Kannanotto: Urheiluseuroista Harrastamisen Suomen mallille voimavara

Suomen Olympiakomitea patistaa seuraavaa hallitusta jatkamaan Harrastamisen Suomen mallin ongelmakohtien viilaamista. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti mallin arvioinnin, jonka tulokset julkaistiin eilen. 

Raportissa arvioitiin mallia sinänsä laajasti, mutta ainoastaan kuudessa kunnassa. Mukaan oli valittu vain sellaisia kuntia, joissa malli on saatu toimimaan. Valittu lähtökohta nostaa esiin onnistumisen taustatekijöitä, mutta antaa epätäydellisen kuvan mallin toimivuudesta. Lähtökohdasta huolimatta raportti onnistuu nostamaan esiin tärkeitä kehittämiskohteita. 

Olympiakomitea haluaa alleviivata seuraavien kehittämistarpeiden tärkeyttä:

  • Harrastamisen Suomen mallia tulee rahoittaa pitkäjänteisemmin, useampivuotisin avustuksin. Koulupäivän yhteydessä tapahtuvan harrastustoiminnan rahoitusjärjestelmää tulee selkiyttää. Olympiakomitea suosittaa, että vuonna 2023 selvitetään olemassa olevien rahoitusinstrumenttien päivittäminen tukemaan systeemistä muutosta. Yksivuotiset avustukset aiheuttavat turhaa byrokratiaa ja epävarmuutta esim. ohjaajien palkkaamiseen.
  • Etsivää harrastustoimintaa ja harrastusta kaipaavien löytämistä pitää painottaa enemmän. Mallin tärkein tavoite on löytää harrastus sellaisille lapsille, jotka eivät vielä harrasta mitään. Etsivään toimintaan ja erityisesti liikuntatyöhön on panostettava, jotta malli auttaisi yhä paremmin niitä lapsia, jotka eivät harrasta ja erityisesti niitä, jotka eivät vielä harrasta liikuntaa.
  • Jatkopolut harrastamiseen urheiluseuroissa ja urheiluyläkouluissa on mahdollistettava. Raportin mukaan joissain kunnissa näitä mahdollisuuksia on jopa torpattu. Olympiakomitea on huolissaan siitä, luodaanko mallissa polkuja seuratoimintaan ja urheiluyläkouluihin, vai kilpaileeko malli olemassa olevan harrastustoiminnan kanssa, sitä näivettäen.
  • Mallin arviointia tulee jatkaa ja kehittää. Karvin arviointi ei tarjoa lukuja mallin vaikuttavuuden arvioimiseksi. Arvioinnissa tulee jatkossa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, onnistuuko malli lisäämään vähän liikkuvien lasten liikuntaa ja harrastamattomien lasten harrastamista sekä miten malli vaikuttaa jo olemassa olevien harrastusten järjestäjien, kuten urheiluseurojen toimintaedellytyksiin ja -ympäristöön.

– Urheiluseurat ovat suomalaisten lasten liikuntaharrastamisen kivijalka. Seurat voisivat olla valtava voimavara myös Harrastamisen Suomen mallissa. Arviointiraportti tuo tämän potentiaalin hyvin esiin, mutta koko Suomen mittakaavassa seurojen hyödyntäminen jää vielä lähtötelineisiin. Tulevalla hallituskaudella rahoitukseen tulee saada pitkäjänteisyyttä, harrastamisen avustuksia tulee yhdistää ja rahoitusta uudistaa siten, että urheiluseurat saadaan mukaan harrastusten järjestäjiksi. Mallin vaikuttavuuden arviointia on myös jatkettava, kommentoi seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Tulla. 

– Meidän on pohdittava myös sitä, kuinka harrastamisen kipinän saaneille lapsille ja nuorille rakennetaan jatkopolku mallista seuratoimintaan ja urheiluyläkouluihin. Polku ei ole vielä selkeä. Uskon, että malli voi houkutella uusia lapsia harrastamaan seuroihin. Olisi upea tilanne, jos kaikissa kouluissa saataisiin järjestettyä raportissa esitettyjen onnistumisten kaltaista toimintaa, Tulla jatkaa. 

Raportti huomioi lasten ja nuorten kuulemisen tärkeyden Harrastamisen Suomen mallin peruspilarina. Tullan mukaan lapset ja nuoret ovat antaneet tärkeää palautetta mallin arviointiprosessissa. 

Lapset eivät kaipaa kikkakuutosia vaan kuuntelemista, nähdyksi tulemista, palautteen vastaanottamista, juttelua ja läsnäoloa. Ohjaajat ovat lapsille ja nuorille tärkeitä aikuisia, joiden kanssa halutaan viettää aikaa. Tämä on tärkeä viesti kaikille nuorten kanssa työskenteleville ja mallia kehittäville, hän summaa. 

 

Lisätietoja: 

Jaana Tulla, seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja, jaana.tulla@olympiakomitea.fi, 0400 272 116 

Liikunta- ja urheiluyhteisön kehittämisehdotukset Harrastamisen Suomen malliin 

 

Linkki arviointiraporttiin: 

Mielekästä vapaa-aikaa, kavereita ja koordinaatiota – Harrastamisen Suomen mallin arviointi 

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista