Liikuntayhteisöltä tiukka viesti kehysriiheen: leikkaukset uhkaavat romahduttaa liikunnan edistämisen

Orpon hallitus kaavailee huhtikuun kehysriihessä uusia sopeutustoimia valtion talouden tasapainottamiseksi. Suomen Olympiakomitea on huolissaan mahdollisten lisäleikkausten kohdistamisesta liikuntaan ja urheiluun, ja muistuttaa hallitusohjelman kirjauksista, joilla tavoitellaan liikkeen lisäämistä. 

– Näin suuret leikkaukset vaarantavat pitkäjänteisen työn, jota liikunnan edistämiseksi tehdään. Jos lähes neljännes liikuntabudjetista karsiutuu, hallitus ei tule pääsemään tavoitteeseensa liikkeen lisäämisestä. Hallitus ei myöskään tule pääsemään työllisyystavoitteeseensa, jos suomalaisten toimintakyky romahtaa, sanoo Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori. 

Tällä hetkellä hallitusohjelmaan kirjatut säästöt vievät arviolta lähes neljänneksen liikuntabudjetista vuonna 2027. Olympiakomitea pitää kohtuuttomana, jos hallituskauden aikana liikunnasta leikattaisiin enemmän kuin muilta hallinnonaloilta. Liikuntajärjestöt ovat kuitenkin valmiita kantamaan oman vastuunsa talouden laittamisesta kuntoon. Parhaillaan käynnissä on selvityksiä rakenteesta ja yhteisistä palveluista, joiden kautta parannetaan kustannustehokkuutta. 

– Pelkona on, että resurssien vähentyessä näivettyy myös liikunnan vapaaehtoistoiminta, jonka taloudellinen arvo on vuosittain noin 700 miljoonaa euroa. Samalla jatkavat kasvamistaan liikkumattomuuden ja paikallaanolon kustannukset, jotka ovat yhteiskunnalle vuosittain jo yli 4,7 miljardia euroa. Erityinen huolemme on lasten ja nuorten henkisestä sekä fyysisestä hyvinvoinnista, korostaa Vapaavuori. 

Olympiakomitea esittää, että valtionavustusten leikkauksista tulisi toteuttaa liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointi ennen päätöksiä. Liikuntayhteisön viesti päättäjille on, että leikkaukset supistavat toimintaa, heikentävät palveluja esimerkiksi urheiluseuroille ja kasvattavat maksuja harrastajille. Nämä heijastuvat suoraan perheiden, urheiluseurojen ja urheilijoiden arkeen. 

Tiukentuvassa taloustilanteessa liikuntayhteisö toivoo hallitukselta kolmea kädenojennusta:  

  1. Paremmat edellytykset varainhankinnalle: varainhankinnan edistäminen esimerkiksi laajentamalla lahjoittamisen verovähennysoikeutta liikuntaan ja urheiluun sekä mahdollistamalla valtionavustuksen käyttäminen varainhankinnan kustannuksiin 
  2. Vähemmän byrokratiaa: valtionohjauksen keventäminen kansalaisjärjestöjen autonomian ja sitä kautta demokratian vahvistamiseksi esimerkiksi siirtymällä monivuotisiin yleisavustuksiin 
  3. Vahvempaa osallisuutta: kansalaisjärjestöjä koskevien päätösten valmisteleminen aidossa dialogissa järjestöjen kanssa prosessien alusta lähtien 

Liikuntayhteisö käynnistää #EiLeikataLiikunnasta -somekampanjan. Kampanjan tavoitteena on havainnollistaa päättäjille, mitä Suomi menettää, jos liikunnasta leikataan. Kutsumme kaikki liikunnan ja urheilun toimijat ja ystävät mukaan vaikuttamaan tämän viikon aikana. Voit osallistua sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #EiLeikataLiikunnasta ja hyödyntämällä kuvapohjia, jotka löytyvät tästä linkistä kuvapankkiin. 

Hallituksen kehysriihi järjestetään 15.–16. huhtikuuta.