ja välttää kovien tulostavoitteiden asettamista liian aikaisin. Nuorten on myös hyvä tietää kenen puoleen kääntyä epäonnistumisten äärellä. Valmentajan tuki erityisesti haastavina hetkinä on äärimmäisen tärkeää, Alaja kuvaa.

Tärkeimpänä syynä olla mukana seuratoiminnassa lapset ja nuoret kokivat kaverit. Harjoituksissa rakennetaan ja ylläpidetään ystävyyssuhteita, joista halutaan pitää kiinni.

–  Ryhmäytymiseen ja kaverisuhteiden rakentamiseen kannattaa seuratoiminnassa panostaa aina. Harrastusten kautta luodaan parhaassa tapauksessa elinikäisiä ystävyyssuhteita, jotka voivat olla merkittävässä roolissa jopa harrastamisen jatkumisen kannalta

Yhteisten pelisääntöjen määrittely tärkeää  

Lapsista 8,4 prosenttia ilmoitti kohdanneensa kiusaamista seuratoiminnassa. Tapauksista valtaosassa kiusaajiksi ilmoitetaan toiset toimintaan osallistuvat lapset.

– Jokainen kiusaamistapaus on liikaa. Kiusaamiseen on puututtava aina heti ja sen kitkemiseksi on jokaisen tehtävä osansa, Alaja summaa.

Lasten ja nuorten vanhempien vastauksissa (6 285 vastaajaa) nousi esiin huoli kasvavista kustannuksista. Lisäksi vanhemmat toivoivat enemmän keskustelua yhteisistä pelisäännöistä.

– Kustannusten hillitsemisen näkökulmasta on hyvä pitää toiminta mahdollisimman paikallisena ja lähellä kotia. Seurojen on tärkeä arvioida kaikkia ylimääräisiä kuluja aiheuttavia asioita, esimerkiksi sarjatoiminnan ulkopuolelle osallistuttavien turnausten määrää, Alaja vinkkaa.

– Seuran pelisäännöt on hyvä käydä kausittain vanhempien kanssa läpi. Näin rakennetaan yhteisiä toimintatapoja sekä vuorovaikutusta, ja rakennetaan parempaa yhteispeliä vanhempien ja seuran välille.

Mikä seurapalautekysely?

Seuroilla on mahdollisuus tilata käyttöönsä helppokäyttöisiä ja maksuttomia digitaalisia palautekyselylomakkeita. Kyselyihin voi vastata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Seuraillat alueilla 2024

Alueelliset seuraillat käynnistyvät 13.3. Joensuusta. Seurailtoja järjestetään keväällä 2024 yhteensä 16 eri paikkakunnalla. Suomen Olympiakomitea ja Liikunnan aluejärjestöt kutsuvat tapaamisiin kunkin alueen seurat.

Seurailloissa seurat pureutuvat seurojen palautekyselyjen antiin sekä muihin valtakunnallisiin ja alueellisiin teemoihin.

Teksti: Aliisa Varuhin

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista