Olympiakomitean lausunto rahapeliasioiden neuvottelukunnasta

VIITE: Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta rahapeliasioiden neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta (VN/6327/2022) 

Suomen Olympiakomitea lausuu otsikkoasiassa: 

Sisäministeriö on pyytänyt lausuntoa rahapeliasioiden neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta. Luonnoksessa ehdotetaan muokattavaksi esimerkiksi neuvottelukunnan kokoonpanoa.  

Neuvottelukunnasta poistettaisiin mm. OKM:n avustuksia saavien yhteisöjen edustus, koska arpajaislain muutoksia koskevan hallituksen esityksen mukaan (HE 255/2022 vp) niiden jäsenyys neuvottelukunnassa ei ole enää perusteltu. Olympiakomitea pitää esitystä johdonmukaisena uuden rahoitusmallin myötä. 

Olympiakomitea esittää, että rahapeliasioiden neuvottelukuntaan nimettäisiin Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK:n edustaja. Tämä olisi linjassa pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman kanssa, jonka mukaan lisenssijärjestelmään siirryttäessä estetään tehokkaasti tulosmanipulaatiota.  

SUEK:n jäsenyys neuvottelukunnassa olisi perusteltua kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvän asiantuntemuksen näkökulmasta. Vedonlyöntiyhtiöiden määrän kasvu voi lisätä riskiä kilpailumanipuloinnin yleistymiseen, joten lisenssiuudistuksessa on panostettava kilpailumanipulaation vastaisen työhön. Tämä liittyy keskeisesti rahapeliasioiden neuvottelukunnan tehtävään arvioida rahapelipolitiikkaan liittyvää säädösvalmistelua sekä seurata rahapelialan kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. 

Lausunnon on allekirjoittanut 13.10.2023 Suomen Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto