Liikunta- ja urheiluyhteisö käynnisti selvitykset rakenteesta ja yhteisistä palveluista – tavoitteena taloudellisesti turvattu tulevaisuus

Liikunnan ja urheilun toimintaympäristö muuttuu tällä hetkellä vauhdilla. Suomalaisen yhteiskunnan isot trendit muokkaavat liikunnan pelikenttää ja toimialan pitää pystyä vastaamaan muutokseen. Digitalisaatio, maahanmuutto ja väestön ikääntyminen esimerkkeinä muutoksista. Muutos on myös globaali ja urheilun lajiliittopohjaista rakennetta haastetaan kansainvälisesti, kuten nähtiin EU-tuomioistuimen joulun alla tekemistä päätöksistä. Tulevaisuudessa tulee entistä tärkeämmäksi, että suomalaisen liikunnan ja urheilun rakenne on ketterä vastaamaan näihin muutoksiin.

Kenties suurin lähitulevaisuuden haaste tulee olemaan rahoitustilanteen tiukkeneminen ja siihen reagoiminen. Pahimmassa skenaariossa urheiluyhteisön saama julkinen rahoitus tulee leikkaantumaan jopa 20 %. Samaan aikaan, kun uusia rahavirtoja pyritään avaamaan, täytyy myös tarkastella, miten urheiluyhteisön rakennetta ja yhteisiä palveluita voidaan terävöittää ja tehdä entistä kustannustehokkaammin.

Olympiakomitean syyskokouksessa marraskuussa 2023 Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori viesti liittoyhteisölle, että Olympiakomitean johdolla lähdetään kevään 2024 aikana tekemään selvitys liikunnan verkoston nykytilasta, päivitystarpeista sekä mahdollisista rakennemuutoksista. Verkoston rakenteen lisäksi tehdään selvitys liikunta- ja urheiluyhteisön yhteisten palveluiden järjestämisestä. Selvitysten tavoitteena on urheilun ja liikunnan ytimen vaaliminen sekä tulevaisuuden takaaminen.

Selvitykset toteutetaan Olympiakomitean kumppanin, Deloitten, vahvalla tuella. Selvityksiä tekemään on koottu työryhmät, jotka edustavat laajasti suomalaisen liikunnan ja urheilun kenttää. Työryhmien lisäksi tulemme osallistamaan selvitystyöhön kaikki halukkaat urheilukentän toimijat digitaalisin työvälinein.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun urheiluyhteisö tarkastelee toimintaansa sekä sen rakenteita. Talouden tiukentuva raami asettaa nyt kuitenkin uudenlaisen toimintaympäristön tämän selvityksen tekemiselle ja konkreettisille lopputulemille.

Työryhmät ovat kokoontuneet nyt ensimmäisen kerran ja osallistujien tavoitteet työlle ovat selkeät. Tulemme kevään aikana viestimään avoimesti ja läpinäkyvästi selvitysten edistymisestä. Aikataulu on ripeä ja selvitykset tullaan käsittelemään Olympiakomitean kevätkokouksessa toukokuussa. Tavoitteena on, että kevään lähetekeskustelun jälkeen päätökset ja konkretia toimeenpanosta tehdään myöhemmin tänä vuonna Olympiakomitean syyskokouksessa.

Työryhmät:

Verkoston nykytila ja mahdolliset rakennemuutokset: Riku Tapio (pj.), Marco Casagrande, Esa Niemi, Simo Tarvonen, Arto Kuusisto, Heidi Pekkola, Eerika Laalo-Häikiö, Ann-Marie Lairolahti, Teemu Ramstedt, Riikka Juntunen, Esa-Pekka Mattila, Ulla Nykänen ja Emilia Ottela.

Yhteiset palvelut: Pekka Ilmivalta (pj.), Kati Packalen, Sami Kauhanen, Harri Aalto, Sari Tuunainen, Teemu Savolainen, Kaisa Tamminen, Joonas Lyytinen, Teemu Purho, Mira Keränen, Andrew Armitage, Rainer Anttila ja Emilia Ottela.

Molempien työryhmien työtä ja selvitysten kokonaisuutta koordinoivat Olympiakomiteasta Emilia Ottela ja Taina Susiluoto sekä työryhmien puheenjohtajat Riku Tapio ja Pekka Ilmivalta. Koordinaatioryhmässä ovat lisäksi mukana työryhmien sihteerit Rainer Anttila ja Ulla Nykänen sekä Deloitten Minni Särkkä-Hietala.

Tiedotteen on kirjoittanut Olympiakomitean hallintojohtaja Emilia Ottela.

Teksti ja lisätiedot:

Emilia Ottela
hallintojohtaja, Olympiakomitea
emilia.ottela@olympiakomitea.fi
puh. 0443669633

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista