Olympiavoittajat: ”Menestystä voidaan saavuttaa vain huippuosaamisella.”

Suomalaiset olympiavoittajat korostavat osaamisen merkitystä huippu-urheilun menestyksessä. Kansainvälisen tason osaamista tarvitaan huippu-urheilijoiden valmennuksessa, asiantuntijatyössä ja lajien TKI-toiminnassa. Vain osaamisen avulla voidaan kehittää kansainvälisessä kilpailussa vaadittavaa fyysistä ja henkistä huippusuorituskykyä.

Suomalaisen koulutusyhteiskunnan rakenteet ja toimintamallit antavat hyvä pohjan huippu-urheiluosaamisen vahvistamiseen. Osaaminen voi olla pienen maan kilpailuvaltti. Suomessa on vahva liikunta-alan koulutusmalli, jota voidaan tehostaa urheiluun kohdennetulla TKI-toiminnalla, tehokkaalla tiedonjaolla ja toimivalla huippu-urheiluverkostolla. Vielä koulutus- ja tutkimusjärjestelmästä ei olla saatu irti kaikkia tehoja huippu-urheilun hyväksi.

Huippu-urheilun kansainvälinen kilpailu kiristyy koko ajan. Suomi on jäänyt huippumaita jälkeen kokonaisvaltaisessa valmennusosaamisessa. Menestykseen tarvitaan entistä enemmän koulutus- ja tutkimusverkoston yhteistyötä, päämäärätietoista osaamisen kehittämistä, luovaa TKI-toimintaa ja aktiivista osaamisen hakemista myös kilpailijamaista.

Urheilijan ura maailman huipulle rakentuu jatkuvasta oppimisesta

Urheilijan ura on ainutlaatuinen. Osaaminen turvaa vastuullisen valmennusprosessin, jossa ihmisosaaminen tukee urheilijan hyvinvointia. Osaaminen synnyttää urheilijalle uskalluksen heittäytyä monivuotiseen ja vaativaan itsensä kehittymisen polkuun. Luottamus osaamiseen ja tietoon kiihdyttää oppimista. Osaaminen on urheilun merkittävin laatutekijä.

– Tutkimustiedon ja osaamisen yhdistäminen on ollut keskeinen tekijä pitkäaikaiselle menestykselle, kertoo Iivo Niskanen.

– Erityisesti testaaminen, suorituksen mittaaminen ja siitä tehtävät johtopäätökset valmennusprosessiin ovat olleet ensiarvoisen tärkeitä asioita tuloksenteon takana.

Olympiavoittajien omat kokemukset vahvistavat tiedon ja osaamisen merkitystä menestykseen johtaneissa urheilijanurissa. Kilpailuedun saavuttaminen harjoittelumenetelmissä, kuormitukseen ja palautumiseen liittyvissä seikoissa, vammojen ennaltaehkäisyssä, lajitekniikoiden optimoinnissa, välineiden ja henkisen suorituskyvyn kehittämisessä on ollut ratkaisevan tärkeää.

– Ilman vahvaa tieteellistä tutkimusta ja siitä johdettujen harjoitusmenetelmien käyttöönottoa 1980-luvulla en olisi saavuttanut omaa menestystäni Soulissa 1988, toteaa Olympiavoittajien yhdistyksen puheenjohtaja Tapio Korjus.

– Jos haluaa olla maailman paras niin osaamisen täytyy olla maailman parasta. Osaamisen kehittämiseen on panostettava uudestaan ja uudestaan olympiadista toiseen – kilpailu ei pysähdy koskaan kansainvälisessä huippu-urheilussa!