Olympiakomitea: hallitusohjelmassa Suomi Liikkeelle -ohjelma toimintakyvyn vahvistamiseksi

Petteri Orpon hallitus käynnistää Suomi Liikkeelle -ohjelman suomalaisten toimintakyvyn lisäämiseksi. Hallitusohjelmassa on runsaasti toimenpiteitä, jotka tähtäävät liikunnan ja urheilun vahvistamiseen. Samaan aikaan hallituskauden loppua kohti kasvavat leikkaukset uhkaavat opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksia.

Poikkihallinnollisen ja valtioneuvostotasoisen Suomi Liikkeelle -toimintakykyohjelman tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Ohjelmaan on luvassa rahoitusta 80 miljoonaa euroa hallituskauden ajan. Ohjelman toimeenpanoa ja seurantaa varten perustetaan ministerityöryhmä ja päätoiminen sihteeristö. 

– Olympiakomitea on nostanut liikunnallisen elämäntavan strategiansa keskiöön ja peräänkuuluttanut johtajuutta yhteiskuntaamme piinaavan liikkumattomuuskriisin ratkaisemiseksi. Hallituksen Suomi Liikkeelle -ohjelma painottaa pitkäjänteisyyttä ja vaikuttavuutta liikkeen lisäämiseksi ihmisten arjessa, sanoo Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori. 

– Toimeenpano aikanaan näyttää, saadaanko suomalaisten toimintakyky nousuun. Tie on pitkä ja vaatii työtä niin eduskuntakausien ylitse kuin hallitus-oppositiolinjan yli, jatkaa Vapaavuori. 

16-kohtainen Suomi Liikkeelle -ohjelma sisältää toimia vauvasta vaariin. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen nousee perusopetuslakiin, ja liikunta tulee mukaan ammatillisten tutkintojen perusteisiin. Päiväkoti- ja koulupäivien sekä koulumatkojen liikunnallistamista vahvistetaan. Liikunnan ja toimintakyvyn edistäminen lisätään osaksi kutsuntojen sisältöä. Ikäihmisten toimintakykyä edistetään selvittämällä mahdollisuutta subjektiiviseen ulkoiluoikeuteen. 

Hallitus aikoo selvittää mahdollisuuksia tukea liikuntaa verotuksen keinoin. Lisäksi hyvinvointialueita palkitaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä ennaltaehkäisystä kasvattamalla hyte-kertoimen painoarvoa. Parhaat toimintatavat valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-kokonaisuudesta ja Harrastamisen Suomen mallista vakiinnutetaan. Lasten ja nuorten harrastesetelin käyttöä lisätään. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksiin tulee lähivuosina säästöjä, joiden kohdentumisesta päätetään myöhemmin. 

– Olympiakomiteasta käsin katsottuna hallitusohjelmassa on vahvat kirjaukset liikunnasta ja urheilusta. Liikunta nousee ensimmäistä kertaa näkyvästi yhteiskuntapoliittiseen päätöksentekoon ja saamme liikuntaan, urheiluun ja nuorisoon keskittyvän ministerin. Kovalta kuitenkin tuntuvat opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksiin kohdistuvat säästöt, jotka kiristyvät voimakkaasti hallituskauden loppua kohden. On huolehdittava leikkauksia kohdennettaessa, että liikunta- ja urheiluyhteisön kyky vastata hallitusohjelman tavoitteisiin ei kyykkää, Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto kertoo. 

– Hallitusohjelmassa halutaan turvata liikunnan vapaaehtoistyö ja edistää vastuullisuutta, mutta leikkausten uhka tuo tähän epävarmuutta. Tilanteessa, jossa hallitus leikkaa julkista rahoitusta, sen tulisi samalla laittaa kuntoon yksityisen rahoituksen kannusteet. On hyvä, että valtio jatkaa lasten ja nuorten tavoitteellisen urheilun lahjoitusten tuplaamista Olympiarahaston avulla. Kannustamme hallitusta lisäksi selvittämään liikunnan ja urheilun verovähennysoikeutta ja muita keinoja, jatkaa Susiluoto. 

Huippu-urheilun osalta hallitus edistää urheilijoiden kaksoisuraa, vahvistaa urheiluyläkoulujen, toisen asteen urheiluoppilaitosten ja huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen asemaa sekä vakiinnuttaa ammatillisten urheiluoppilaitosten rahoituksen. Lisäksi hallitus korjaa urheilijoiden sosiaali-, työttömyys- ja eläketurvan puutteita sekä urheilijaeläkejärjestelmän valuvikoja.  

Kokonaisuutena hallitusohjelmassa toteutuu liikunta- ja urheiluyhteisön esille nostamia tavoitteita kattavasti. 

Lue lisää:

Neuvottelutulos hallitusohjelmasta

Vaikuttamisklinikassa ke 21.6. teemana hallitusohjelma liikunnan ja urheilun näkökulmasta

Hallitusohjelma liikunnan ja urheilun näkökulmasta (pdf)

Lisätietoja:  

puheenjohtaja Jan Vapaavuori, jan.vapaavuori@olympiakomitea.fi  

toimitusjohtaja Taina Susiluoto, taina.susiluoto@olympiakomitea.fi

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista