Olympiakomitean viesti budjettiriiheen: Liikkumattomuus on uhka kansantaloudelle

Olympiakomitea toivoo budjettiriihestä panostuksia liikkeen lisäämiseen sekä liikunnan ja urheilun edistämiseen. Hallitusohjelmassa linjataan erinomaisesta Suomi Liikkeelle -ohjelmasta ja sen 20 miljoonan euron vuosittaisesta rahoituksesta. Samalla kuitenkin hallitusohjelma lupaa vuosi vuodelta kiristyviä leikkauksia opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksiin. Valtiovarainministeriö esittää vuoden 2024 liikuntabudjetiksi noin 148 miljoonaa euroa, joka on noin 4 prosenttia vähemmän kuin tämän vuoden talousarviossa.

– Liikkumiseen tulee satsata, jotta hallitusohjelman tavoitteeseen liikkeen lisäämisestä päästään. Hallitusohjelmassa on historiallisen vahvat kirjaukset liikunnasta ja urheilusta, joten nyt on päästävä sanoista euroihin ja tekoihin. Suomalaisten heikkenevä toimintakyky on miljardiluokan ongelma, joka vaatii kunnianhimoisia ratkaisuja, sanoo Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto.

Olympiakomitea vetoaa, että eduskuntapuolueiden yhteisessä parlamentaarisessa sovussa pysyttäisiin nyt ja tulevina vuosina. Uuden rahoitusmallin valmistelun yhteydessä parlamentaarinen seurantaryhmä linjasi vuosien 2024–2026 rahoitustason säilymisestä lähes ennallaan.

– Liikkumisella, liikunnalla ja urheilulla on valtava yhteiskunnallinen merkitys. Liikkumattomuus heikentää suomalaisten hyvinvointia, toimintakykyä ja kriisinkestävyyttä sekä viime kädessä myös Suomen kansantaloutta. Liikkumattomuus ja paikallaanolo aiheuttavat yhteiskunnalle vuosittain vähintään 4,7 miljardin euron kustannukset esimerkiksi lisääntyneinä sote-kuluina ja työkyvyttömyyseläkkeinä, muistuttaa Susiluoto.

Liikunta- ja urheiluyhteisö on huolissaan hallitusohjelmaan kirjatusta arvonlisäveron korotuksesta, joka kohdistuu esimerkiksi liikuntapalveluihin. Inflaation aiheuttama kustannustason nousu kasvattaa jo nyt urheiluseurojen ja muiden liikuntajärjestöjen kustannuksia. Arvonlisäveron kiristystä ei onneksi kuitenkaan toteuteta vielä ensi vuonna.

– Veronkorotus heikentäisi urheiluseurojen ja liikunta-alan yritysten toimintamahdollisuuksia. Lopulta laskun maksaa liikkuja kohonneina harrastuksen kustannuksina. On hienoa, että hallitus aikoo selvittää mahdollisuuksia liikunnan tukemiseen verotuksen keinoin. Liikunta- ja urheiluyhteisö on esittänyt lahjoitusten verovähennysoikeuden laajentamista liikuntaan ja urheiluun, mikä monipuolistaisi ja vahvistaisi rahoituspohjaa, kannustaa Susiluoto.

Hallituksen budjettineuvottelut eli budjettiriihi pidetään 19.–20.9.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Taina Susiluoto, taina.susiluoto@olympiakomitea.fi, 0503319832