Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen verkosto laajenee – laatutunnus myönnettiin kolmelle uudelle korkeakoululle

Jyväskylän yliopistolle, Lapin yliopistolle ja Vaasan ammattikorkeakoululle on myönnetty huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun laatutunnus. Se tarkoittaa sitä, että opiskelevien urheilijoiden arki on toimivampaa näissä korkeakouluissa, joissa opiskelun ohjaamisen käytänteet todennetusti tukevat urheilijaa urheilun ja opintojen yhdistämisessä. Laatutunnuksen saaneet korkeakoulut ovat tehneet jo pitkään tiivistä yhteistyötä omien alueidensa urheiluakatemioiden kanssa.

Huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun tunnustus on herättänyt suurta kiinnostusta korkeakouluverkostossa, ja auditointiin on hakeutunut tähän mennessä jo 16 korkeakoulua. Ensimmäiset auditoinnit toteutettiin viime vuonna ja syksyllä 2023 Haaga-Helia ammattikorkeakoululle ja Savonia-ammattikorkeakoululle myönnettiin laatutunnus.

– Huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun tunnustus avaa uusia mahdollisuuksia urheilijoiden tukemiseen arjessa, ja korostaa yhteistyön merkitystä korkeakoulun ja urheiluakatemian välillä. Verkosto laajenee, ja se on hienoa. Huippu-urheilijamyönteiset korkeakoulut ovat tärkeä osa huippu-urheilijoiden elämää ja tärkeä askel kohti kokonaisvaltaista urheilijoiden tukemista, toteaa huippu-urheiluyksikön johtaja ja huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen ohjausryhmän puheenjohtaja Matti Heikkinen.

Laatumallissa kuusi arvioitavaa kokonaisuutta

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen arviointi pohjautuu laatumalliin, joka koostuu kuudesta arviointialueesta ja 23 laatutekijästä. Nämä tekijät liittyvät muun muassa henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen, joustaviin opintojärjestelyihin, urheilun kautta hankitun osaamisen tunnistamiseen ja urheiluakatemian kanssa tehtävään yhteistyöhön. Yksi keskeisistä tavoitteista on myös sujuvoittaa urheilijoiden siirtymää korkeakouluopiskelijaksi toisen asteen opintojen jälkeen.

Arviointimallin rakentamiseen on saatu apua Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) asiantuntijoilta. Auditoinnit ovat osallistavia ja vuorovaikutteisia, ja niissä autetaan korkeakouluja tunnistamaan toimintansa vahvuudet, hyvät käytännöt ja kehittämiskohteet ja luodaan näin edellytyksiä toiminnan jatkuvalle kehittämiselle.

Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun auditoinnit toteutettiin syksyn 2023 aikana ja viralliset tunnustukset myönnettiin urheiluoppilaitosseminaarin yhteydessä Helsingissä 6.5.2024.

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista