Hyvä hallinto pitää urheiluseuran kulut kurissa

Urheiluharrastamisen kasvaneet kulut huolettavat sekä urheilun harrastajia että urheiluseuroja. Voiko seura vaikuttaa harrastamisen kuluihin taloushallintoa tehostamalla?  Viime vuodet ovat koetelleet urheiluseuroja monin tavoin. Miltä Suomen urheiluseurojen tulevaisuus näyttää vuoden 2024 alkumetreillä Olympiakomitean näkökulmasta? 

– Isossa kuvassa koko suomalaisen liikunnan ja urheilun osalta on tärkeää ratkaista urheilun rahoitukseen liittyvät haasteet. Tämä on kaikkien yhteinen asia; niin valtion, kuntien, lajiliittojen, seurojen kuin myös perheiden ja liikkujien, arvioi seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Tulla Olympiakomiteasta.  

– Tämän lisäksi haluan nostaa esille harrastamisen kustannukset. Meidän tulee huolehtia siitä, että kustannukset eivät tulevaisuudessa eriarvoista perheiden mahdollisuutta osallistua toimintaan. Tässä urheiluseurojen taloushallinto nousee tärkeään rooliin. Esimerkiksi taloushallinnon tehostamisella voidaan saada säästöjä, jotka voivat pienentää harrastamisen kuluja.  

Tilitoimisto Rantalainen urheiluseurojen tukena

Tilitoimisto Rantalaisen ja Suomen Olympiakomitean yhteinen tavoite on auttaa seuroja tehostamaan taloudenhoitoa. Rantalainen on perehtynyt laajasti urheiluseurojen talouteen ja tarjoaa seuroille mahdollisuuden maksuttomaan seurakartoitukseen. 

Yleisesti seurakentässä taloushallinnon toimintatavat ovat hyvin erilaisia ja pahimmillaan seurojen sisälläkin eri jaostojen tai ikäryhmäjoukkueiden taloushallinnon prosessit ja työtavat eroavat vahvasti toisistaan. Tämä kaikki lisää ylimääräisen manuaalisen työn määrää ja kustannuksia, jotka voitaisiin välttää yksinkertaisesti sopimalla seuran sisällä yhteisistä taloushallinnon periaatteista. 

– Urheiluseuran taloushallinnon prosessin kokonaisvaltaisen tehostamisen edellytyksenä on päättää se, kuka seuraorganisaatiossa on vastaa tietystä talouden osa-alueesta, ja mitä toimenpiteitä tämän henkilön pitää tiettyinä ajanhetkinä tehdä. Tällä tavoin laaditut yhteiset toimintatavat yhdessä sähköisten työkalujen oikea-aikaisella ja -oppisella käytöllä tekevät prosessikokonaisuudesta ennustettavamman ja minimoi manuaalisen korjaustyön määrän, joka tuo seuralle nopeasti ennalta arvaamattomia lisäkustannuksia. Kun työstä tulee suunnitellumpaa, on henkilöiden ajankäyttöä seuran sisällä ohjattavissa muihin seuran toiminnan kannalta tärkeisiin asioihin. Toimiva taloushallinto tuottaa ajantasaista tietoa seuran taloudesta vastaaville henkilöille, lisää ennustettavuutta ja mahdollistaa tarkempien taloudellisten arvioiden tekemisen tulevaisuuden suunnitelmien varalle, kertoo Rantalaisen seurojen taloushallinnon asiantuntija Eetu Östlund. 

Helpoin tapa lähteä liikkeelle taloudenhoidon tehostamiseen on sopia aika asiantuntijan kanssa kartoitukselle, jossa nykytilannetta peilaten lähdetään yhdessä rakentamaan tulevaisuutta toimivien toimintatapojen päälle. 

Olympiakomitea jakaa tänä vuonna jo kolmannen kerran Tilitoimisto Rantalaisen lahjoittaman Tulevaisuuden urheiluseura -palkinnon. Aiemmin 2500 euron arvoisen palkinnon ovat saaneet Mäntyharjun Virkistys vuonna 2022 ja Lempäälän Kisa Yleisurheilu vuonna 2023.  

Tulevaisuuden urheiluseura 2023 -palkinto toi Lempäälän Kisalle näkyvyyttä ja uusia kontakteja 

Lempäälän Kisa Yleisurheilun toiminnanjohtaja Timo Reunanen kuvailee LeKi Yleisurheilun saamaa Tulevaisuuden urheiluseura -titteliä erittäin merkittäväksi.  

– Palkinto vahvisti kokemustamme, että olemme oikealla tiellä ja että kannattaa ajatella isosti.  Konkreettisesti palkinto toi seuralle merkittävää näkyvyyttä. Palkinto huomioitiin laajasti, lajirajat ylittäen. Näkyvyys poiki meille myös uusia kontakteja ja verkostoja.  

Reunanen on Tullan kanssa samoilla linjoilla urheiluseurojen isoimmista haasteista. 

– Harrastamisen hinta olisi pidettävä kurissa samaan aikaan, kun kustannukset seuroille ovat nousseet ja perheiden taloustilanne on heikentynyt. Tämä yhtälö on varsin haastava. Lisäksi urheiluseuroille ja muille kolmannen sektorin toimijoille tarjotaan roolia koko kansan liikuttajina ja vastuullisuusasioiden edelläkävijöinä.  

Reunanen näkee uusien vastuiden ja odotusten avaavan seuroille myös uusia mahdollisuuksia. 

– Toiminnan järjestäminen vastuullisesti on erittäin tärkeä asia, josta ei voi tinkiä yhtään. Urheiluseuran on oltava turvallinen toimintaympäristö kaikille seuran toimintaan osallistuville. Sekä talous että vastuullisuus edellyttävät seuralta jatkuvaa kehittymistä ja laaja-alaista yhteistyötä eri tahojen kanssa.  

Vuoden 2022 voittajaseuralle, Mäntyharjun Virkistys ry:lle, voitto oli iloinen yllätys. 

– Palkinto oli mukava tunnustus siitä, että pienelläkin paikkakunnalla toimiva seura voi tehdä asioita eteenpäin katsoen, ajan henki huomioiden. Palkitsemisen myötä olemme edistäneet seuran jäsenrekisteriasioita sekä onnistuneet keskittämään erilaisia palveluita. Muutos on vielä kesken, mutta koko ajan mennään eteenpäin, raportoi seuran kehittämispäällikkö Sari Karppi.

Vuoden 2024 Tulevaisuuden urheiluseura -palkinto tulee haettavaksi 4.3. alkaen Olympiakomitean ja Rantalaisen kanavissa.  

Lisätietoja: 
Suomen Olympiakomitea: asiantuntija, Tähtiseura-ohjelma, Eija Alaja, puh. 0400 617 531
Rantalainen: seurojen taloushallinnon asiantuntija Eetu Östlund, 010 321 6610, eetu.ostlund@rantalainen.fi  

Rantalainen on Suomen markkinajohtaja talous- ja palkkahallintopalvelualalla. Yhtiö tarjoaa kattavat ja nykyaikaiset talous- ja palkkahallinnon palvelut sekä monipuolisia asiantuntijapalveluita liittyen mm. verotukseen, CFO-palveluihin, BI-raportointiin ja HR:ään. Rantalaisella on vahva kokemus urheiluseurojen taloushallinnosta.