Seurojen päätoimisten päivä kokosi päätoimiset seuratyöntekijät ajankohtaisten teemojen äärelle

Seurojen päätoimisten päivä järjestettiin torstaina 9.11.2023 Vantaalla. Päätoimisten päivä kokosi yhteen 90 seuratoimijaa kaiken kaikkiaan 55 seurasta. Päivä piti sisällään runsaasti merkittäviä kohtaamisia, keskusteluja ja avauksia.

Päätoimisten päivän avannut Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto iloitsi paikalle saapuneesta seurajoukosta.

– Kaikki vapaaehtoistyö, seuratoiminnan tuottama yhteisöllisyyden tunne, liikkumisen ilo – tekemillänne asioilla merkittävä vaikutus yhteiskunnalliseen hyvinvointiin. Mitä enemmän saamme ihmisiä liikkumaan, sitä paremmin he voivat. Kyse on pienistä teoista ja voimme kaikki olla osaltamme osa ratkaisua. On suunnattoman tärkeää, että estämme esimerkiksi seuratoiminnassa tapahtuvan ”drop outin” ja varmistamme liikkumisen jatkuvuuden lapsesta lähtien, Susiluoto summasi avauspuheenvuorossaan.

Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtajan Jaana Tullan mukaan on tärkeää, että seurat pääsevät kohtaamaan toisiaan ja saavat keskustelun paikkoja.

– Päivän tavoitteena on verkostoitua, tavata kollegoita, oppia uutta ja saada ideoita seuran toimintaan. Samalla haluan, että tällaisten kohtaamisten avulla voitte myös pysähtyä ja ladata akkuja. Syksy on usein seura-arjessa kiireistä aikaa, kun tulevaa vuotta suunnitellaan toiminnan ollessa täydessä vauhdissa. Toivon, että tällaisten yhteisten kohtaamisten myötä saatte eväitä ja oppeja seura-arkeen, Tulla totesi tervetulopuheessaan.

Digitaalinen taloushallinto, vastuullisuus ja vanhempien kohtaaminen seura-arjessa päivän keskeisinä aiheina 

Seuran digitaalista taloushallintoa avasi Rantalainen Oy:n urheiluseurojen taloushallinnon asiantuntija Eetu Östlund. Miksi seuran taloushallinnon digitalisoiminen on kannattavaa?

– Tiivistetysti voisi sanoa, että kaikki kiteytyy yhteiskunnalliseen muutokseen. On oleellista pysyä kehityksessä mukana, tieto on ajantasaista ja digitaalinen taloushallinto tuo seuran talouteen tärkeää läpinäkyvyyttä, Östlund tiivisti.

Olympiakomitean vastuullisuuspäällikkö Elina Laine korosti kaikkien urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman osien nivoutuvan toisiinsa tiiviisti. Turvallinen toimintaympäristö on oleellinen teema seuratoiminnan vastuullisuudessa.

Laine nosti esiin kolme vinkkiä turvallisen toimintaympäristön edistämiseksi.

– Ensin on hyvä huolehtia, että jokaisessa seurassa on kirjalliset toimintamallit ennaltaehkäisyyn sekä tapausten käsittelyyn. Toisena vinkkinä on häirintäyhdyshenkilö tai turva-aikuinen. Seurassa tulee siis olla nimetty ihminen, joka auttaa näissä tilanteissa. Kolmantena vinkkinä on Väestöliiton Et ole yksin -palvelu, joka auttaa, antaa tukea ja tarjoaa hyviä materiaaleja turvallisen toimintaympäristön edistämiseksi.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton nuorisotoiminnan koordinaattori Sami Halme käsitteli päivän puheenvuorossaan vanhempien kohtaamista seuratoiminnassa.

– Seuratoiminnassa vanhemmat kohdataan arvostavasti, kunnioittavasti, yksilöllisesti jokainen vanhempi kerrallaan. Turvallista harrastusympäristöä rakennetaan yhdessä seuran ja kodin kanssa, Halme summasi.

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista