Soveltavan liikunnan ja paraurheilun sanasto on julkaistu

Liikkujan polku -verkoston tutkitun liikuntatiedon klinikassa 10.2.2023 esiteltiin Liikuntatieteellisen Seuran ja Sanastokeskuksen sanastotyön tulokset ja syvennyttiin niiden hyödyntämiseen käytännön työssä. Sanasto on tarkoitettu liikuntapalveluiden tarjoajille, liikunnanohjaajille ja -opettajille, alan tutkijoille ja tietoa alalla suositeltavista termeistä tarvitseville. Asiantuntijoina toimivat tutkimuspäällikkö Aija Saari Suomen Paralympiakomiteasta, johtava asiantuntija Piritta Asunta Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesiltä sekä hankekoordinaattori, asiantuntija Riikka Roitto Liikuntatieteellisestä Seurasta.

Soveltavan liikunnan termistö on muuttunut nopeasti 1980-luvulta 2020-luvulle tullessa. Ensimmäisen kerran erityisryhmien liikunta -käsite määriteltiin vuonna 1981. Viimeisin soveltavan liikunnan terminologiaa käsittelevä virallinen dokumentti Erityisryhmien liikunnan käsitteistö tehtiin kaksikymmentä vuotta sitten. Soveltavan liikunnan määrittelevälle ajankohtaiselle sanastolle oli selkeä tarve.

Erilaisten käsitteiden käyttö voi aiheuttaa hämmennystä ja väärinymmärryksiä. Vanhat käsitteet voivat tuntua loukkaavilta tai saattavat estää yhteistyön tekemistä ja palveluiden kehittämistä. Sanastotyön taustalla on yhteiskunnallinen muutos, perinteisestä vammaisuuden biolääketieteellisestä luokittelusta on vähitellen siirrytty sosiaaliseen ajatusmalliin, mikä näkyy myös kielen kehittymisenä ja elämisenä ajassa. Työryhmän parhaaseen tietoon perustuen sanastoon valittiin mukaan tällä hetkellä yleisimmin käytössä olevat käsitteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Soveltavan liikunnan kohderyhmät käyttävät usein monenlaisia palveluja. Toimintarajoitteisuuteen ja soveltavaan liikuntaan liittyvä käsitteistö vaihtelee riippuen palvelutarjoajasta ja sektorista.  Lisäksi perinteisten soveltavan liikunnan kohderyhmien rinnalle on tunnistettu uusia ryhmiä, joiden liikunnan järjestäminen vaatii soveltamista kuten kieli-, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt. Onkin tärkeä pohtia, ketkä kaikki kuuluvat soveltavan liikunnan sateenvarjokäsitteen alle. On syytä korostaa että, neutraali ja syrjimätön kieli on tärkeä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen väline.

Linkki sanastoon (PDF)

Linkki uutiseen

Teksti: Riikka Roitto, LTS
Kuva: Antero Aaltonen