Suomen Olympiakomitean hallitustiedote 31.1.2023

Suomen Olympiakomitean hallitus kokoontui 30.1. Hallitus keskusteli Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen vaikutuksista urheiluun ja käsitteli Olympiakomitean sääntöuudistusta sekä liikunnan ja urheilun vaikutusta kansalliseen kriisinkestävyyteen.

Kansainvälinen Olympiakomitea KOK on viime viikolla päättänyt, että Venäjää ja Valko-Venäjää koskevat sanktiot ja suositukset ovat edelleen voimassa. Sen lisäksi KOK on päättänyt jatkaa selvitystä, voisivatko venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat palata kansanvälisiin kilpailuihin Aasiassa, ja millä kriteereillä ja aikataululla tämä voisi tapahtua.

Suomen Olympiakomitea tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Suomen Olympiakomitean kanta on, että venäläisiä ja valkovenäläisiä ei tällä hetkellä voi ottaa mukaan kansainväliseen urheilutoimintaan. Olympiakomitea on ilmaissut näkemyksensä yhteisellä lausunnolla muiden Pohjoismaiden kanssa.

Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori korostaa, että Suomi jatkaa Ukrainan tukemista ja kansainvälistä vaikuttamistyötä asiassa.

– Ukrainalla ja ukrainalaisilla urheilijoilla on täysi tukemme asiassa. Samalla meidän täytyy kyetä turvaamaan suomalaisten huippu-urheilijoiden mahdollisuus keskittyä täysillä uraansa ja unelmiensa tavoitteluun. Konsultoimme tällä viikolla pohjoismaisia kollegoita tavoitteenamme yhtenäinen linja myös jatkossa, Vapaavuori kertoo.

Vapaavuori: Liikunnalla ja urheilulla merkittävä vaikutus kriisinkestävyyteen

Suomen Olympiakomitean hallitus kävi keskustelussaan läpi liikunnan ja urheilun vaikutuksia kriisinkestävyyteen. Jan Vapaavuori painottaa, että liike, liikunnallinen elämäntapa, liikunta ja urheilu ovat tutkitusti keskeisessä asemassa terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisessä.

– Liikkumattomuuden kustannuksissa on kyse miljardiluokan vaikutuksista läpi koko yhteiskunnan. Liikuntaan ja urheiluun satsaaminen on takuuvarma sijoitus kaikkien suomalaisten eduksi ja yhteisen kriisinkestävyyden parantamiseksi. Kaikki tietävät tämän, mutta silti asian eteen ei tehdä riittävästi. Tähän täytyy tulla muutos, Vapaavuori sanoo.

Vapaavuori muistuttaa, että liikunnan avulla voidaan ennaltaehkäistä ja kuntouttaa kaikkia merkittävimpiä työkykysairauksia.

– Liike on ratkaisu, jossa kaikkien on oltava mukana. Koko yhteiskunnan täytyy lisätä liikettä kaikkialla, kaikkien toimesta, edistää urheilua ja liikuntaa pitkäjänteisesti ja tukea seuroja, urheilijoita ja valmentajia nykyistä voimakkaammin.

Sääntömuutoksia vastuullisuuden ja hyvän hallinnon edistämiseksi

Olympiakomitean hallitus käsitteli kokouksessaan laajaa sääntömuutosesitystä, johon kuuluvat toimintasääntöjen, hallintosäännön ja operatiivista työtä ohjaavan Yhteinen tapa toimia -käsikirjan päivittäminen.

– Sääntöjen päivittäminen on osa uudistustamme, jolla pyritään hyvää hallintoa ja avoimutta korostavaan toimintaan. Myös vastuullisuuskysymykset on huomioitu säännöissä aiempaa tarkemmin, Vapaavuori kertoo.

Olympiakomitean jäsenistö̈ keskusteli toimintasäännöistä viime vuoden syyskokouksessa, ja jäsenet ovat antaneet palautetta aiheeseen liittyen. Hallitus kävi läpi jäsenistöltä saadun palautteen ja valmisteli sääntöuudistusesitystä päätettäväksi Olympiakomitean kevätkokouksessa 30.5.2023.

Lisäksi hallitus keskusteli Suomen Fitnessurheilu ry:n tilanteesta. Fitnessurheilun toiminnassa mukana olevat henkilöt ovat syyllistyneet 12 kuukauden aikana neljään dopingrikkomukseen. Hallitus päätti pyytää asiaa koskevan selvityksen Suomen Fitnessurheilu ry:ltä. Mahdollisista jatkotoimista päätetään saadun selvityksen perusteella.

Hallituksen seuraava kokous on 30.3.2023

Kokouksen pöytäkirja (PDF)

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista