Olympiakomitea ja Paralympiakomitea lähtevät selvittämään tiiviimmän yhteistyön mahdollisuuksia 

Olympiakomitean ja Paralympiakomitean hallitukset ovat viime viikolla kokoontuneet ja päättäneet lähteä selvittämään läheisempää yhteistyötä ja erilaisia yhteistyön malleja – myös fuusion mahdollisuus kartoitetaan. Työ alkaa nykytilan kuvaamisella. Tämä selvitys tehdään omana kokonaisuutenaan erillään liikunta- ja urheiluyhteisön laajemmista rakenne- ja yhteisten palvelujen selvityksistä, mutta kuitenkin linjassa tämän työn kanssa. Sekä Olympiakomitea että Paralympiakomitea toimivat tahoillaan suomalaisen liikunnan ja urheilun katto- ja palvelujärjestöinä. 

Olympiakomitea ja Paralympiakomitea työskentelevät jo nyt paljon yhdessä. Organisaatiot tekevät yhteistyötä muun muassa paraurheilun ja yhdenvertaisuustyön edistämisessä. Yhteistyö on vahvaa myös huippu-urheilussa. Tiivistämällä yhteistyötä organisaatiot haluavat yhä paremmin auttaa suomalaisia liikunta- ja urheilujärjestöjä onnistumaan työssään sekä edistää kaikkien suomalaisten liikuntaa, hyvinvointia ja toimintakykyä. Hyviä käytäntöjä ja ideoita tiiviimpään yhteistyöhön pyritään löytämään myös kartoittamalla kansainvälisiä benchmarkeja.  

-Koko suomalainen urheilukenttä, kuten muukin yhteiskunta, tarvitsee enemmän yhteistyötä ja yhteisiä tavoitteita, yhteisiä onnistumisia. Kaikkien ei kannata tehdä kaikkea, vaan työnjako ja kumppanuus tuovat lisää voimaa kaikille, toteaa Paralympiakomitean puheenjohtaja Sari Rautio.

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori on samoilla linjoilla ja korostaa toimintaympäristön muuttuvan tällä hetkellä vauhdilla.

-Muutos luo positiivisen mahdollisuuden uudistua ja tarkastella toimintaa rakentavan kriittisesti. Meillä on jo nyt paljon yhteistä toimintaa Paralympiakomitean kanssa ja yhteistyön syventämisestä hyötyvät molempien osapuolten lisäksi myös laajempi liikunnan ja urheilun kenttä, Vapaavuori toteaa. 

Asiasta tullaan käymään keskustelua molempien organisaatioiden kevätkokouksissa toukokuun lopulla.