Pienistä puroista suurta säästöä – seurakartoitus paljastaa, mistä voi säästää

– Ihmisten vapaa-aika on yhä kalliimpaa, virikkeitä on enemmän ja seuratoimintaan on entistä vaikeampi löytää pitkäjänteisiä tekijöitä. Kun taloudenhallinnasta tulee rutiinia ja se on helppokäyttöistä, se samalla sitouttaa myös ihmisiä mukaan seuratoimintaan.

Tämä on Rantalaisella työskentelevän Eetu Östlundin vastaus siihen, miksi urheiluseurojen taloushallinnon tehostamiselle on juuri nyt tiukka tarve. Urheiluseurojen taloushallintojen kanssa päivittäin työskentelevän Östlundin mukaan elämme tällä hetkellä muutosaikaa, jossa tehostamisen ja sähköistämisen avulla voidaan ottaa tärkeitä kehitysaskelia. Näillä toimintatapamuutoksilla voidaan säästää urheilu- ja lajiliittotoiminnassa aikaa ja kustannuksia.

Muuttuvassa maailmassa aika on rahaa, ja toimivan taloushallinnon merkitys on suurempi, kuin mitä moni kuvittelee. Resurssit ovat tiukassa myös urheiluseurojen ja lajiliittojen kohdalla ja vaikka uusien digitaalisten ja automatisoitujen järjestelmien käyttöönotto voi epäilyttää, palkintona odottaa tehostettu ja manuaalisia virheitä välttävä lopputulos.

– Tilanne on paranemaan päin, mutta seurojen taloushallinto on pitkälti vielä manuaalista työtä. Uusia järjestelmiä ei vielä välttämättä osata käyttää tai niiden käyttöä ei ehditä opettelemaan. Netvisorin tai Procountorin kaltaisten järjestelmien käyttöönotto voi tuntua monille hankalalta, mutta me tuemme tässä ja seurakartoituksistamme saa asiaan tarvittavan avun, Östlund kertoo.

Seurakartoituksesta pohdittavaa omaan taloushallintoon

Rantalainen tarjoaa urheiluseuroille ilmaista taloushallinnon kartoitusta, jossa käydään läpi muun muassa seuran talous- ja palkkahallinnon nykytilannetta, sekä potentiaalisia tehostamisen kohteita. Kartoitus ei vie tuntia enempää aikaa, ja seurat saavat siitä itselleen pohdittavaa myös tulevaisuutta ajatellen. Östlund suosittelee kartoitusta kaikille, vaikka juuri tällä hetkellä taloushallinnossa ei olisi sen suurempia ongelmia.

– Seurakartoituksessa pyritään löytämään kehityskohtia, joita on mahdollisesti seuran taloushallinnon prosesseissa. Etsitään asioita ja prosesseja, jotka tuntuvat työläiltä tai niitä, jotka vaativat paljon manuaalista työtä. Kartoitus ei sido seuraa mihinkään. Suosittelen sitä hyvin matalalla kynnyksellä, koska seura voi hyödyntää kartoituksen tuloksia myös tulevaisuudessa, Östlund toteaa.

Olympiakomitean pitkäaikainen kumppani Rantalainen näkee oman roolinsa suomalaisessa urheilukentässä hyvin tärkeänä ja yhteistyö on ylpeyden asia. Arvokisamitalit ja kisapaikat ovat huippu-urheilun keihäänkärkiä, mutta kaikkien näiden mediahuomiota keräävien saavutusten taustalla on toimiva seuratyö ja seuran hyvä talouden hoito.

– Rantalaisella on mahdollisuus omalta osaltaan olla yhteistyön kautta vaikuttamassa suomalaisen urheilukentän “näkymättömään puoleen”, mikä pitää sisällään taloushallinnon ja sen prosessit. Vapaaehtoistyöllä rakennettu seuratoiminta on murroksessa ja talouden tehostamisella voi olla erittäin merkittävä rooli tässä ajassa, Östlund kertoo.

Suomisport keskittää suomalaisen urheilun yhden alustan alle

Olympiakomitean tarjoama Suomisport on nykyaikainen ja helppokäyttöinen digitaalinen alusta, joka muuttaa toimintamallit urheiluseuroissa ja lajiliitoissa. Kun ennen vanhaan erilaiset prosessit, kuten seurojen jäsenmaksut, tapahtumailmoittautumiset ja valmennuskurssit on hoidettu toisistaan erillisillä alustoilla — Suomisportista kaikki palvelut löytyvät yhdestä ja samasta paikasta.

Suomisportin asiakkuuspäällikkö Carita Riutan mukaan palvelua pyritään kehittämään yhä enemmän siihen suuntaan, että suomalaisen urheiluseuratoiminta olisi keskittynyt yhden alustan alle. Digitaaliset ja reaaliaikaiset toiminnot helpottavat päivittäistä työskentelyä niin seuroissa kuin perheissäkin, minkä lisäksi taloustilanteen kokonaiskuvan seuraaminen mahdollistuu.

– Yksi Suomisportin hienouksista on siinä, että alustalla on käyttäjille ja harrastajille henkilökohtainen Sporttitili. Käyttäjä löytää omalta tililtään kaikki tarvittavat palvelut ja reaaliaikaiset maksutiedot, lajirajat ylittäen. Seurakäyttäjille harrastajien verkkokauppamainen digimaksaminen mahdollistaa reaaliaikaisen talouden seurannan, ja integroitu taloushallinto puolestaan säästää aikaa seuran hallinnossa ja kirjanpidossa, Riutta kertoo.

Suomisportia hyödyntää maksuliikenteessä yli tuhat seuraa ja lajiliittoa, ja lisääkin mahtuu. Olympiakomitea haluaa yhä vauhdittaa uusien seurojen tuloa palveluun ja auttaa heitä hyvään sekä tehokkaaseen hallintoon hyödyntämällä Suomisporttia ja sähköisiä taloushallinnon palveluita. Suomisportista on valmiit integraatiot Procountor- ja Netvisor-taloushallinnon alustoille, joilla seurat pääsevät heti käsiksi digitaaliseen taloushallintoon.

Varaa taloushallinnon kartoitus Rantalaisen sivuilta.
Lue seurataloushallinnon opas Rantalaisen sivuilta.
Varaa etäesittely Suomisportista.

Rantalainen on Suomen suurin tilitoimisto, joka toimii yli 60 paikkakunnalla ympäri Suomen ja Ruotsissa. Yrityksellä on vahva kokemus urheiluseurojen taloushallinnosta ja se on Olympiakomitean pitkäaikainen kumppani.