Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön lausunto urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten Opetus- ja kulttuuriministeriöltä hakemiin harkinnanvaraisiin kehittämisavustuksiin vuodelle 2024 

Lausunnon sisältö  

  1. Johdanto   
  2. Kriteerit  
  3. Huomioitu aineisto  
  4. Toimintaympäristökohtainen lausunto ja esitys  
  5. Tulevaisuus   
    LIITE 1. Koonti toimintaympäristöjen tunnusluvuista (sähköinen)  

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö (HUY) esittää lausunnon mukaisesti urheiluakatemioiden ja urheiluopistojen valmennuskeskusten hakemaa harkinnanvaraista kehittämisavustusta vuodelle 2024 toiminnan koordinointiin ja johtamiseen, valmennukseen ja asiantuntijatoimintaan sekä osaamisen kehittämisen erityistehtäviin. 

Lausunnon ovat allekirjoittaneet 18.1.2024 Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto ja Huippu-urheiluyksikön johtaja Matti Heikkinen. 

Johdanto 

Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset muodostavat lajien kanssa valtakunnallisen huippu-urheilun verkoston, jossa eri toimijat on roolitettu valtakunnalliseen, alueelliseen tai paikalliseen tehtävään. Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset ovat urheilijan polun perustukiratkaisu, joka toimii kehittyvänä valmentautumisen, osaamisen kehittämisen, kaksoisuran ja olosuhteiden mahdollistajana urheilijan polulla valintavaiheesta eteenpäin. Urheilijoiden valmentautumisen tason jatkuvaan kehittämiseen pyritään ammattimaistamalla valmennusta ja asiantuntijatoimintaa sekä rakentamalla yhteistyön toimintatapaa yli lajirajojen. Verkostossa olevien urheilijoiden, valmentajien ja asiantuntijoiden osaamista kehitetään yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.  

Toimintaympäristöjen paikallisella ja alueellisella työllä on merkittävä vaikutus suomalaiseen urheiluun. Ohjaamalla eri tahojen resursseja ja toimintoja yhteen voidaan saada aikaiseksi tehokkaampaa ja tuloksekkaampaa toimintaa. Valtakunnallisessa rakenteessa on kolme tasoa: paikallinen taso (kasvattajaurheiluakatemia), alueellinen taso sekä valtakunnallinen taso. Alueellinen taso jakautuu kahteen erilaiseen toimijaryhmään: puhtaasti alueellisiin toimijoihin sekä alueellisiin toimijoihin, joilla on jokin valtakunnallinen tehtävä. Kaikkiin valtakunnallisiin tehtäviin kuuluu velvoite kansainväliseen yhteistyöhön.  

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön vuoden 2024 lausunnossa huomioidaan muuttuva taloudellinen tilanne liikunnan ja urheilun valtionrahoituksessa. Tärkeää on varmistaa tuloksellisen huippu-urheilun mahdollistavien toimintaympäristöjen laadukas arjen valmentautuminen. Tämä näkyy osin resurssien kohdistamisessa toimintaympäristöjen valmennus- ja asiantuntijatoimintaan ja pienentyneenä tukena osaamisen kehittämisen erityistehtävän hankkeisiin. Osaamisen kehittämisen erityisen tehtävän kokonaisuudessa toimintaympäristöt sitoutuvat yhteiskehittämiseen muiden tukea saavien tahojen, Olympiakomitean, KIHUn sekä huippu-urheilu- ja TKI-verkoston kanssa. Kokonaisuutta määritellään ja arvioidaan osana verkoston kanssa päivitettävää suomalaisen huippu-urheilun strategiaa.  

Vuonna 2024 järjestetään Pariisin kesäolympialaiset ja -paralympialaiset. Tästä syystä erityisesti valtakunnallisten urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten kehittämisavustuksissa on huomioitu huippuvaiheen asiantuntijatoiminnan painotus Pariisiin valmistautuvien kärkiurheilijoiden ja -lajien valmentautumisen tueksi.